Dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu

Pobierz

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie: dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu), karty pojazdu, jeżeli była wydana,7 dokumentów do zarejestrowania samochodu z zagranicy 2. rachunki, faktury 3. odprawy celne dotyczy samochodów sprowadzanych np. z USA przez Niemcy Jeżeli umowy są dwujęzyczne to zwykle wymaga się potwierdzenia zgodności treści polskiej z zagraniczną przez tłumacza.wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (wniosek o zarejestrowanie samochodu musimy złożyć w wydziale komunikacji; muszą znaleźć się w nim dane dotyczące samochodu takie jak: rodzaj .Dokumenty potrzebne do przerejestrowania samochodu to: dokument tożsamości, wniosek o rejestrację pojazdu, dokument potwierdzający własność pojazdu - np. umowa kupna lub sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, potwierdzenia wszystkich opłat, karta .Wyjątki w zakresie przedstawiania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdów, określone są w art. 72 ust.. W indywidualnych sprawach w oparciu o obowiązując przepisy prawa organ rejestrujący rozstrzyga o możliwości zastosowania wyłączenia.Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy to: tłumaczenie wszystkich dokumentów, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula, dowód opłacenia akcyzy (w przypadku samochodów sprowadzonych z UE) lub dowód zapłaty cła (dla samochodów sprowadzonych spoza UE..

+48 509 191 868 Rejestracja pojazdu / samochodu.

Kupujący musi w urzędzie przedstawić dowód zakupu auta, dokument tożsamości i kompletny dowód rejestracyjny.. Odpowiednie dokumenty w zależności od powodu wyrejestrowania, o których mowa była powyżej.Z racji tego, że do przerejestrowania auta potrzebne są dodatkowe dokumenty, we wniosku jest też miejsce na określenie załączników, m.in.: dowodu własności, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, pełnomocnictwa (np. wystawionego przez współwłaściciela pojazdu).We wniosku należy podać markę, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN lub nr nadwozia/podwozia, silnika pojazdu, jego rodzaj i przeznaczenie, a dotychczasowy numer rejestracyjny i.Dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu: dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie potwierdzające zgodność techniczną, ubezpieczenie, dowód własności, badania techniczne, dowód opłacenia podatku VAT, podatek drogowy i terminyDo wypełnionego wniosku o rejestrację należy dołączyć: przetłumaczone dokumenty - umowę, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny, zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu, dowód opłacenia akcyzy, potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był on zarejestrowany, zagraniczne .akie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania pojazdu?.

Sprawdź, gdzie przerejestrować samochód, jakie dokumenty są Ci do tego potrzebne i ile będzie Cię to kosztować.Wniosek o rejestrację pojazdu.

upoważnienie do rejestracji pojazdu, jeżeli osobą rejestrującą jest .wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w wydziałach komunikacji lub na stronach internetowych urzędów); dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna/sprzedaży itp.); dokument tożsamości nowego właściciela (lub odpis z KRS, gdy auto będzie rejestrowane na firmę); polisę OC (do wglądu).Przerejestrowanie samochodu krok po kroku.. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).Czy potrzebne jest tłumaczenie dowodu rejestracyjnego?. Wzór dokumentu warto zabrać ze sobą z kraju - można wydrukować wersję dwujęzyczną.. Do rejestracji samochodu / pojazdu sprowadzonego z innego kraju (np. Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii) wydział komunikacji potrzebuje: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01.. Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Jeśli chodzi o dokumenty samochodu, to do końca września 2005 roku składały się one z:Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).Są to kolejno: - Dowód zakupu pojazdu (polsko niemiecka umowa kupna-sprzedaży lub faktura) - Dowód rejestracyjny - Potwierdzenie opłaty podatku akcyzowego - Tablice rejestracyjne (tymczasowe, na których auto przyjechało do Polski) - Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym - Dokument tożsamości właściciela - Potwierdzenie wniesienia opłatZe sprzedającym udajemy się do RDW, aby ten mógł wyrejestrować auto i oddać tablice rejestracyjne..

Przed rejestracją samochodu z zagranicy trzeba przetłumaczyć wszystkie dokumenty auta, a zatem dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (o ile taka została wydana).

Urzędnicy wystawiają deklarację wywozową auta i nadają numer wywozowych tablic rejestracyjnych (koszt około 25 euro).Samochód sprowadzony z Hiszpanii Do zarejestrowania samochodu sprowadzonego Hiszpania potrzebne są następujące dokumenty Rejestracja samochodu z Hiszpanii.. Przepisy w tym zakresie są bardzo rygorystycznie przestrzegane i nieposiadanie chociażby jednego z wymaganych dokumentów będzie skutkowało niemożnością rejestracji pojazdu w .Podobnie jak w Polsce, kupując samochód należy sporządzić stosowną umowę, chyba że sprzedającym jest firma - w takim przypadku wystawi ona fakturę..

Do tłumacza przysięgłego należy się udać także z umową kupna - sprzedaży samochodu bądź tez rachunkiem / fakturą, czyli dowodem nabycia auta.Tam należy złożyć: 1.

Dowód wpłaty 10 zł (można ją dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu) 4.. Polecamy zabrać ze sobą również (do wglądu) dowód osobisty lub pisemnie pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, w przypadku reprezentowania właściciela samochodu przez inną osobę.Do wniosku musimy dołączyć (przetłumaczone) dokument potwierdzający, że jesteśmy prawnym właścicielem takiego pojazdu, zagraniczy dowód rejestracyjny, potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu, potwierdzenie zapłaty akcyzy, oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych, dowód niezbędnych opłaty oraz dowód osobisty (ewentualnie paszport, bądź inne dokumenty, gdy nabywcą jest firma lub cudzoziemiec).Dokumenty niezbędne do zarejestrowania auta sprowadzonego z zagranicy 20 września 2010, 14:45 Dołącz do grona ekspertów Mateusz Mirkiewicz fot. Mototarget.. 2, 2a i 2b ustawy - Prawo o ruchu drogowym.. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 3.. Jakich dokumentów potrzebujemy do rejestracji auta.. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt