Krajobraz wysokogórski tatr notatka

Pobierz

Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .1.. Tatry Wysokie zbudowane są z granitów, a Tatry Zachodnie głównie z wapieni.. Ostre grzbiety wzniesień górskich to inaczej .. W Tatrach wieje silny, ciepły wiatr - halny.. 3.Pogoda w górach.. Dzielą się na dwie części: a) Tatry Wysokie (Rysy 2499 m n.p.m.) b) Tatry Zachodnie.. Uczniowie wskazują w atlasie Tatry i określają położenie tych góry w Polsce.. Charakterystyczną cechą tego krajobrazu jest występowanie wysokogórskiej rzeźby terenu ze stromymi stokami, ostro zakończonymi szczytami (turniami), przełęczami, głębokimi dolinami i usypiskami skalnymi.Przykładowa notatka: Tatry są jedynymi górami w Polsce, gdzie spotykamy krajobraz wysokogórski .. 4.Piętrowość roślinna.. Magas-Tátra) - najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej.. Charakterystyczną cechą tego krajobrazu jest występowanie wysokogórskiej rzeźby terenu ze stromymi stokami, ostro zakończonymi szczytami (turniami), przełęczami, głębokimi dolinami i usypiskami skalnymi.NOTATKA DO ZESZYTU 1.. Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie Tatry leżą na południu Polski w pasie gór i są podzielone ze względu na rodzaj skał z jakich są zbudowane na Tatry Wysokie (granitowe- odporne na działanie czynników atmosferycznych Są częścią Karpat..

Krajobraz wysokogórski Tatr.

Krajobrazy Polski - podsumowanie.. kl. 5 - KRAJOBRAZ WYSOKOGÓRSKI TATR - Krajobraz wysokogórski Tatr - Krajobraz śródziemnomorski- 5 klasaTitle: Microsoft Word - karta-pracy-krajobraz-wysokogorski-tatr.docx Author: jadow Created Date: 3/15/2020 2:14:18 PMQ.. Dzielą się na dwie części: Tatry Wysokie (Rysy 2499 m n.p.m.) Tatry Zachodnie.. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.. Charakterystyczne dla niego są duże różnice wysokości, strome, urwiste granie i licznie spotykane jeziora polodowowe.. Określ, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Pogoda a klimat.. Tatry Wysokie zbudowane są z granitów, a Tatry Zachodnie głównie z wapieni.. Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.. Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej - dokończyć notatkę + ćwiczenia 2.. Notatka do zeszytu: Tatry są częścią Karpat.. Dalej na północ występują niższe, zbudowane z mezozoicznych skał tzw. serii reglowych (dolomity, łupki, wapienie, piaskowce i in.). Wieją tam silne wiatry i występują częste opady.W wysokich partiach gór, bez względu na porę roku, leży gruba .Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.. Tatry są częścią Karpat 2.. Rozdziela je Przełęcz Liliowe.. Jedyna kraina w Polsce gdzie występuje krajobraz wysokogórski to Tatry, które są częścią łańcucha Karpat.. W linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż grani głównej ok. 26 km..

5 klasa - Krajobraz wysokogórski Tatr.

Po przepisaniu notatki obejrzyj film pt. ,,Tatry - krajobrazy"1.. Lokalizować Tatry na mapie i opisać ich budowę.. Krajobraz wysokogórski Tatr.. Wiatr wiejący w górach to .. Slajd: "Tatry wysokie" - uczniowie opisują krajobraz wysokogórski z uwzględnieniem wyrazów grań, turnia,Krajobraz wysokogórski Tatr Tatry Tatry Łańcuch górski w Karpatach.. W jakich górach możemy podziwiać jedyny w Polsce krajobraz wysokogórski?. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Długość Tatr wynosi w linii prostej 53 km, a ściśle wzdłuż grani 80 km.. Tatry w Polsce podzielono na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie, dlatego że bardzo różnią się wyglądem.. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.Krajobraz wysokogórski Tatr:Krajobraz wysokogórski Tatr charakteryzuje się:- dużymi wysokościami względnymi i bezwzględnymi, - głębokimi dolinami,- stromymi sto… Daisy236 Daisy236 22.04.2021 Geografia Liceum/Technikum rozwiązane Napisz notatek z tematu krajobraz wysokogórski Tatr klasa 5 podręcznik Planeta Nowa .Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.. Tatry w granicach Polski dzielimy na: a) Wysokie: - rzeźba wysokogórska - zbudowane ze skał granitowych - najwyższy szczyt - Rysy 2499m n.p.m. - Dolina Pięciu Stawów, Dolina Rybiego Potoku, Morskie Oko - jezioro, Rysy, Siklawa - najwyższy wodospad PolskiTatry są jedynymi górami wysokimi w Polsce; większa ich część znajduje się na terenie Słowacji..

2.Cechy krajobrazu wysokogórskiego.

1.Położenie i podział Tatr.. Budowa geologiczna tych gór jest typowa dla gór fałdowania alpejskiego.. Tatry są częścią łańcucha Karpat, leżą na południu Polski i dzielą się na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie.. Wędrując po tatrzańskich szlakach, możemy zobaczyć wszystkie trzy główne grupy skał, składających się na skorupę ziemską: magmowych, metamorficznych i osadowych.NOTATKA Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr 1.. Notatka do przepisania.. Krajobraz wielkomiejski Warszawy.. W Tatrach Wysokich występuje typowy .TEMAT: Krajobraz wysokogórski Tatr.. Zapoznanie uczniów z podziałem Tatr na podstawie mapy w atlasie "Tatry".. 3.Notatka z lekcji: Temat 12.. Tatry Reglowe o charakterze średniogórskim, przecięte tranzytowymi dolinami .Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr Cele: uczeń - wskazuje na mapie Polski położenie pasa gór oraz Tatr, - wskazuje na mapie podział Tatr na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie oraz najwyższe szczyty Tatr, - omawia różnice w krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich, - wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego oraz cechy pogody w górach,- krajobraz wysokogórski jest specyficzną odmianą klimatu i występuje niezależnie od strefy klimatycznej - wraz ze wzrostem wysokości maleje temperatura, rosną opady i rośnie siła wiatru - występuje piętrowość roślin - występują lodowce górskie, które rzeźbią doliny i niosą materiał mineralnyKrajobraz Niziny Mazowieckiej..

Krajobraz wysokogórski Tatr - notatka + ćwiczeniaTatry Wysokie (niem.

Najwyższym szczytem są Rysy (2499 m n.p.m).. Są częścią Karpat.. 5.Obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.. 3.Klasa V - Notatki geografia.Krystaliczna i wierchowa część Tatr ma charakter wysokogórski, dzieli się na Tatry Wysokie (na wschodzie) i Tatry Zachodnie.. Część 2.. Tatry są objęte ochroną przez ustanowienie na ich obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego.Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.. Tatry Wysokie zbudowane są ze skał .2.. Dla ochrony niespotykanej nigdzie indziej przyrody powołano Tatrzański Park Narodowy.Przykładowa notatka: Tatry są jedynymi górami w Polsce, gdzie spotykamy krajobraz wysokogórski .. Tatry .Ta karta pracy będzie twoją notatką, więc ją wkleisz do zeszytu.. Prezentacja slajdu 2 "Tatry najwyższe góry Polski".. Q. Najpowszechniej występującymi roślinami w piętrze turni są .. 6.Życie i zwyczaje mieszkańców Podhala.. Cechą wszystkich obszarów górskich jest zmiana warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości.. Tatry Wysokie - krajobraz wysokogórski o dużych wysokościach względnych i bezwzględnych.. Typowe formy to: granie, turnie, żleby i stożki piargowe.. Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z tego 175 km² (ok. 25%) leży w granicach Polski, ok. 610 km² (75%) na terytorium Słowacji.. Część 3.. Krajobraz wysokogórski Tatr.. W Tatrach występują formy typowe dla krajobrazu wysokogórskiego, jak piargi, żleby i granie.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Tatry to najwyższe góry w Polsce.. Rozpoznawać na schemacie / obrazku różne formy skalne: turnie, granie, stożki piargowe, żleby.. Przez lądy i oceany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.