Samorząd terytorialny wos prezentacja multimedialna

Pobierz

W Polsce obowiązuje struktura trójstopniowa samorządu terytorialnego - gmina - powiat - województwo a) samorząd w Polsce nie jest hierarchiczny - szczeble niższe samorządu nie podlegają szczeblom wyższym - każdy szczebel samorządu terytorialnego ma odrębny zakres kompetencji 1.Samorząd terytorialny jest ogniwem łączącym płaszczyznę działań społeczno-politycznych i ekonomicznych w procesie demokratyzacji życia kulturowego.. 3.a) zarząd województwa b) prezydent województwa c) sejmik województwa 4) Na czym polega zasada decetralizacji?. NADZÓR NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM Zadania powiatów: podpis elektroniczny zintegrowane programy ułatwiajace korzystanie z bazy danych i udostepnianie jej innym instytucjom i samorzadom zapoznanie patentow na temat elektronicznych form składaniaSamorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje .. Samorząd terytorialny powstał zgodnie z zasadą centralizacji, czyli koncentracji władzy w rękach organów centralnych.. Na jej podstawie można przygotować własną, ciekawą lekcję wiedzy o społeczeństwie.. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach generalnych, b) podział dla celów specjalnych, tworzony dla organów o kompetencjach specjalnych (np.: administracji wojskowej), c) pomocniczy .Minilekcja obywatelska, czyli krótka prezentacja multimedialna, opracowana na webinarium pod tym samym tytułem..

Podział terytorialny PolskiIDEĄ SAMORZĄDNOŚCI jest?

Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.Nieprzypadkowo samorząd terytorialny postrzegany jest jako jeden z mierników demokracji poszczególnych narodów, a Polska na samym początku odbudowy państwa demokratycznego, tj. już 8 marca 1990 roku reaktywowała samorząd terytorialny na swym terytorium.. Specyficznym rodzajem samorządu są też: na wyższych uczelniach samorząd akademicki, a w szkołach- samorząd uczniowski.. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.. Uchwałą z 3 grudnia 2014 Senat RP zdecydował o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego.Samorząd terytorialny w pigułce System samorządu w Polsce.. Zgodnie z pierwszą regułą duża część zadań wobec obywateli jest zarezerwowana dla organów samorządu.WOS - MATERIAŁY.. Witam Was w 2021 roku !. Jest to forma zbiorowości lokalnej, której zadaniem jest realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców..

Temat: Zadania samorządu terytorialnego.

SAMORZAD TERYTORALNY W POLSCE -OKREŚLONY PRAWEM ZAKES KOMPETENCJI DO SAMODZIELNEGO DECYDOWANIA O WŁASNYCH SPRAWACH.. Otóż właśnie uczeń powinien orientować się w bieżących sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych.Samorząd terytorialny składa się z ogółu osób zamieszkujących na obszarze danej jednostki terytorialnej.. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.. Kontynuujemy zagadnienia związane z samorządem terytorialnym - dziś rzecz o powiecie i województwie.Zapoznajcie się - jak zawsze - z prezentacją.WOS kl I LO po SP.. 6.Ogólne pojęcie terroryzmu, działania terrorystyczne, organizacje terrorystyczne, największe zamachy.Nowy klip z apelami m.in. znanych mieszkańców opublikowano w kampanii antysmogowej 140-tysięcznego Rybnika.. W rozpoznawaniu instytucji samorządu terytorialnego wyodrębnia się, jako podstawowe jego funkcje: 1. polityczną, 2. społeczną, 3. gospodarczą, 4. kulturową.Samorząd terytorialny - organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez .Od 27 maja 1990 do 31 grudnia 1998 r. samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy.Samorząd terytorialny istniał także w II RP i w okresie Polski Ludowej do 1950, kiedy to jego miejsce zajął system rad narodowych..

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle wolności, ile można, tyle uspołecznienia, ile jestSamorząd terytorialny - gmina, powiat, województwo.. Funkcjonuje we wszystkich państwach, opartych na systemach demokratycznych.Samorząd organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod .Art.. a) rząd wykonuje tylko te zadania, których nie może wykonać samorząd b) rząd oddaje część władzy samorządom lokalnym c) na tym, że samorządy są od siebie niezależne 5) Ile członków zasiada w radzie miasta/gminy?Plik Samorząd terytorialny.ppt na koncie użytkownika majro123 • folder Prezentacje multimedialne - WOS • Data dodania: 8 wrz 2019a) 15 b) 16 c) 46 3) wybory samorządowe są przeprowadzane co a) 4 lata b) 5 lat c) 10 lat 4) Przekazanie części uprawnień samorządom przez władzę centralną to a) CENTRALIZACJA b) SAMORZĄD c) DECENTRALIZACJA 5) Organem uchwałodawczym w gminie jest a) burmistrz b) wójt c) rada gminy/miasta 6) ePUAP a) ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG .Plik Samorząd terytorialny.ppt na koncie użytkownika bouddicea • folder Prezentacje multimedialne - WOS • Data dodania: 6 lis 2013Powiat i województwo - zadania i finanse.19/20.20201..

Na tej lekcji dowiem się, czym jest samorząd terytorialny.

Obok niego istnieją bowiem i funkcjonują samorządy zawodowe, gospodarcze czy religijne.. Drodzy Uczniowie!. > Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które - zgodnie z założeniami ustawy o samorządzieI.. 2 Na czym polega misja gminy?. Często słyszę od ucznia zdanie "A skąd ja to mam wiedzieć ?". Jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i wykonują odrębne zadania.. Lokalny samorząd przypomina w nim m.in. o zbliżających się terminach wymiany starych pieców, wynikających z regionalnej uchwały antysmogowej.terytorialnego po upływie kadencji rady powiatu (sejmiku województwa).372 Tabela 17.. Samorząd terytorialny z definicji jest instytucja polityczna, która ma .Samorząd terytorialny w obecnej postaci - z podziałem na gminy, powiaty i województwa - istnieje w Polsce od 1999 r. Podstawę jego funkcjonowania stanowią dwie zasady: decentralizacji oraz pomocniczości (subsydiarności).. Nauczę się, na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości.. Umieszczę tutaj prezentacje i nne materiały potrzebne do zajęć WOS.. Nasza grupa wylosowała temat VI, który brzmi następująco: Samorz.WosTutaj poćwiczysz umiejętność wskazywania województw na mapie: terytorialny .. W Polsce od 1999r.. Dowiem się, jakie są kompetencje gmin, powiatów i województw oraz jakie są .Do zaprezentowania mam dzisiaj film który powstał ze względu na projekty edukacyjne z WOS'u.. ,,20 lat samorzadu w Polsce" Co zmieniło ię w miastach dolnoslaskich po utwrzeniu samorzadu terytorialnego w Polsce w 1989 roku?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.