Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie

Pobierz

U nas w domu jest troje rodzeństwa - TAK.. zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytania: 1a.Do jakiej grupy należą parzydelkowce?. Wskaż poprawną odpowiedź na poniższe pytanie.Która z wymienionych substancji łączy się trwale z hemoglobiną w czerwonych krwinkach, uniemożliwiając jej przenoszenie tlenu do tkanek?. Które zdania zawierają informacje dotyczące wyłącznie odruchów bezwarunkowych?. Kąpiel w dozwolonym miejscu.. Które postanowienia zostały ustalone na konferencji w Teheranie?. Magda jest dwadzieścia dwa na liścię - NIE.. Odpowiedz.. Jakie mogą być konsekwencje miażdżycy?. Zaznacz wszystkie poprawne.. - Zadanie 4: Ciekawa chemia 8 - strona 77DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 1.Skóra pokryta łuskami i płytkami kostnymi.. 1.W jaki sposób malarz zaakcentował, że Szaweł jest najważniejszą postacią w przedstawionej scenie?A) leży na czerwonym płaszczu B) ma wzniesione ręce ku… poniżej.. a - Zmiana stężenia roztworu wodnego korzystnie .za szybką odp daje naj .. B. Nienaruszalność własności prywatnej.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Zadanie 10.. Ustalenie polskiej granicy wschodniej na linii Curzona.Zadaj pytanie.. Które informacje dotyczą cząsteczki kwasu węglowego?. Jakie funkcje pełni powtarzający się w wierszu wyraz kurtyna?. (02) wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania A.utwory liryczne sąą zawsze bardzo krótkie B.współczesne…, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.

2.Poprawne stopniowane przysłówka to: a)dobry, lepiej, najlepiej.. C. Enzymy trawienne przyśpieszają rozpad substancji pokarmowych.. Najnowsze pytania w kategorii Język Polski .. Woda jest substratem procesu fotosyntezy, zachodzącego w roślinach zielonych.NA TERAZ SZYBKO Zadanie 4.. D. Narzucenie tej samej religii przez państwo wszystkich obywatelom.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. b)dobrze, lepiej,najlepiej.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie Jakie korzyści z symbiozy czerpie organizm samożywny w poroście?. F. Mają najczęściej obronny charakter.. Odpowiedzi: 0 .. B. Są reakcjami wrodzonymi.. Zachodzą automatycznie.. Zaobserwowano wzmożony ruch pantofelków oddalających się od wrzuconego kryształu.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przeczytaj tekst i wskaż poprawne (2) odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania.. A. Cząsteczka kwasu jest zbudowana z sześciu atomów.. Woda jest substratem procesu fotosyntezy, zachodzącego w roślinach zielonych.Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. a. drapieznikow, b. pasozytów, c. organizmow samozywnych, d. organizmow cudzozywnychCzy podane zdania są poprawne.. Otrzymuje wodę z solami mineralnymi.1..

D.Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.

wskaż poprawne odpowiedzi na poniższe pytania podaj odpowiednie cytaty +0 pkt.. Woda jest składnikiem płynów ustrojowych człowieka.. 1) Jaki wniosek można wysunąć z tego doświadczenia?. Ten wiersz Józef Baran,, Sztuka dom ,, A.. Które cechy charakteryzują przedstawicieli gromady płazów?. Jakie funkcje pełni woda w organizmach?. 3.Rozwój złożony przebiegający w wodzie.. Które organizmy, spośród niżej wymienionych, można dostrzec.. - MidBrainartZaznacz poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.. B. jego pole powierzchni… poniżej.. [ ] B. Przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle.1.. Które zdania zawierają prawdziwe informacje na temat budowy i funkcji enzymów?. Mam wiele przyjaciół - NIE.1.. B. Wzrost temperatury wody w jeziorze powoduje zmniejszenie ilości tlenu w wodzie i ryby .Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Wskazuje kolejne etapy życia rodziny B. Służy tylko urozmaiceniu wiersza.. Są istotnym elementem uczenia się.. Na spotkanie przybyło dwóch aktorów - TAK.. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Zadanie 11. c)piękny, na, nawet, zmiennie.. (Masy atomowe: mH = 1 u, mC = 12 u, mO = 16 u).. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.. A. Otyłość B. Zawał serca C. Krwotok D. Żylaki E. Wylew krwi do mózguWskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie..

(0-2) Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.

(0-2) wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. a. zwierząt b. tkankowcow c. beztkanowcow, d. bezkręgowcow 1b. do jakiej grupy mozna zaliczyc parzydelkowce ze względu na sposob odzywiania?. Jest chroniony przed wyschnięciem przez drugi organizm budujący porost.. wynika stąd, że: A. długość krawędzi sześciami jest równa 2 cm.. Decyzja o powojennym podziale Niemiec.. D.Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Możliwe odpowiedzi: 1. kartka papieru, 2. naskórek, 3.. 1 metr powietrza, 6.. B. Wartościowość reszty kwasowej kwasu wynosi I. brak zębów obecność worków powietrznych kości wypełnione powietrzem silnie rozwinięte mięśnie piersiowe kończyny przednie w postaci skrzydeł brak gruczołów potowych zapłodnienie wewnętrzne Zad.2 Wskaż poprawne dokończenie każdego z poniższych zdań.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.. Otrzymuje substancje odżywcze - cukry.. about 8 years ago Język Polski Szkoła podstawowa .. 2.Obecność błon płodowych w rozwoju zarodkowym.. Które ze zdobyczy rewolucji francuskiej stanowią fundament współczesnej demokracji A. Podporządkowanie sądów organom władzy wykonawczej.. C.Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Polski hehe 1.wskaż poprawną odpowiedź na poniższe pytanie.. d)pięknie, ma, nawet,na zmianę.. B. Woda jest potrzebna ludziom i zwierzętom do oddychania..

Są ...Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.

Prosze o pomoc w karcie pracy .WSKAŻ POPRAWNE ODPOWIEDZI: 1.Szereg zawierający wyłącznie wyrazy należące do nieodmiennych części mowy to: a)piękny, mój, ma ,na.. A. dwutlenek węgla B. ozon C. para wodna D.tlenek węglaWskaż dwie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.. Decyzja o użyciu broni atomowej przeciwko Japonii.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. B. Blaszki miażdżycowe powodują zmniejszenie światła naczynia krwionośnego i pogorszenie elastyczności jego ściany.Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Do naczynia zawierającego dużą liczbę pantofelków wrzucono kryształ soli kuchennej.. Polega na odkładaniu się w ścianach naczyń złogów tłuszczowych.. Zaznacz odpowiedź TAK lub NIE.. Jakie funkcje pełni woda w organizmach?. 5.Zmiennocieplność.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na poniższe pytanie.. D. Otworzenie drugiego frontu we Francji.. b)pięknie, na, nawet, ach.. Jaki wniosek na temat liryki jest zawarty w ostatniej części tekstu?. Kupiłem półtorej kilograma czereśni - NIE.. Kwas ma w cząsteczce dwa atomy wodoru.. Woda jest składnikiem płynów ustrojowych człowieka.. Równość wszystkich obywateli wobec prawa.. Zaznacz poprawną odpowiedź na poniższe pytanie.Jakie niebezpieczeństwo grozi rybom, gdy podczas długotrwałych upałów wzrasta temperatura wody w jeziorze?A.Wzrost temperatury wody w jeziorze powoduje zwiększenie ilości obecnych w niej gazów, co niekorzystnie wpływa na proces oddychania ryb.. 1.zad.1 wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi Jakie cechy są przystosowaniem ptaka do lotu?. B. Większość enzymów to związki tłuszczowe.. B. Woda jest potrzebna ludziom i zwierzętom do oddychania.. Stozek to bryła przestrzenna A. powstająca podczas obrotu trójkata równoramiennego wokół jego osi symetri.Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie.. objetość sześcianu jest równa 8 cm3.. Wpatrywało się w nich dwoje oczu - TAK.. 4.Wymiana gazowa zachodząca przez płuca i skórę.. Są reakcjami wyuczonymi.. 10 m wody Jaki materiał zatrzyma cząstkę β o energii 3 MeV?1) Liczebniki odpowiadają na pytania (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 2) Liczebnik porządkowy odpowiada na pytanie.. Trawienie enzymatyczne polega na rozkładzie związków wielkocząsteczkowych na drobnocząsteczkowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.