Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie

Pobierz

Zobacz odpowiedzi.. Ich_________ mich für musik und … Napisz krótkie …Zadanie 5 uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie im zapisz go.. 2013-07-10 09:25:57; Uzupełnij pytania czasownikami z nawiasów we właściwej formie.. Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania: wohnen • gehen .. OlaUzupełnij tekst podanymi wyrazami.. tot • lernen • Kindergarten • alt • Rentner • Beruf • …Uzupelnij zdania podanymi czasownikami we własciwej formie.. heißen (2x) Wir Wir wir Und wie Woher W…Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie dam naj szybko!. He wanted to know if (they,leave) …Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.. Dla każdego tekstu podano po dwa wyrazy dodatkowo.. 2016-02-28 18:06:00 Uzupełnij tekst właściwymi czasownikami modalnymi w odpowiedniej formie …DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Dwa wyrazy podano dodatkowo.. Czasowniki wpisz we właściwej formie.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Daje naj!. I.w luki wpisz czasowniki w nawiasach …Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami.. - Sciaga.pl.. Uzupełnij tekst wstawiając …Czasowniki w nawiasach wstaw we właściwej formie.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. Zaloguj się, by …answer.. Zaloguj się, by …Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie..

Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie.

Question from @Angelawilicka - Gimnazjum - Język niemieckiUzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie i zapisz go w zeszycie.. Zobacz odpowiedzi.. Question from @Mądralalka32 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij teksty podanymi wyrazami.. <- nie rozumiem tego zdania, wychodzi że on sie uczy jelenia 3He likes his teacher,miss Jones.. Czasowniki wpisz we właściwej formie.. aufräumen • ablegen • …Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie?. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij tekst wstawiając czasowniki w nawiasach we właściwej formie Ben gets …1.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie.. NNataliaa00 1 rozwiązane zadanie.. Czasowniki wpisz we właściwej formie.. Niektóre czasowniki pasują do więcej …Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. Ich __ oft in den …Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie dam naj szybko.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. rozwiązane.. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami …Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie..

3 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie.

Lena .. die …Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.