Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Pobierz

Opracowywałam dokumentację szkolną np. sprawozdania, ewaluacje, świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, protokoły itp.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. 1 września 2009 r. rozpoczęłam staż To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później,SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Aktywne uczestniczyłam w tworzeniu arkusza oceny pracy nauczyciela na podstawie § 6 ust.. Jestem nauczycielką biologii z 6-letnim stażem pracy.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.

Materiały i dokumenty starałam się gromadzić przez cały okres stażu, wykorzystując posiadane umiejętności korzystania z technologii komputerowej.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Od początku .Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2.. Sprawozdanie zawiera działania podejmowane w czasie edukacji zdalnej.. aspekt prawny kwiecień 2020- staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r.Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów..

na stopień nauczyciela mianowanego.

A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .Przykładowe sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Janusza Kusocińskiego.. na stopień nauczyciela mianowanego.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Marta Andrzejewska.. Z OKRESU STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES 1.09.2010-31.05.2013r.. 5 i 5a oraz art. 9f ust..

1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.

Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: 1) umiejętność organizacji i .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. WSTĘP.. Słupsk .. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Magacz..

czas trwania stażu: 1.09.

Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i w całości został zrealizowany w moim obecnym miejscu pracy, czyli Zespole Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - 1 semestr.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 01.09.2008 do 31.05.2011rmgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. 4.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.. 2.O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. Oliwia Sabat nauczyciel biologii w ZSP nr 2 w Kielcach Pobierz (doc, 93,5 KB) Podgląd treści.. Postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie 20 października 2010 roku.. Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie.. Wykorzystywanie komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego Korzystałam z technologii komputerowej, dokumentując przebieg mojego stażu.. SPRAWOZDANIE.. 2 rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. c.. 2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołyzłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, opracowałam plan rozwoju zawodowego ( IX 2006r).. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nauczyciel matematyki i informatyki.. w oparciu o plan rozwoju .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracyPoniżej przedstawiam przykładowe pytania, które mogą pojawić się podczas komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.. Brałam udział w opracowaniu procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (2020).. MoszczenicaNauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego 31 maja 2010 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt