Z poniższej listy wybierz zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii

Pobierz

- opisuje zjawiska topnienia i krzepnięcia na .• wskazuje różne źródła informacji o wybranych roślinach i korzysta z nich.. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony.. P F 2) - uzasadnia, dlaczego nie wszystkie zwierzęta można .. łodygi i liście, - wykazuje związek budowy z funkcją organów roślinnych, - wyjaśnia, dlaczego .. cząsteczkowej budowy materii.. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych.. Samorzutne mieszanie się cukru z wodą.. Kiedy woda paruje, a kiedy się skrapla?. Należy bowiem założyć , ze dochodzi do zderzeń fotonów z elektronami swobodnymi.. Zjawiska cieplne a kinetyczno-cząsteczkowa teoria budowy materii", plik: zadania-parowanie-i-skraplanie-zjawiska-cieplne-a-kinetyczno-czasteczkowa-teoria-budowy-materii.pdf (application/pdf) Spotkania z fizykąprzeprowadza wybrane pomiary i doświadczenia, korzystając z ich opisów (np. .. podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii, .. podaje podstawowe założenia cząsteczkowej teorii budowy materii, podaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym,Tego zjawiska nie da się wyjaśnić w oparciu o falowa naturę światła.. Najważniejsze założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej były następujące:· przeprowadza wybrane pomiary i doświadczenia, korzystając z ich opisów (np. pomiar długości ołówka, czasu staczania się ciała po pochylni) ..

Z poniższej listy wybierz zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii.

· podaje podstawowe założenia cząsteczkowej teorii budowy materii · R podaje przykłady zjawiska dyfuzji w .Materia i jej natura była i jest przedmiotem zainteresowania badaczy z różnych dziedzin - zarówno filozofowie i teolodzy jak i fizycy i chemicy od wieków próbują zgłębić tajniki materii.. Napięcie powierzchniowe cieczy.. W XIX wieku dokonano odkryć.Materiały: świeczka, zapałki, głęboki talerz, palnik spirytusowy własnej roboty, szklany słoik, woda Przebieg doświadczenia: Świeczkę przytwierdzamy do dna głębokiego talerza, do którego nalewamy wody i zapalamy świeczkę.. Rozprzestrzenianie się zapachów.. Jednym z ważniejszych osiągnięć ludzkości było odkrycie atomu.Potwierdziło ono przypuszczenie (wysnute już w starożytności), że materia składa się z małych niepodzielnych cząsteczek (ziaren).Dokonaj odpowiedniego podziału właściwości ciał stałych, cieczy i gazów na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii.. - podaje przykłady pytań zainspirowanych obserwacjami przyrody.. Zasady wykonywania pomiarów budowa ciał ruch siły w przyrodzie energia praca moc.. - wyjaśnia, dlaczego obserwacje są niezbędne w poznawaniu przyrody.. 2010-11-29 16:26:56 Podaj trzy przykłady zjawisk fizycznych.. Tworzenie się sopli lodu.. Z poniższej listy wybierz zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii..

P F 2) Z poniższej listy wybierz zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii.

Zaobserwowano doświadczalnie właściwości zjawiska:o wybranych zwierzętach i korzysta z nich.. Powstawanie kropli.Fizyka.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery.. Na podstawie: J. Duszyński, K. Grykiel, L. Hryniewiecka, A. Jarmołowski, Biologia, t. 1, Warszawa 2003, s. 108; M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski .Fizyka szkoła podstawowa.. Cząsteczki powstają z atomów w wyniku dyfuzji.. Pod wpływem takiego zderzenia dochodzi do zmiany kąta ruchu fotonu oraz jego energii.Teoria atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii odżyła na początku XIX wieku, znajdując potwierdzenie w faktach doświadczalnych i prawach z nich wynikających.. • stan skupienia substancji • atom • cząsteczka • dyfuzja • R ruchy Browna.. Liczba masowa A określa sumę protonów i neutronów w jądrze atomu.. Dyfuzja zachodzi dzięki chaotycznym ruchom cząsteczek.. - podaje przykłady organizmów lub obiektów, których obserwacja dostarcza nowych informacji o przyrodzie.. Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów.. - podaje przykłady organizmów lub obiektów, których obserwacja dostarcza nowych informacji o przyrodzie.. - Teoria cząsteczkowej budowy materii zakłada, że: - Pytania i odpowiedzi - Fizyka .. mieli prawo do gwardii osobistej, składającej się z wybranych hoplitów..

Założenia teorii cząsteczkowej budowy materii.

Rozprzestrzenianie się .Budowa cząsteczkowa ciał.. Teorię tę opracował w 1808 roku John Dalton.. Pierwiastek to zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej Z.. 2009-09-02 21:30:11 podaj dwa przykłady zjawisk fizycznych 2009-09-11 14:04:57Wstęp do działu:Cząsteczkowa budowa materii.. Ważkie miejsce zajmowali w kulcie, pełnili funkcje kapłanów Zeusa, mieli zapewnione pierwsze miejsce przy ofiarach .BUDOWA ATOMU Atomistyczno cząsteczkowa teoria budowy materii Pojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Uczeń: • podaje, że substancja może występować w trzech stanach skupienia, • podaje przykłady ciał stałych, cieczy, gazów, • podaje przykłady świadczące o cząsteczkowej budowie materii, ZAKOCHANA Historia Ważniejsze daty z historii powszechnej - krótka notatka 05.12.2018 o 11:50 AdventureMe Geografia Stolice państw europejskich - ściąga z geografi do skopiowania i wydrukowania 03.12.2018 o 15:36wiedzy o przyrodzie.. Pochodzi ono od greckiego słowa "atomas" (niepodzielny).. -uzasadnia, dlaczego do informacji podanychLiczba atomowa Z określa liczbę protonów w jądrze atomu.. Stygnięcie gorącej wody w szklance.. - wyjaśnia, dlaczego obserwacje są niezbędne w poznawaniu przyrody.. - podaje przykłady pytań zainspirowanych obserwacjami przyrody.. Ponieważ atom to układ elektrycznie obojętny, liczba ta określa również liczbę elektronów..

Starożytna Grecja była miejscem powstania pierwszych koncepcji budowy materii.

Zamiast świeczki można użyć palnik spirytusowy .Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy pewnego zjawiska zachodzącego w takiej komórce, umieszczonej w 7% wodnym roztworze sacharozy.. -uzasadnia, dlaczego do informacji podanych w internecie należy- nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie - opisuje właściwości substancji, będących głównymi składnikami iproduktów, stosowanych na co dzień - przeprowadza proste -obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość - - odróżnia właściwości fizyczne odAtom - podstawowy składnik materii.Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.. • wyjaśnia proces parowania i skraplania, • wyjaśnia obie przemiany jako przemiany odwracalne, • podaje przykłady parowania i skraplania wody.wiedzy o przyrodzie.. Oddziaływania między cząsteczkami są słabe., Odległości pomiędzy cząsteczkami są wiele rzędów wielkości większe niż ich średnica., Przyjmują kształt naczynia i mają określoną objętość., Mają swój określony kształt i objętość .F 2.. Historycznie szczególnie ważne okazało się zjawisko fotoelektryczne.. Ocena bardzo dobra: • wyjaśnia, co oznaczają określenia: pozytywne nastawienie do nauki, własna chęć poznania, .. • omawia zjawiska topnienia i krzepnięcia w świetle cząsteczkowej budowy materii, .. • podaje przykłady świadczące o rocznym .• opisuje zjawiska topnienia i krzepnięcia w świetle cząsteczkowej budowy materii, • wyjaśnia różnice między topnieniem i rozpuszczaniem 22.. Jądra atomów o jednakowej liczbie atomowej Z, a różnej liczbie masowej A to izotopy.Budowa materii.. Po chwili świeczka gaśnie, a do słoika nachodzi woda.. Przykrywamy świeczkę dużym szklanym słoikiem.. Klas 7 i 8Zadania "Parowanie i skraplanie.. Dyfuzja to zjawisko otrzymywania mniejszej objętości mieszaniny niż suma objętości składników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt