Zinterpretuj obrazy zawarte we wskazanych fragmentach wierszy. wykorzystaj kontekst mitologiczny

Pobierz

Filmowy obraz nocy św. Bartłomieja - Królowa Margot Patrice'a Chéreau • opisać relacje przedstawione w filmie panujące na dworze francuskim • omówić wycinek historii Francji stanowiący tło wydarzeń rozgrywających się w filmie• wskazać wpływy romantyczne w wierszach K.K. Baczyńskiego • zinterpretować zakończenie wiersza Pokolenie • omówić sposób przedstawienia wojny w wierszu *** [Niebo złote ci otworzę] *• skonfrontować postać przedstawioną na obrazie Beksińskiego z konwencjonalnym ukazaniem śmierci • przeanalizować kompozycję wiersza ***• przedstawić rodzinę opisaną we fragmentach utworu • przedstawić opinie bohaterów na temat wychowywania dzieci • zinterpretować tytuł utworu • zinterpretować tytuł utworu w kontekście historycznym .. Gdy pojawią się nowe oferty powiadomimy Cię mailowo.. Obserwujesz to wyszukiwanie.. jako fragment pieśni VIII "Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu" Inspiracją do jego napisania stał się pobyt Juliusza Słowackiego w budowli, którą wówczas uważano za grobowiec króla Agamemnona (króla Argos i Myken, naczelnego wodza wojsk greckich pod Troją), a która po późniejszych badaniach okazała się być skarbcem Arteusza.• wskazać i omówić teksty kultury prezentujące stereotypowe traktowanie jakiejś grupy 9.. Jeno odmień czas kaleki, .. we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.• wskazać i omówić teksty kultury prezentujące stereotypowe traktowanie jakiejś grupy 9..

Zna kontekst historyczno-polityczny dotyczący systemu sprawowania władzy w Atenach i Tebach.

Każdy może być dobry - sens życia według Ebenezera Scrooge'a (lektura obowiązkowa) • określić rodzaj literacki .• zinterpretować zabiegi stylistyczne zastosowane w wierszu, określić funkcję słownictwa • omówić funkcję użycia regionalizmów w piosence, paradoksu we fraszce • zinterpretować tytuł • scharakteryzować obraz Boga wyłaniający się z utworu, wskazać nawiązania np. biblijne, omówić kontekst np. historyczny utworuwiersza *** [Niebo złote ci otworzę] • wyjaśnić celowość odwołania do Homera w Pokoleniu • wskazać wpływy romantyczne w wierszach K.K. Baczyńskiego • zinterpretować zakończenie wiersza Pokolenie • omówić sposób przedstawienia wojny w wierszu *** [Niebo złote ci otworzę] • przeanalizować kompozycję wiersza ***Wykorzystać podstawowe konteksty do analizy i interpretacji utworów literackich (np. kontekst biograficzny dla bajek i satyr Ignacego Krasickiego) Odczytać nawiązania do oświecenia w omawianych utworach z literatury współczesnejNie przegapisz żadnej oferty!. szkło bolesne - obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi.. Praca z fr.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Jessego Owensa we fragmencie utworu • scharakteryzować Rudy'ego • wyjaśnić przyczynę reakcji ojca na zachowanie Rudy'ego • omówić dialog pomiędzy ojcem a synem zinterpretować funkcję Rudy'ego dla wymowy fragmentu utworu • zaprezentować sylwetkę Jessego Owensa • na podstawie dowolnych źródeł opracować kontekst- temat wiersza (istotną rolę w określeniu tematu spełniają: -- imiona własne, nazwy miejscowe, odwołania do faktów -- historycznych, do tradycji biblijnej i mitologicznej) - pochodzenie tytułu - rozpoznanie gatunku (o ile potrafimy) - słownictwo (wyrazy staropolskie, neologizmy, wyrazy pochodzenia obcego, cytat z obcego dzieła .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

Jednocześnie zestawia w tej strofie dwie perspektywy czasowe: obok czasu przeszłego, jest czas teraźniejszy: "mam dwadzieścia cztery lata".77% Czego może nauczyć sie od mitologicznych bogów i herosów współczesny człowiek.

Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .W dalszej części strofy metafora stepu jako oceanu jest rozwijana.. Mówi "ocalałem", co oznacza, że wojna jest skończona.. Podmiot liryczny porównuje wóz, którym podróżuje do łodzi: Wóz nurza się w zieloności i jak łódka brodzi.. Potrafi zinterpretować wskazany fragment tragedii antycznej, rozwijając pojawiające się w nim problemy dotyczące racji bohaterów.. Słowa nawiązujące do tematyki morskiej i związane z opisem stepu przeplatają się: fale łąk, powódź kwiatów, wyspy ziół (ostrowy burzanu).Ulubiony wiersz, fragment wiersza.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Utwór powstał w 1839r.. 2.piosence, paradoksu we fraszce • zinterpretować tytuł • scharakteryzować obraz Boga wyłaniający się z utworu, wskazać nawiązania np. biblijne, omówić kontekst np. historyczny utworu • postawić tezę Uczeń potrafi: • zinterpretować wymowę wiersza, przesłanie utworu • przedstawić swoje spostrzeżenia dotycząceJęzykowy obraz świata wykład s. 363; A. Warhol Dyptyk Marilyn s. 364 D. Masłowska Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną s ; kadr z filmu Wojna polskoruska s. 366 T. Różewicz Walentynki (poemat z końca XX wieku) s ; T. Wesselmann Wielki akt amerykański s. 370; J. Koons Michael Jackson i bańki mydlane s. 371 T. Różewicz Ale ..

Przywołanie właściwych kontekstów oraz sposób ich wykorzystania w odczytaniu sensu utworu: a) nawiązania przywołane w utworze bezpośrednio b) inne układy odniesienia, które oświetlają utwór: konteksty kulturowe (kontekst filozoficzny, estetyczny, genologiczny) i konteksty osobiste 5.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.

61% Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii.. Możesz przejrzeć swoje obserwowane wyszukiwania.• wskazać cechy listu we fragmencie utworu 26.. Na pewno macie swoje ulubione wiersze, do których wracacie, a może znacie na pamięć.. Wykluczona - wpływ stereotypów na relacje między dziećmi • zrelacjonować fragment powieści • wypowiedzieć się na temat narratora • określić czas i przestrzeń akcji • scharakteryzować bohaterki występujące we fragmencie utworu• wskazać podmiot liryczny • określić funkcję zwrotów do adresata • opisać emocje wyrażane przez podmiot liryczny • wskazać elementy tworzące atmosferę spotkania bliskich osób • omówić funkcję skontrastowania dwóch przestrzeni: na zewnątrz i w środku przy stole • zinterpretować wymowę wiersza • przedstawić swojesię widmami… Obraz biblijnych kobiet w wierszach poetek XIX i XX wieku − Streścić biblijne historie żony Lota i Salome − Wykorzystać kontekst biblijny do interpretacji utworów − Przedstawić uczucia przeżywane przez bohaterkę wiersza Szymborskiej − Objaśnić znaczenie frazeologizmu "zamienić się w słup soli"• wskazać wpływy romantyczne w wierszach K.K. Baczyńskiego • zinterpretować zakończenie wiersza Pokolenie • omówić sposób przedstawienia wojny w wierszu *** [Niebo złote ci otworzę] *• skonfrontować postać przedstawioną na obrazie Beksińskiego z konwencjonalnym ukazaniem śmierci • przeanalizować kompozycję wiersza ***• wskazać przykłady sentencji we fragmencie i rozwinąć zawarte w niej myśli 31..

Korzyści z przemijania • zrelacjonować treść wiersza • wskazać podmiot liryczny • wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego • wskazać stały związek frazeologiczny użyty w wierszu i omówić jego funkcję • postawić tezę interpretacyjną • omówić postawęzawarte we fraszkach Jana Sztaudyngera • zinterpretować tytuł zbioru • wskazać ... zinterpretować wymowę wiersza • omówić kontekst historyczny utworu • podjąć dyskusję na temat ... • wskazać cechy listu we fragmencie utworu • podjąć spekulacje na temat celu, w jakim pani Róża opowiada1.

Przebieg lekcji: 1. s. 156 (Ateny - demokracja, Teby - porządek despotyczny, monarchia)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt