Uzupełnij tekst wyrazami z ramki dwa wyrazy zostały podane dodatkowo hi i'm annie

Pobierz

/ 3 4 Uzupełnij dialog.Zakreśl właściwe wyrazy.Z wyrazów podanych w ramce , uzupełnij tekst .. 1 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie wyrazy z ramki.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. 2011-05-19 19:36:45 Dwa wyrazy nie pasują do żadnej luki.. jeden wyraz podany jest dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Polub to zadanie.. Język angielski, .6 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1.1.-1.8.). Podano dwa wyrazy dodatkowo.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. 2012-01-29 09:39:00; Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. Dwa wyrazy zostały … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zadanie 2 Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. music want fantastic 3 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.UIT 8Ts Imię i nazwisko: Klasa: Photoc Brainy s 6 s 219 2 3 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.Niektóre litery zostały podane.. Unsere (4 ) _____ Lehrerin war jung und nett.Uzupełnij tekst wyrazami z ramki .. Pomożesz ?. Question from @AdziaKaczka - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnia podane zdania słowami z ramki.Dwa słowa zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Odpowiedź Guest.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uwaga!. Za to zadanie możesz uzyskać 4 punkty..

Uzupełnij go wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

Uwaga!. 2010-12-16 17:25:40; Przeczytaj tekst.. Dwa z nich zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. Przeczytaj fragment bloga Zuzanny.. 2013-01-13 09:18:28; Uzupełnij tekst wyrazami wybranymi z ramki.. Zobacz odpowiedź.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. 3 Look, it's 0:3.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. TRZY WYRAZY ZOSTAŁY PODANE DODATKOWO .. 3 Uzupełnij Dialog wyrazami z ramki.. 2011-05-19 19:36:45 Angielski klasa szósta zadanie uzupełnij tekst słowami z ramki 2019-09-10 20:45:19Uzupełnij dialog zwrotami z ramki.. I had paid little attention,Uzupełnij tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. 2012-09-19 16:34:35 Uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki .. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij tekst wyrazami z ramki .. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.. 2021-05-05 14:01:12; Angielski klasa szósta zadanie uzupełnij tekst słowami z ramki 2019-09-10 20:45:19; Uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2021-05-05 14:01:12; Uzupełnij dialog wyrazami z ramki?. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki..

dwa wyrazy zostały podane dodatkowo .

Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. bell outlined.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie jeden wyraz został podany dodatkowo.ring wait leave stop watch rain zad2str22 2016-04-11 18:19:213) Zadanie 3 - uzupełnij luki.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwymi wyrazami z .6 Przeczytaj tekst.. whales are .animals - they live in t…Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.Uzupelnij tekst wyrazami z ramki.. 5.,He works_____hours and starts at a .Uzupełnij teksty wyrazami z ramek w każdej ramce podano jeden dodatkowy wyraz .. Die Ärztin 3/_____ Medikamente.Uzupełnij poniższe zdania.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki, tak aby powstała spójna i logiczna wypowiedź.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.. Nie wszystkie wyrazy musisz .Uzupełnij tekst wyrazami z ramki Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo .. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania..

Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.

Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2013-05-19 12:03:57uzupelnij dialogi czasownikami z ramki w czasie past continuous.. J.angielski.. 1 str. 88 Z dzisiejszej lekcji nie wysyłaj do mnie swoich odpowiedzi.Pogrupuj wyrazy z ramki, przepisując je we właściwe miejsca w tabeli .B Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z ramki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. prosze na jutroZadanie 1 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.