Proces pielęgnowania oddział dziecięcy

Pobierz

Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. kontrolowanie objętości przyjmowanych i wydalanych płynów.1.. Pacjent lat 65, został przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej po nagłym zatrzymaniu krążenia, które nastąpiło w czasie pobytu pacjenta w oddziale neurologicznym.Dzieci, których dojrzewanie w łonie matki zostało gwałtownie przerwane przedwczesnym porodem, są bardzo słabe i zupełnie nieprzygotowane do samodzielnej egzystencji - wiele narządów nie zdążyło się jeszcze dostatecznie wykształcić.To dlatego oddziały intensywnej opieki neonatologicznej (oddziały wcześniaków i patologii noworodka) wyposażone są w specjalistyczną .Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem oskrzeli.. Uwagi / ocena realizowanych działań.. - Zwilżanie błon śluzowych jamy ustnej wodą.. Cel postępowania.. Poinstruowałam mamę dziewczynki jak wykonać inhalacje, Problem wymaga dalszej obserwacji.. Plik artykułu: .Czynności pielęgnacyjne przy dziecku wykonuje mama.. 1.Niebezpieczeństwo wystąpienia odwodnienia z powodu wymiotów i biegunki., 2.Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się na skutek wymiotów., 3.Niebezpieczeństwo wystąpienia odparzeń z powodu biegunki., .Plik Oddział dziecięcy proces.doc na koncie użytkownika m.k.jurecka • folder PIELĘGNIARSTWO ROK 3 LICENCJAT • Data dodania: 8 paź 2013leczonym w oddziale chirurgii dziecięcej..

4.Sprawdź procesy pielęgnowania w dziale Psychiatria.

W momencie wzrostu poziomu cukru we krwi wykryto cukier w moczu.. Częste pojenie w małych ilościach.. Uporczywy kaszel z odksztuszaniem śluzowej plwociny.Pacjent z depresją.. Zapewnienie wygodnej, ułatwiającej oddychanie pozycji ciała 3.Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu sali.. • Cele szczegółowe: 1) analiza oczekiwań opiekunów dzieci hospitali-zowanych wobec personelu medycznego i ich spostrzeżenia, 2) ocena umiejętności komunikowania się perso-nelu z chorym dzieckiem oraz opiekunami, 3) konfrontacja oceny jakości pracy personeluproces pielęgnacyjny dziecka z zapaleniem płuc notatki 1.. Poprawa oddychania.. przyjazne nastawienie do dziecka, okazywanie mu sympatii, życzliwości i gotowość niesienia pomocy - umożliwienie jak najczęstszych wizyt rodzinyPROCES PIELĘGNOWANIA.. rozmiar 52 KB.Proces pielęgnowania z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii medycznej Planowanie opieki nad chorym po NZK i chorym nieprzytomnym.. Zastosowanie .PROCES PIELĘGNOWANIA ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY DANE PERSONALNE IMIĘ I NAZWISKO: JULIA W ADRES ZAMIESZKANIA: Wrocław ul. Słowiańska 5/67 WIEK: 6 LAT DATA PRZYJĘCIA DO SZPITALA: 12-V-2010 DANE O PACJENCIE: 6-letnia dziewczynka przyjęta na oddział pediatryczny z zapaleniem gardła.PROCES PIELĘGNOWANIA PROBLEM PIELĘGNACYJNY CEL PLAN OPIEKI 1.. Poinformowanie o zakazie odwiedzin innych dzieci na oddziale po wyjściu z sali biegunkowej..

Proces pielęgnowania dziecka z chorobami alergicznymi skóry.

Zadania pielęgniarki w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji dziecka.- Oczyszczenie skóry dziecka, lub kąpiel w wannie w zależności od potrzeb z zachowaniem zasad higieny - Używanie podkładów do przebierania dziecka - Właściwa segregacja odpadów i produktów medycznych bądź szpitalnych.. Zalecona dieta lekkostrawna.. - Obserwacja stanu śluzówek.. Gwarancja 100% satysfakcji!PROCES PIELĘGNOWANIA DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC.. Uspokoje--nie dziecka.. Proces pielęgnowania z oddziału pediatrycznego Planowanie opieki nad dzieckiem z zapaleniem oskrzeli Patrycja K. 4 lata została przyjęta na oddział pediatryczny z powodu zapalenia oskrzeli.. - Obserwacja przyjmowanych i wydalanych płynów.. - Spożywanie płynnych soczystych pokarmów.. Rozwój psychomotoryczny i fizyczny dziewczynki jest prawidłowy w stosunku do wieku.- Oczyszczenie skóry dziecka, lub kąpiel w wannie w zależności od potrzeb z zachowaniem zasad higieny - Używanie podkładów do przebierania dziecka - Właściwa segregacja odpadów i produktów medycznych bądź szpitalnych.. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w .- Oczyszczenie skóry dziecka, lub kąpiel w wannie w zależności od potrzeb z zachowaniem zasad higieny - Używanie podkładów do przebierania dziecka - Właściwa segregacja odpadów i produktów medycznych bądź szpitalnych..

Proces pielęgnowania dziecka z chorobami układu moczowego.

Profesjonalne opracowania!. Powodem podejrzenia depresji było ogólny wygląd kobiety, płaczliwość .. Pobierz cały dokument.. Nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji.. Zachowanie i wyrównywanie gospodarki wodno-elektrolitowej.. 66 - letnia kobieta z rozpoznaną depresją wieku podeszłego w listopadzie 2014 roku przez lekarza pierwszego kontaktu, który skierował pacjentkę na konsultację psychiatryczną.. 3.Proces pielêgnowania - "esencja praktyki pielêgniarskiej"- jest jakoœciow¹ metod¹ pracy, która plasuje siê znacznie wy¿ej od pielêgnowania tradycyjnego.. Jest to dziecko z drugiej ciąży, urodzone w 38 tygodniu ciąży.. Czuje niepokój i lęk przed dalszym życiem z chorobą.. Mirosława Kram , Ewa Barczykowska , Andrzej Kurylak , Izabela Pałgan Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 175-179.. Zapobieganie szerzeniu się zakażenia.. - Toaleta jamy ustnej.. - Pojenie dziecka doustnie, małymi porcjami wody.. OPIS PRZYPADKU: Chłopiec w wieku 3,5 roku przyjęty do szpitala z powodu wysokiej temperatury utrzymującej się od 2 dni ( temperatura do 390C trudno obniżająca się po lekach p/gorączkowych) męczącego, napadowego kaszlu i wymiotów.. Interwencje pielęgniarskie: - Podawanie dożylnych płynów zgodnie ze zleceniem lekarza.. Ocena charakteru i nasilenia duszności..

Opis przypadku i proces pielęgnowania.

Poinformowanie o zakazie odwiedzin innych dzieci na oddziale po wyjściu z sali biegunkowej.. Proces pielęgnowania dziecka z wadami rozwojowymi i chorobami układu nerwowego.. 4.-. przyjazne nastawienie do dziecka, okazywanie mu sympatii, życzliwości i gotowość niesienia pomocy - umożliwienie jak najczęstszych wizyt rodziny - zapewnienie choremu rozmaitych zajęć, aby jego uwaga nie była skupiona na chorobieProces pielęgnowania dziecka z galaktozemią Kategoria » Pediatria Problemy pielęgnacyjne: 5.. Uporczywa krwista biegunka grożąca odwodnieniem.. - Obserwacja miejsca wkłucia pod kątem zakażenia.. Opis przypadku.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz cech podrażnienia otrzewnej w wyniku pęknięcia narządów wewnętrznych.. Prowadzenie bilansu płynów.- Oczyszczenie skóry dziecka, lub kąpiel w wannie w zależności od potrzeb z zachowaniem zasad higieny - Używanie podkładów do przebierania dziecka - Właściwa segregacja odpadów i produktów medycznych bądź szpitalnych.. Poinformowanie o zakazie odwiedzin innych dzieci na oddziale po wyjściu z sali biegunkowej.. Pacjent jest zaskoczony chorobą.. Data publikacji online: 2011/11/07.. Złe samopoczucie dziecka i lęk związany z pobytem w szpitalu - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa psychicznego oraz złagodzenie smutku-.. Planowane działania.. 4.Proces pielęgnowania dziecka z dystrofią mięśniową pod opieką hospicjum .. oddział pediatryczny z możliwością okresowej hospitalizacji; konsultanci: pediatrzy, chirurg dziecięcy, neurolog, anestezjolog, psychiatra, stomatolog, rehabilitant [3].Pacjent nie ma problemów z oddawaniem moczu.. Problem pielęgnacyjny.. - Zastosowanie u pacjentki ćwiczeń oddechowych.Proces pielęgnowania dziecka z chorobami zakaźnymi.. W procesie pielêgnowania pielêgniarka rzeczywiœcie pielêgnuje, jej pielêgnowanie jest uzasadnione a interwencje jakie podejmuje, nie pomagaj¹ lekarzowi lecz pacjentowi.Interwencje pielęgniarskie: - Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali chorej.. Nawiązanie kontaktu niewerbalne-go : uśmiech, dotyk dłoni; Zapewnienie atmosfery bezpieczeń-stwa, ciszy, spokoju, życzliwości ; Wytłumacze-nie wszystkich wykonywa-nych czynności; Umożliwie-nie rozmowy z psycholo-giem; dbanie o ogólny komfort dziecka; zdobycie zaufaniaWyrównanie gospodarki wodno - elektrolitowej.. - Wykonywanie inhalacji z soli fizjologicznej.. w sposób prawidłowy, a poród odbył się poprzez wykonanie cięcia cesarskiego.Proces pielęgnowania jako metoda pracy współczesnej pielęgniarki Proces pielęgnowania to metoda pracy pielęgniarki z pacjentem (klientem) oraz jego środowiskiem, oparta o holistyczną koncepcję opieki, określającą usystematyzowany cykl działań.. Po wykonaniu RTG płuc i badaniu dziecka lekarz prowadzący stwierdził .Proces leczenia i pielęgnowania dziecka chorego na neurofibromatozę typu 1 wymagającego leczenia żywieniowego - opis przypadku.. Poinformowanie o zakazie odwiedzin innych dzieci na oddziale po wyjściu z sali biegunkowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt