Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie fahren lesen

Pobierz

Polecenie: Uzupełnij zdania w odpowiedniej formie strony biernej:Strona bierna czasowników modalnych - język niemiecki - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka niemieckiego.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie.. arbeiten (pracować) - Er hat schwer gearbeitet.Strona bierna czasowników modalnych - język niemiecki - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka niemieckiego.. Polecenie: Wstaw podane czasowniki w odpowiedniej formie:Zadanie: wstaw w zdanie odpowiednio odmieniony czasownik schlafen, fahren, sehen, lesen 1 alex am nachmittag rad 2 frau Rozwiązanie: 1 fahrt 2 liest 3 schlaft 4 siehst 5 fahre 6 liestWstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Do każdego wyrazu dopisz odpowiednią końcówkę i tak utworzone nazwy zawodów wpisz do odpowiedniej kolumny.niemiec?. sprechen, studieren, haben, fahren, lesen, gehen, tanzenWstaw czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie: 1. uzupełnij zdania w puste miejsca wpisz odpowiedni czasownik: sprechen, lesen, schlafen, essen, sehen, fahren.. 2012-02-16 17:28:48 Wpisz czasownik "wollen" w odpowiedniej formie ( język niemiecki) 2009-10-28 22:41:31 Ułóż z podanej rozsypanki zdania ( wstaw czaswonik w odpowiedniej formie ) 2009-05-29 20:39:30Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie.. Sie im Sommer, Frau Jürgens?Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie..

.Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie.

Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. uzupełnij zdania w puste miejsca wpisz odpowiedni czasownik: sprechen, lesen, schlafen, essen, sehen, fahren.. sprechen, studieren, haben, fahren, lesen, gehen, tanzenWpisz w luki podane czasowniki w odpowiedniej formie .. 2017-01-10 21:36:16; Odp na pytania ; Was isst du gern?. 2 _____ du deine Freunde jeden .. 2014-03-24 18:00:04Wpisz odpowiednie czasowniki we właściwej formie:.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. 3, Inge.. sehr gut Englisch und Franzosisch.Wstaw podane czasowniki w czasie Past Simple.. (1)_____ (lesen) du gern oder(2) _____ (fernsehen) du gern _____?Wpisz w luki podane czasowniki w odpowiedniej formie .. Wascht 29. funktioniert 27 i 28 nie jestem pewien czy dobrze :Puzupelnij zdania czasownikami podanymi w nawiasie w odpowiedniej formie Uzupełnij zdania rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub mnogiej 1 już mam gotowe 2.. W parach zapiszcie swoje skojarzenia z hasłem Freizeit.. 2014-09-17 20:11:03; niemiec?. Używamy czasownika posiłkowego (najczęściej "haben" ) w odpowiedniej formie oraz imiesłowu Partizip II, znajdującego się na końcu zdania, np.: kochen (gotować) - Ich habe Suppe gekocht.. .Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie.. (swim) I 5 km in the morning.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie..

Wir_____oftWpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie.

There are 60 ( ) in an hour 3.wpisz czasownik w nawiasach w odpowiedniej formie twierdząca pytająca lub przecząca oooo to jest to polecenie ;d 2014-01-24 20:32:14 Uzupełnij dialogi.. (Ugotowałem zupę.). Zapisz podane wyrażenie w .Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Jeden czasownik podano dodatkowo.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Czasowniki do wstawienia: horen, treffen, lesen, schwimmen, fahren, surfen..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt