Przyjrzyj się zamieszczonej mapie następnie wykonaj polecenia podkreśl nazwę miejscowości w pobliżu

Pobierz

b) Wpisano w ramkę właściwą nazwę morza - Morze Śródziemne.. Oceń odpowiedź .. Na zamieszczonej obok mapie: 7.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. 6 Praca z mapą a) Zamaluj czerwonym kolorem obszar Królestwa Polskiego w 1385 roku.. • Zamaluj obszar objęty powstaniem wielkopolskim.. Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i .a) Seledynową ramką otoczono nazwę miasta, w którym w 313 roku wydano edykt zezwalający na wyznawanie chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim - Mediolan.. kaplica Karola Wielkiego w Akwizgranie.. wykorzystaj związki utworzone z podanych wyrazów 2015-09-22 19:30:33; Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. 1000 rok 1050 rok 1100 rok Praca z osią czasuzapoznaj się zamieszczonej fotografii następnie wykonaj polecenia Napisz jakie znaczenie dla państw Unii Europejskiej miało .b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. • przyjęcie chrztu przez .3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. pytanie .. DAM NAJNastępnie wykonaj polecenia..

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.

Następnie wykonaj polecenia.1.zapisz w wyznaczonych miejscach na mapie litery odpowiadające poszczególnym wyspom.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Bliski Wschód w starożytnosci.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.B.. 2 Tygrys.. Wyjaśnij, 6 co kryje się pod tą nazwą.Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii następnie wykonaj polecenia.. go właśnie w tej miejscowości.. - Ruch kobiecy, którego zwolenniczki zostały ukazane na ilustracji to sufrażyzm (łac. suffragium - głos wyborczy).. Na zamieszczonej obok mapie: a) zaznacz literą A nazwę miejscowości, w której utworzono pierwsze na ziemiach polskich arcybiskupstwo, b) podkreśl nazwy miejscowości, w których po zjeździe gnieźnieńskim utworzono biskupstwa, c) zaznacz kolorem czerwonym tereny, które do państwa polskiego włączył Bolesław Chrobry, d) zaznacz kolorem żółtym .W 1793 roku rządy we Francji przejęło siłą radykalne stronnictwo jakobinów.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach .Następnie wykonaj polecenia.. Odpowiedz na pytania związane z jednym z polskich świąt narodowych.. 3.Określ, jakie miasto było celem wyprawy Bolesława Chrobrego w 1003 roku.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazanej Azję w starożytności.

Podkreśl miejsce bitwy z 1805 roku, w której armia Napoleona pokonała wojska austriacko-rosyjskie.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. jest ono dostępne dla użytkowników posiadających konto "premium".. 99 .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. b) Ustal na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku (s. 108), w których strefach klimatycznych znajdują się wymienione miejsca.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie następnie wykonaj polecenia a Otocz ramką nazwę miasta w którym w 313 roku wydano edykt zezwalający na wyznawanie chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim b Wpisz w ramkę właściwą nazwę morza cena z mapy i wpisz go w ramkę w prawym górnym rogu d Podkreśl nazwę miasta w którym męczeńską śmierć poniósł Święty Piotr.b) Napisz, jak nazywał się ruch kobiecy, którego zwolenniczki zostały ukazane na ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.A) Napisz nazwę państwa na którego terenie leżał kłuszyn w 1610 roku b) Zamaluj dowolnym kolorem obszary przyłączone do Rzeczypospolitej w 1619 roku C) Podkreśl nazwę miasta którego jako pierwsze oblegał Stefan Batory podczas wojny z Rosją o InflantyOpublikowany in category Historia, 31.10.2020 >> .. klasa 5 historia wczoraj i dziś str 115 zad..

!Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę Srodkowo-Wschodnią w XIV XV i XV wieku.

Następnie wykonaj polecenia.. C) Zaznaczono czerwonym kolorem trasę bursztynowego szlaku.Opublikowany in category Historia, 19.09.2020 >> .. Zła odpowiedź?. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. 5 Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim.. Następnie wykonajOpublikowany in category Historia, 02.09.2020 >> .. Następnie wykonaj polecenia.. d) Podkreślono nazwę państwa, w którym męczeńską śmierć poniósł święty Piotr - Rzym.Wytłumacz, co symbolizuje mapa Rzeczpospolitej w rękach postaci.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.Następnie wykonaj polecenia .. jako grobowiec.. Wymień dwa skutki budowy portu w Gdyni.Następnie wykonaj polecenia.. Odpowiedź: a) 1 Eufrat.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. 4. c) Podkreśl Babilon.. aby uzyskać do niego dostęp (oraz do wszystkich zadań zamieszczonych na naszej.. • Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw graniczących z II Rzecząpospolitą.. b) Zapisz na mapie nazwę obszaru znajdującego się od 1569 roku pod wspólnym władaniem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie następnie wykonaj polecenia a)Zapisz na mapie właściwą nazwę morza b)zamaluj obszar przyłączony do Szwecji w 1622 roku c)Podkreśl nazwy dwóch miejscowości w których podpisano traktat pokojowy między Polską a Szwecją w pierwszej połowie XVII wieku.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.2 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.

Na poniższej mapie zaznaczono trzy elementy: A) Podkreślono nazwę miejscowości, w której zaczynał się bursztynowy szlak, B) Wpisano w wolne ramki właściwe nazwy mórz.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie następnie wykonaj polecenia A) Podkreśl właściwe wyrażenia w nawiasie, tak aby powstało zdanie prawdziwe B) Podkreśl miejsce bitwy 1805 roku, w której armia Napoleona pokonała wojska austriacko-rosyjskie C) zapisz w wyznaczonym miejscu właściwą nazwę państwaPrzyjrzyj się zamieszczonej mapie.. c) Napisz, czego obawiał się autor karykatury w związku z równouprawnieniem kobiet.A wybuch I .przyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przykladyPrzyjrzyj się fotografiom i wykonaj polecenia.. 1, 2, 3.Religia:- w celu .5 Wymień dwie korzyści, jakie państwu .7. c) Zapisz w wyznaczonym miejscu właściwą nazwę państwa.. Uzupełnij tym kolorem legendę mapy.Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii następnie wykonaj polecenia a)Podkreśl na mapie konturowej nazwę miasta w którym znajduje się ukazany pomnik b) Napisz do jakich wydarzeń z dwudziestego wieku nawiązuje widoczny na zdjęciach Monument Proszę o szybką pomoc!. a) Podkreśl na mapie nazwę miasta,w którym w 1569 roku zawarto Unię polsko-litewską.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.. c) Tytuł mapy - Rozwój chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim.. (Mapa w załączniku)• Podkreśl nazwę miasta, którego w 1918 roku bronili uczniowie i studenci zwani Orlętami.. P F 4 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Muszę to zrobić do 7:00 Daje naj!. b) Pokoloruj na brązowo ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1385 roku.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie następnie wykonaj poleceniaPodaj nazwę miejscowości w pobliżu której Mieszko Pierwszy stoczył bitwę w 972 roku.Określ jakie miasto było celem wyprawy Bolesława Chrobrego w 1003 roku.. Question from @Nieznajoma157 - Szkoła podstawowa - Historia2Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.. 6 ze str. 39 znajduje się już na odrabiamy.pl.. Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.. a) Zapisz w wyznaczonych miejscach na mapie litery odpowiadające poszczególnym wyspom Kreta Itaka Rodos b) Podkreśl nazwę miasta, którego przywódcą był Perykles.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.. Następnie wykonaj polecenia.2.Podaj nazwę miejscowości, w pobliżu której Mieszko I stoczył bitwę w 972 roku.. A) Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzeczpospolitą w 1922 roku B) Zaznacz dowolnym kolorem obszar, na którym wybuchły trzy powstania Śląskie.. Następnie wykonaj polecenia.KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie, ukazującej II Rzeczpospolitą.. Wyjaśnij, kim są postacie przedstawione na .Następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.