Przeczytaj tekst i powiedz które zdania są zgodne z jego treścią niemiecki

Pobierz

Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Przeczytaj zdania pod tekstem i zdecyduj, które są zgodne z jego treścią (richtig), a które nie (falsch).. Zaznacz znakiem X w tabeli, które z nich są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. 8/10 2012-06-23 19:22:25Które z podanych zdań są zgodne z tekstem, a które-nie?. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz T (true) lub F (false).. The first stamp was the Penny Black .Przeczytaj tekst i zaznacz znakiem X, które zdanie jest zgodne z jego treścią (richtig-R), które nie (falsch-F) Pension "Gruner baum" in Badgastein.. Przeczytaj tekst.. (6 pkt.). Wykonujemy zad.2 str. 130: Sporządź tabelkę z nazwami zwierząt z zoo ( słowniczek str 135- ogród zoologiczny) - uzupełnij tabelkę o nazwy zwierząt które pojawią się w zadaniach interaktywnych - online, Haustiere- zwierzęta domoweCele: Rozumiem selektywnie tekst do czytania.. Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 119 i połącz właściwe części zdań.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1−12.4.. Następnie popraw błędne informacje..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.

Staraj się odgadnąć znaczenie nowych słów z kontekstu.. Zapisz te zdania w zeszycie przedmiotowym.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wymowę można sprawdzić klikając na ikonkę głośniczka.. Następnie popraw błędne informacje.. Ihr müsst mitmachen.Przeczytaj tekst z zadania 2. jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiejPrzeczytaj teksty na temat atrakcji turystycznych krajów niemieckojęzycznych i powiedz, które informacje są zgodne z ich treścią.. Przeczytaj dwie oferty i zdania poniżej.Zaznacz w tabeli, które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstów, czyli Richtig - R., a które są fałszywe, czyli Falsch - F. Wpisz odpowiednią literę w kolumnie.. :cKtóre zdania są zgodne z treścią tekstu, a które nie?. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:32 [ True or False?]. Poniedziałek 25.05 2020 r .Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "przedszkolami", oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego..

Matura próbna z ...Przeczytaj tekst i powiedz , które zdania są zgodne z jego treścią: 2.

Pamiętaj: rzeczowniki mają rodzajniki!. It's free, and open every day except for a few days over Christmas.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Sie ist Schülerin und besucht ein Lyzeum.i zapisać wraz z tłumaczeniem do zeszytu.. 3.Strona 3 z 9 Zadanie 2.. W każdym zadaniu zaznacz R lub F.Przeczytaj wpisy na forum internetowym i powiedz, które zdania są zgodne z ich treścią.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zakreśl literę A, B albo C. Liebe Teenies!. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią (true), a które nie (false).. Zapisz zdania z przymiotnikami i przysłówkami we właściwym .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Popraw błędne zdania.. Następnie popraw ustni… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst i zdania pod nim.. Przeczytaj tekst oraz zdania (1-6).. Przeczytaj tekst jeszcze raz, a następnie ułóż i zapisz w zeszycie zdania zgodne z treścią tekstu.Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 Strona 3 z 7 ZADANIE 2.. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.