Notatka ze spotkania doc

Pobierz

Lidia Kołucka - Żuk - członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera.Notatka z drugiego spotkania dotyczącego założeń koncepcyjnych związanych z utworzeniem i działalnością kieleckiego klastra branżowego: "Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące", które miało miejsce 15 maja 2006 w Urzędzie Miasta Kielce.Dlatego notatka powinna być prosta, zwięzła i krótka.. .Notatka ze spotkania w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Spotkanie miało miejsce 3 listopada 2009 r. od godz. 17.00 to 19.00.. Pismo musi być rzetelne i oddawać faktyczny przebieg spotkania oraz postanowienia z nim związane.. Notatka służbowa służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych.. (imię i nazwisko) (stanowisko)NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA.. Notatka służbowa ze zdarzenia Notatka służbowa ze zdarzenia często dotyczy np. wypadku, jaki miał miejsce w zakładzie pracy.. : 519 511 567 Miejsce spotkania: Warszawa Data spotkania: 12 sierpnia 2013 roku Temat: Spotkanie konsultacyjne nr 1 w ramach projektu "Przygotowanie uwag i propozycji zmian wraz z .1 Piła,19 lutego 2009 NOTATKA ZE SPOTKANIA Temat: Przebudowa kuchni i pomieszczeń świetlicy Na spotkaniu ustalono co następuje: - instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych, - instalację wody ciepłej i zimnej wykonać z rur miedzianych, - istniejące piony kanalizacyjne będące przedmiotem przebudowy naleŝy w całości wymienić na piony z rur PVC, - ciepła woda .Plik NOTATKA ZE SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWEGO Z OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika jajta • folder zachomikowane • Data dodania: 5 sie 2012notatka ze spotkania instruktaŻowego z opiekunem staŻu.doc magi83 / Dokumenty / rozwój zawodowy / NOTATKA ZE SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWEGO Z OPIEKUNEM STAŻU.doc Download: NOTATKA ZE SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWEGO Z OPIEKUNEM STAŻU.docNotatka służbowa ze spotkania..

Notatka ze spotkania.

Czyli w zasadzie sporządza notatkę z rozmowy!. W oknie dialogowym Notatki ze spotkania wykonaj jedną z następujących czynności:.. W takiej sytuacji należy dokładnie opisać, w jaki sposób doszło do danej sytuacji, czy są osoby poszkodowane oraz w jaki sposób zabezpieczono miejsce zdarzenia.Notatka służbowa ze spotkania - wzór dokumentu stosowanego w firmach, instytucjach i urzędach.. Kliknij pozycję Notatki > spotkania.. z Dyrekcją Dolnośląskiego Oddziału NFZ .. Uczestniczy spotkania: 1. Minister Michał Boni, 2.Małgorzata Hirszel - sekretarz Komitetu Stałego Rady Ministrów; 3. z o.o. Other titles: Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w .Sporządzanie notatek na spotkaniu zaplanowanym w programie Outlook.. notatka, notatka służbowa, notatka służbowa ze spotkania, wzory pism, pisma, korespondencja, wzór, pismo, szablon, spotkanie.. Jeśli jeszcze nie masz żadnych notatek, wybierz pozycję Schowaj notatki.. Prawo do tworzenia notatek służbowych dotyczących pracowników nie wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole Author: gracz Last modified by: Marzanna Greń Created Date: 4/11/2013 6:45:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp..

Poznaj i pobierz wzór notatki ze spotkania!

NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - szablon pisma.. Hanna Klimczak - Departament Świadczeń Zdrowotnych.. Notatka ze spotkania.. Ewa Zbrojkiewicz - Departament Świadczeń ZdrowotnychCzęsto jest przecież tak, że jedna osoba ze składu orzekającego rozmawia ze świadkiem lub oskarżonym, a potem wysyła maila do reszty składu przedstawiając pokrótce co udało się ustalić.. Pozostało jeszcze 67 % treści.. Notatka służbowa ze zdarzenia wzór uwzględnia: datę jej sporządzenie, opis zdarzenia, miejsce i czas spotkania oraz personalia osób ją sporządzających.. Użyj kontrolek u góry panelu, aby sformatować tekst.Notatka służbowa ze spotkania z pracownikiem, mająca na celu zdyscyplinowanie go, nie może zostać udostępniona innej osobie.. Gdy jesteś na spotkaniu, przejdź do opcji Więcej akcji w kontrolkach spotkania, a następnie wybierz pozycję Notatki ze spotkania .. W dniu ………………….. o godz. ………………….. Last modified by.Notatki ze spotkania Ten prosty szablon z ułatwieniami dostępu pozwala sporządzać uporządkowane notatki, które można później udostępnić jako protokół spotkania.. 2)Notatka ze spotkania w Centrali NFZ zespołu ds. negocjowania warunków umów w podstawowej opiece zdrowotnej w dniu 22.02.2007r.. Pracownika należy poinformować o każdej notatce sporządzonej na jego temat i ma on prawo wglądu do nich..

Ale po co notatka?Notatka ze spotkania w dniu 5.10.2016r.

Uczestnicy spotkania: L.p Imię i nazwisko Wydział Urzędu Miasta Katowice/Jednostka miejskaNotatka służbowa o zdarzeniu 1.. Wejść .oswiadczenia, spotkanie z opiekunem stazu, Notatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego opiekuna stażu Pobierz cały dokument oswiadczenia.spotkanie.z.opiekunem.stazu.doc1 Notatka ze spotkania w dniu r. Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Termin i miejsce spotkania: 2 lutego 2011r., godz , Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", ul. Gliwicka 148, Katowice.Notatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego nauczyciela stażysty z opiekunem stażuW trakcie spotkania.. Uczestnicy spotkania: L.pNotatka z takiej rozmowy i wysłuchania nauczyciela może być dowodem, że dyrektor postąpił zgodnie z obowiązującym prawem.. Wordnotatka ze spotkania Ernst & Young Business Advisory Rondo ONZ 1 00-124 WARSZAWA Tel: +48 22 557 70 00 Fax: +48 22 557 70 01 NOTATKA ZE SPOTKANIA Nr Dokumentu: 1 Przygotował: Maciej Przybylski Tel.. Jeżeli przełożony zdecyduje się na taki krok, to może sporządzić notatkę służbową z rozmowy z pracownikiem.. W przeciwnym razie zacznij wpisywać notatki..

wzory pism, korespondencja, notatka, notatka służbowa.

Muszą one być prawidłowo przechowywane, by nikt niepowołany nie miał do nich dostępu.. NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma.. Nie taka więc notatka straszna jak na pierwszy rzut oka się może wydawać.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Notatka służbowa z rozmowy z pracownikiem - co zawiera.. Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi połączony z zespołem ekspertów ds. procedur zlecania zadań publicznych Termin i miejsce spotkania: 5 października 2016r., godz. 15.00, sala 4-5 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.. Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.. Data: 28.01.2010 r. Miejsce: Dom Kultury w Iksowie, Siedziba Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży.. miała miejsce sytuacja (opis zdarzeniafakty, sprawcy, poszkodowani): …………….…………………………………………………………………………RO Widawa.. W Outlook 2013 otwórz spotkanie, na którym chcesz zrobić notatki.. Aby udostępnić notatki ze spotkania innym osobom, kliknij pozycję Udostępnij notatki na spotkaniu.Notatka ze spotkania z dnia 16.03.2015r.. Przedstawicieli Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska .. Termin i miejsce spotkania: 2 października 2013r., godz. 15.00, Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.. Dnia .. o godz. .. odbyło się w .Title.. Uczestnicy spotkania Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska: 1) Małgorzata Nakraszewicz - Wiceprzewodnicząca Zarządu.. Uczestnicy: Jakub Nowak - Przewodniczący Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży Sławomir Jarzęba - Sekretarz gminy Iksowo Aldona Jastrzębska - Sekretarz Stowarzyszenia "Klon"Niektóre firmy posiadają własne wzory notatki służbowej, którymi swobodnie można się posiłkować..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt