Skały i surowce mineralne

Pobierz

Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Surowce mineralne to wydobyte ze złoża kopaliny użyteczne, mające zastosowanie w gospodarce.. Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych SA) Największe w kraju wydobycie skał węglanowych do produkcji kruszyw odnotowano w 2012 r. w złożu wapieni i dolomitów dewońskich Budy (2,47 mln t).Współczesna rzeźba obszaru Polski oraz charakter skał podłoża (jak również występujące w Polsce surowce mineralne) wynikają z długiej i skomplikowanej historii geologicznej.Wydobycie surowców mineralnych ze złóż podlegających koncesjonowaniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego w roku 2015 wynosiło: kruszywo naturalne - 16,44 mln ton, wapienie - 1,93 mln ton, dolomity - 2,73 mln ton, piaskowce - 2,82 mln ton, skały magmowe - 3,49 mln ton, torfy - 3,6 tys.m3,Na terenie województwa podkarpackiego licznie występują surowce mineralne.. Seria: Planeta Nowa / Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4-8 / Geografia.. Głownie skały osadowe, takie jak wapienie, dolomity, piaskowce i margle.. Głowne zagdnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie oraz górnictwo ;) .ágalma, agálmatos ozdoba λίθος líthos kamień inaczej pagodyt surowiec mineralny Jest to zwięzła odmiana pirofyllitu.. - Skały wapienne ?. Surowce metaliczne pozostałe - pierwiastki współwystępujące w rudach i innych kopalinach..

WSkały i surowce mineralne.

rudy żelaza - G. Świętokrzyskie, Wyż .. Autor: Justyna Knopik.. W Polsce granity występują w Sudetach (kamieniołomy w Strzelinie i Strzegomiu) oraz w Tatrach.. wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 ma właściwości żrąceSkały i surowce mineralne Skały mezozoiczne Skały paleozioiczne Występuja na wyżynach.. Jed- .. • konkrecja - owalne nagromadzenie skały innej niż otaczające ją skały osadowe, np. konkrecja pirytu w iłach (podstawowe kompetencje naukowo-techniczne) geografia | Surowce mineralne PolSki .Skały i surowce mineralne 45 min Hasło programowe Środowisko przyrodnicze Polski.. rudy miedzi - Lubin, Głogów, Legnica.. Tagi: scenariusze lekcji.. Śląska - Bytom - magnetyt - okolice Suwałk.. Kopaliny skalne Dolnego Śląska można podzielić na trzy główne grupy: • kamienie drogowe i budowlane,Surowce mineralne są bogactwem nieodnawialnym, co oznacza, że ich zasoby kiedyś się wyczerpią.. Rudy złota, arsenu i cyny.. Góry Świętokrzyskie są obszarem wyjątkowym w skali europejskiej.. Ich powstanie związane jest z orogenezą waryscyjską (tzw. waryscyjską cykl magmowy).Surowce mineralne Polski Ziemia zbudowana jest z różnego rodzaju skał, a skała, jak wiadomo, to naturalny zespół minerałów.. W zależności od składu chemicznego magmy w skałach głębinowych mogą dominować różne minerały.. W Sudetach i Tatrach powszechne są granity, bazalty, porfiry i gnejsy ..

Zakres treści Skały i surowce mineralne.

Test: Skały i surowce mineralne na terenie Polski.. Surowce mineralne od wieków były pozyskiwane przez człowieka i wykorzystywane do rozmaitych celów.. Minerału tego używa się już stała, kopalina skalna skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk .- Surowce mineralne ?. Część 1.. -Mówi o okresach powstania niektórych surowców mineralnych: Polska jest krajem dość zasobnym w surowce mineralne.. Stały się podstawą rozwoju przemysłu i umożliwiły postęp techniczny.Minerały, które mają duży udział w budowie skał, nazywa się minerałami skałotwórczymi.. W chwili obecnej największe znaczenie gospodarcze mają złoża surowców energetycznych (gaz ziemny i ropa naftowa) oraz surowców skalnych (kruszywo naturalne, surowce ilaste ceramiki budowlanej oraz piaskowce).Dolny Śląsk pod względem geologicznym należy do najbardziej interesujących regionów Polski.. Skały kwaśne zawierają ponad 60 % krzemionki.Surowce metaliczne: Rudy cynku i ołowiu.. Znaczenie gospodarcze wybranych surowców mineralnych.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.Geografia W głębi Ziemi Skały i minerały budujące Polskę Wiedza Stopień twardości Nazwa minerału Wzór Wzorzec skali technicznej 1 Talk Mg 3 (OH) 2 Si 4 O 10 paznokieć (2,5), drewno 2 Gips CaSO 4 2H 2 O paznokieć (2,5), aluminium 3 Kalcyt CaCO 3 ..

Skały i surowce mineralne , 1. a) metaliczne.

minerały i skały wykorzystywane przez człowieka w różnych dziedzinach życia.. Cele szczegółowe Wiadomości A - Uczeń zna:Surowce mineralne w PolsceGłównymi minerałami budującymi skały głębinowe są kwarc, skalenie, plagioklazy, amfibole, oliwin, oraz biotyt.. 2012-04-11 20:01:02W północnej i środkowej Polsce spotykamy skały osadowe (piaski, żwiry), na wyżynach oraz w górach wapienie, granity, bazalty i porfiry.. Podział surowców mineralnych.. Ze względu na centralne położenie w kraju oraz .6.. Pomożecie?. Rozmieszczenie złóż w Polsce nie jest równomierne.Scenariusz lekcji "Skały i surowce mineralne".. Najbardziej znane są minerały skałotwórcze to: kwarc, dolomit, kalcyt, minerały ilaste, skalenie, miki.. Występują one na południowej części Polski.. tlenek wapnia CaO.. 2011-03-22 19:02:24 Jakie surowce mineralne występują na nizinie śląskiej i jakie jest ich zastosowanie ?. Środowisko przyrodnicze Polski , Klasa 7 Nowa edycja , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 .Góry Świętokrzyskie w PIG-ułce..

skały zbudowane głownie z kalcytu ?

Województwo śląskie odgrywa bardzo ważną rolę w ogólnej produkcji surowców mineralnych Polski.. Surowce chemiczne.Świętokrzyskie marmury i wapienie - mały przewodnik po polskich zabytkach, cz. I.. Cel ogólny Występowanie skał w Polsce.. Skład chemiczny i cechy budowy fizycznej decydują o konsekwencji o jego odporności na niszczenie.Skale twardości.. Część 2.. - Wapno gaszone ?. Budują go trzy podstawowe minerały skałotwórcze: kwarc, skalenie i mika.. Odgrywa ważną rolę w ogólnej produkcji surowców mineralnych kraju.. b) chemiczne.. Od wieków świętokrzyski kamień był w Polsce ważnym surowcem, stosowanym zarówno do budowy jak i wykończenia wspaniałych pałaców, monumentalnych kościołów oraz budynków użyteczności publicznej.. Na niewielkiej powierzchni obecne są tutaj skały i skamieniałości wszystkich okresów dziejów Ziemi, począwszy od skał kambryjskich z początków ery paleozoicznej, a na trzeciorzędowych i czwartorzędowych skończywszy.Surowce mineralne - skały wydobywane i przetwarzane w zakładach przemysłowych.. rudy cynku i ołowiu - Tarnowskie Góry, Siewierz, Olkusz.. Występujące na terenie województwa śląskiego surowce mineralne można zaliczyć do pięciu zasadniczych grup.Surowce mineralne.. Jeżeli magma zawierała dużo krzemionki powstawały skały kwaśne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt