Badamy ruch jednostajny prostoliniowy doświadczenie

Pobierz

a) Praca w zespołach dwuosobowych ( lub trzyosobowych w zależności od rodzaju ławki).. UWAGA!. Doświadczenie: badanie ruchu.. b) Czas wykonania ćwiczenia -15 min.Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest ruchem, w którym prędkość ciała wzrasta o stałą wartość (jednostajnie) co jednostkę czasu (np. co sekundę) - jest to przyspieszenie, oznaczamy je literą a i możemy wyliczyć je ze wzoru a= D v/t, gdzie D v to zmiana prędkości, a t - czas, w którym ta prędkość uległa zmianie.. Prędkość średnia w tym ruchu równa jest prędkości chwilowej.. Prędkość chwilowa.. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Rok szkolny 2020/2021 Fizyka - doświadczenie Data wykonania ćwiczenia: Data oddania sprawozdania: Temat ćwiczenia: Doświadczalne badanie ruchu jednostajnie zmiennego prostoliniowegoRuch jednostajny prostoliniowy wykonywany jest przez ciało, gdy siły działające na nie się równoważą.. 4.Ruchem prostoliniowym jednostajnym nazywamy taki ruch, w którym ciało w jednakowych / różnych odstępach czasu, pokonuje różne/ jednakowe drogi i którego torem jest linia krzywa/prosta.. Analiza cech ruchu jednostajnego prostoliniowego - ciało porusza się po linii prostej - pokonuje jednakowe odcinki drogiRuch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.. Analiza wyników pomiarów 1.. Wyniki doświadczenia pozwalają wyciągnąć wniosek, że w równych odstępach czasu drogi, które przebywał poruszający się pojazd, były takie same.Temat: Ruch jednostajny, prostoliniowy..

Badamy ruch jednostajny prostoliniowy.

Szybkość średnia.. Cel i opis doświadczenia .. Np. jeśli samochód jedzie z prędkością 100km .W przypadku gdy opóźnienie ciała wywołane jest przez opory ruchu, np. przez tarcie albo hamowanie samochodu, to t k jest czasem trwania ruchu jednostajnie opóźnionego - ciało kończy swój ruch.. Uczeń: 1) Posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości.. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało przebywa jednakowe odcinki drogi w równych odstępach czasu.. Własne wnioski .. Badanie ruchu jednostajnie zmiennego .potrzebuje 3 przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego z życia Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: ewusia-1488 11.5.2010 (20:05) Prędkość ciała w ruchu prostoliniowym wzrasta równomiernie w czasie 10 Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: brydzia_dg_12Fizyka Jamnika to DARMOWY internetowy kurs fizyki dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.. Uzbrójcie się w cierpliwość, bo odcinek będzie tym razem dość długi.. RUCH PROSTOLINIOWY I SIŁY.. Strona 6 1 Liceum Ogólnokształcące im.. W zapamiętaniu powyższych wzorów pomoże ci film, który pokazuje, jak można je wyprowadzić..

5.W ruchu jednostajnym wartość prędkości/toru jest stała.I.

Badanie wartości siły, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciało.. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało w jednakowych odcinkach czasu przebywa jednakową drogę.. R2zMEpfkWhmXD 1Ruch jednostajny prostoliniowy oznacza, że ciało porusza się ze stałą prędkością po torze będącym linią prostą.. Składa się on z wypełnionej cieczą rurki o długości 80 cm, w której znajduje się pęcherzyk powietrza.. 1) — potwierdzające liniową zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym;About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch w którym prędkość ma stałą wartość Punkt materialny poruszający się po torze prostoliniowym przebywa.. Na rurceNależy przypomnieć sobie podstawowe wiadomości o ruchu jednostajnym.. >> Opis doświadczenia Potrzebne przyrządy: .BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO - OPIS ĆWICZENIA UCZNIOWSKIEGO I. Bezwładność jest to cecha ciał powodująca, że ciało chce zachować swój stan ruchu, czyli jeśli spoczywa, to nadal chce spoczywać, a jak się porusza, to chce się poruszać ruchem jednostajnym prostoliniowym.3..

Doświadczenie : Przy pomocy toru powietrznego badamy ruch.

Wyznaczanie gęstości ciała stałego o regularnych kształtach za pomocą siłomierza i linijki.. II.Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego.. Na taśmie papieru naznaczyłem oś S równoległą do toru.. Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. .. II) Przebieg doświadczenia : Do wózka przymocowałem kroplomierz, który służy do pomiaru czasu.. W przypadku gdy przyspieszenie zwrócone przeciwnie do prędkości nie przestaje działać, to ciało kontynuuje swój ruchu nawet po osiągnięciu zerowej prędkości.. Pokazanie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym 7.. Wykonanie doświadczenia: W doświadczeniu wykorzystujemy zestaw do badania ruchu jednostajnego.. Ćwiczenie 5 - Porównywanie dróg i przemieszczeń ciała podczas ruchu.. Wnioski: • Droga w ruchu jednostajnym jest wprost proporcjonalna czasu s ~ t .Temat: Ruch prostoliniowy jednostajny.. ( dwie jednostki lekcyjne, drugą stanowi blok rozwiązywania zadań) 1.Cele operacyjne: wymagania podstawowe Uczeń: Potrafi wymienić przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego - A Wie, że ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym ciało fizyczne jednakowe odcinki drogiBADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO I) Przyrządy użyte w doświadczeniu : · gramofon · szpula z nitką · wózek i kroplomierz · taśma papieru ułożona na stole..

Ruch jednostajny prostoliniowyTemat: Ruch jednostajnie przyśpieszony, prostoliniowy.

To znaczy, że wzór ten prawidłowo opisuje zależność drogi od czasu i wykresem tej zależności jest parabola.doświadczenia, dlaczego badany ruch nazywamy jednostajnym - w jednakowych odstępach czasu pokonywana jest jednakowa droga.. samochód, który przebył odcinek drogi 3000m w czasie 5 min Ruch jest pojęciem względnym tzn. nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, czy porusza się po linii prostej czy krzywej, czy porusza się wolno czy szybko.. Opracowanie wyników.. - plansza "Ruch jednostajny - wykresy".w ruchu jednostajnym prostoliniowym 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 012 345 6 Czas t (s) Pr ę dko ść v(cm/s) Po sporządzeniu wykresów oraz przeprowadzeniu ich analizy i sformułowaniu wniosków należy tabelę wraz z wynikami wydrukować, a wnioski zapisać.. Taśmę z doświadczenia mocujemy na tablicy i analizujemy wynik doświadczenia.. CELE: Uczeń: • przeprowadza doświadczenie dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego (IV PR 13.. Podobnie jak prędkość tak i .Doświadczalne badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego - przewodnik do ćwiczenia.. Rysunek przyrządu .. Z dużą dokładnością za ruch jednostajnie przyspieszony można uznawać spadek ciała z wysokości pod wpływem siły ciężkości, przyspieszenie w takim ruchu jest równe przyspieszeniu grawitacyjnemu.Doświadczenia.. Droga ta jest proporcjonalna do czasu .Eksperyment ten można również tłumaczyć bezwładnością powietrza, które po uderzeniu chce pozostać nadal w spoczynku.. Doświadczenie - badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego, wyniki pomiarów notujemy w tabeli pomiarowej.. Można wspomnieć o pierwszej zasadzie dynamiki Newtona.. Badanie ruchu jednostajnego Po dokładnym zapoznaniu się z treścią tego tematu.. Mierzymy odległości pomiędzy kolejnymi kroplami wody, obliczamy średnie szybkości ciała w kolejnych jednostkach czasu i razem zajmiemy się ruchem jednostajnie przyspieszonym.. zestaw do badania ruchu prostoliniowego jednostajnego, stoper.. 4.Doświadczalne badanie ruchu jednostajnie zmiennego prostoliniowego (na torze powietrznym) Wprowadzenie Badane będzie ciało (nazwane umownie wózkiem) poruszające się na torze powietrznym, który umożliwia prawie całkowite wyeliminowanie sił oporów ruchu, dzięki czemu podczas jego ruchu wzdłuż toru (poza chwilamiZobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt