Charakterystyka produktu leczniczego szczepionka wzw b

Pobierz

Mrukowicz "Programy szczepień ochronnych w Unii Europejskiej" 12CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. - ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) - ze szczepionką przeciw pneumokokom, skoniugowaną (PCV)Szczepionka Infanrix hexa powinna być podawana głęboko domięśniowo.. 1 dawka (1 ml) zawiera: Wirus Hepatitis A (inaktywowany)1,2 720 jednostek .CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 10 .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Zapisano w niej, że skuteczność preparatu to 94,1 proc. - także u osób z chorobami serca, otyłością, chorobami wątroby i cukrzycą - a najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie .Szczepienia 6w1 dają możliwość uodpornienia przeciwko 6. chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib oraz WZW B. Sprawdź korzyściWskazany link w nazwie handlowej danej szczepionki przekierowuje do aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Act-HIB, 10 mikrogramów/0,5 ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań .. Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Engerix B m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne .1 Engerix_B 20 mcg SmPC clean 1 1.. ENGERIX B 20 mikrogramów (dawka dla dorosłych) jest wskazana do stosowania u młodzieży od 16.ENGERIX B jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B)..

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Jeśli konieczna jest druga dawka szczepionki przeciw wzw B przed ukończeniem 6. tygodnia życia, należy podać monowalentną szczepionkę przeciw wzw B.1.. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Błonica (D - składnik błoniczy, d - składnik błoniczy ze zmniejszoną zawartością antygenu) Adacel (Tdap) Boostrix (Tdap) Boostrix Polio (Tdap-IPV) Clodivac (Td) d - szczepionka błonicza, adsorbowanaWarto zwrócić uwagę, że schemat przyspieszony szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B został zarejestrowany tylko dla jednej szczepionki - Engerix B. Składał się z 3 dawek podawanych w schemacie 0, 7, 21 dni oraz czwartej dawki podawanej po 12 miesiącach w celu podtrzymania odporności.W przypadku podania dawki szczepionki przeciw wzw B po urodzeniu: - szczepionkę Hexacima można podać jako uzupełniające dawki szczepionki przeciw wzw B po ukończeniu 6. tygodnia życia.. 4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną wSzczepienia skojarzone 5w1 / 6w1 są powszechnie stosowane w kalendarzach szczepień w Europie.12 szczepienia 5w1 szczepienia 6w1 szczepienia 6w1 lub 5w1 Źródło: na podstawie dr med..

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionki.

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. (WZW) typu B wymagane jest .. Prawie 100 milionów dawek szczepionki Engerix B 10 µg, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B produkcji GlaxoSmithKline Biologicals, zostało podanych dzieciom poniżej 2 roku życia.. EUVAX B, 20 mikrogramów, .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionki przeciw wzw B mogą być podawane jednocześnie ze szczepionkami przeciw gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, śwince, odrze, różyczce oraz poliomyelitis.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. W badaniach klinicznych, po miesiącu od podania pierwszej dawki szczepionki, obserwowano wystąpienie swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A u około 89% szczepionych, a po upływie miesiąca od .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jeśli konieczna jest druga dawka szczepionki przeciw wzw B przed ukończeniem 6. tygodnia życia, należy podać monowalentną szczepionkę przeciw wzw B.Charakterystyka produktu leczniczego dla jednego opakowania .. ENGERIX B jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B).. Szczepionka przeciw haemophilus typ b, skoniugowana .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hepavax-Gene TF, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

W przypadku gdy szczepionka przeciw wzw B została podana po urodzeniu, po 3-dawkowym ... ...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

4.3 Przeciwwskazania.ZGODNIE Z CHARAKTERYSTYKĄ PRODUKTU LECZNICZEGO SZCZEPIONKI HEXACIMA .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ENGERIX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 2.Opublikowano polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna - w tym Charakterystykę Produktu Leczniczego.. Zaleca się, aby każda kolejna dawka była podawana w inne miejsce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EUVAX B, 10 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań .. Wysocki,dr med.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności przez produkcję przeciwciał przeciwko tym chorobom.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jeśli konieczna jest druga dawka szczepionki przeciw wzw B przed ukończeniem 6. tygodnia życia, należy podać monowalentną szczepionkę przeciw wzw B.[a], [b], [c] na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego: Engerix B, Euvax B, Hepavax Gene TF [1] w Polsce nie są dostępne szczepionki przeciwko WZW typu B w opakowaniach wielodawkowych [] [2] wybranie w 2001 r. preparatu Euvax B do realizacji polskiego programu szczepień sprowokowało dyskusję wśród specjalistów na temat bezpieczeństwa tego preparatu .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Dawki opóźnione Objaśnienie skrótu: wzw B - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Minimalny odstęp 6 miesięcy wzw B 0 24h 2 m.ż.

16-18 m.ż.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń Szczepionka przeciwko błonicy (D), t ężcowi (T), krztu ścowi (komponenta acelularna) (Pa), .. przez czynnik delta) nie wyst ępuje bez współistniej ącej infekcji WZW B.Działanie ochronne szczepionki przeciw zakażeniu WZW typu A i WZW typu B powstaje w ciągu 2 do 4 tygodni od szczepienia.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jeśli czegoś nie ma to spróbuj poszukać na przykład w tych miejscach: 1.Wyszukiwarka mendykantów w Europejskiej Agencji Leków - LINK, strona jest po angielsku.. Jedna dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera:W przypadku podania dawki szczepionki przeciw wzw B po urodzeniu, szczepionkę Hexacima można podać jako uzupełniające dawki szczepionki przeciw wzw B po ukończeniu 6. tygodnia życia.. 2.Lista zatwierdzonych szczepionek na rynku amerykańskim - strona FDA - Vaccines Licensed for Use in the United States 3.Skróty: ChPL - Charakterystyka Produktu Leczniczego, DTPa - bezkomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, DTPw - całokomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, Hib - Haemophilus influenzae typu b, IPV - inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis, MenC - meningokoki grupy C, PCV - skoniugowana szczepionka przeciwko .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana) 2.. Substancje pomocnicze: Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Twinrix Adult, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B).. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Umożliwi to szybkie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.