Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem this photograph

Pobierz

Britain has always been a society of mixed races.Przeczytaj opis ilustracji.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby po-wstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jeden wyraz został podany dodatkowo .. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby .Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań..

Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę możesz otrzymać 1 punkt.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (1) _____ exciting!Przeczytaj opis ilustracji.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. _____ something with a blue pen.2 Przeczytaj opis ilustracji.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby .2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). (1) _____ exciting!Przeczytaj pary zdań 1-5. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronieCzarna owca - osoba odznaczająca się złymi cechami charakteru Ranny ptaszek - człowiek, który lubi bardzo wcześnie wstawać Ślepy zaułek - uliczka bez wyjścia lub sytuacja bez wyjścia W gorącej wodzie kąpany - ktoś niecierpliwy, porywczy Z przymrużeniem oka - udać, że czegoś się nie widzi Perlisty śmiech - głośny, dźwięczny śmiech; składający się z krótkich .Przeczytaj tekst..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-5 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę można wpisać od 2 do 6 wyrazów.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. The boy on the left is3.1 Przeczytaj opis ilustracji.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. _____ two pupils.Trwa egzamin gimnazjalny 2016. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). _____.Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. The boy on the left is my .Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. Przeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.3 Uzupełnij opis ilustracji.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę można wpisaćWykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.-2.5.).. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. tekst :Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.)

It shows myPrzeczytaj opis ilustracji.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.). Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt