Jakie formy czasowników make i do poprawnie uzupełniają zdania

Pobierz

5.Uzupełnij poprawnie każde zdanie, zmieniając czasowniki w nawiasach z czasu teraźniejszego na przeszły prosty.. What happened?Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników z ramki: give (x2) , make, be, fire, go, lose 1.. - On pisze książki.. Wstawia czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz konstrukcji used to.. Odpowiedz przez Guest.. W przypadku tych słów, ostatnia litera -e znika, a na jej miejsca wstawiam -ing.. 4.swojego życia, do których można je zastosować.. Po wykonaniu ćwiczenia porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami na dole tej strony.Formy czasu W języku polskim występują trzy formy czasu: - formy czasu teraźniejszego, np. maluję, malujemy, - formy czasu przeszłego, np. malowałem, malowaliśmy, - formy czasu przyszłego, np. będę malował lub będę malować, będziemy malowali lub będziemy malować.do doing; eat eating; Jest jednak kilka grup czasowników, gdzie tworzenie końcówki odbywa się nieco inaczej.. Z drugiej, ich wielofunkcyjność nastręcza czasami problemów osobom, które dopiero zaczynają je poznawać.Wybierz formy czasowników, które prawidłowo uzupełniają zdania.. 4.Jakie formy czasowników podanych w nawiasach poprawnie.. - pl.ya.guru .. Jakie formy czasowników podanych w nawiasach poprawnie uzupełniają zdania?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Jakie formy czasowników z ramki poprawnie uzupełniają wypowiedź ucznia?

Spójrzcie na poniższe zasady.. make making; take taking; write writing; Czasowniki z końcówką -ieCzasowniki modalne (z ang. Modal Verbs) to bardzo specyficzna grupa czasowników w języku angielskim.Z jednej strony, mają nieskomplikowaną budowę i są łatwe do zastosowania w zdaniu.. 2011-10-25 17:33:57; Uzupełnij odpowiednią formą czasowników w nawiasach .. Pierwsze litery zostały podane.. Odpowiedź: 1. will help.. Do strony czynnej zalicza się również formy zwrotne czasownika- wskazujące na wykonawcę czynności, który jest jednocześnie jej przedmiotem: Mama maluje się (maluje siebie) Wojtek się myje (myje siebie) CZASOWNIKI TYPU BAĆ SIĘ, ŚMIAĆ SIĘ NIE SĄ FORMAMI ZWROTNYMI!. I˜felt frightened when … I˜remember a˜frustrating situation when … ZWROTY 16 Jakie formy czasowników z ramki poprawnie uzupełniają pytania?. Do przedmiotów i zwierząt używamy zaimka ,it': My dog eats everything.Uzupełnij dialog właściwymi formami czasowników w nawiasach 2013-04-07 19:11:42; Uzupełnij tekst e-maila od Hanny właściwymi formami czasowników 'have got' oraz 'be' 2013-01-04 17:46:13; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continous.Uzupełnij zadania czasownikami w odpowiedniej formie..

them the truth 81.Jakie formy czasowników podanych w ramce poprawnie uzupełniają zdania?

W parach zadajcie sobie te pytania.. 2012-02-10 15:32:59; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be 2017-09-27 23:02:53; Uzupełnij zdania poprawną formą słowa "eat".. Na przykład czasownik tell w pierwszym zdaniu należy zmienić powiedział .. I want to go to New York to run the marathon.Jakie formy czasowników w nawiasach poprawnie uzupełniają zdania, tworząc zdania warunkowe zerowego, pierwszego lub drugiego stopnia?. Czasowniki z końcówką -e.. 2011-03-23 18:48:17PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie) zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy) zdanie twierdzące: osoba+''to be''+czasownik+ing+reszta zdania pytanie: ''to be''+osoba+czasownik+ing+reszta zdania przeczenie: osoba+''to be''+not+czasownik+ing+reszta zdania PRESENT PERFECT (czynność kiedyś zaczęta, trwa do teraz lub ma teraz jakieś skutki .Zaznacz czasowniki, które poprawnie uzupełniają zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt