Przyjrzyj się mapie na następnej stronie a następnie wykonaj polecenia

Pobierz

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej - Zadanie 5: Wczoraj i dziś 5 - strona 60 Na mapie zaznaczono: na zielono nazwę miejscowości, do której musiał uciekać Mahomet.A wybuch I .przyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przykladyPrzyjrzyj się fotografiom i wykonaj polecenia.. 1, 2, 3.Religia:- w celu .5 Wymień dwie korzyści, jakie państwu .Opublikowany in category Historia, 23.10.2020 >> .. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia .Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia.. 2014-10-11 18:33:24; Przeanalizuj wykres, a następnie wykonaj polecenia.. b) Zapisz na mapie nazwę obszaru znajdującego się od 1569 roku pod wspólnym władaniem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Odp.. Zadanie 4.. Kształtowanie się monarchii absolutnej we Francji w XVII w.Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. Podaj nazwę tego panstwa.. Kształtowanie się monarchii absolutnej we Francji w XVII w..

:Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.

.Uważnie przyjrzyj się mapie a następnie wykonaj polecenia,B i C B. Korzystając z mapy i legendy pod nią uzupełnij tabelę : C. jak oceniłbyś sytuacje gospodarcza Królestwa Polskiego ?. a) Wyjaśnij z jakim wydarzeniem jest związana ta mapa.. Zobacz odpowiedź.. b) Podaj rok tego wydarzenia.. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.. B. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w XVIII w.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl a) Zarówno szkło jak i gazy cieplarniane zatrzymują dużą część energii słonecznej, nie pozwalając wydostać się jej na zewnątrz.b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. • przyjęcie chrztu przez .3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. pytanie .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. A. gotyk C. renesans B. barok D. romanizm b) Podaj dwie cechy tego stylu, które są widoczne na każdej ilustracji.Zadanie 3. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej Stany Zjednoczone w XVIII wieku..

Przyjrzyj się mapie (na następnej stronię), a następnie wykonaj polecenia.

a) Wyjaśnij, z jakim wydarzeniem jest związana ta mapa.. (0-2p)a) Mapa odnosi się do pierwszego etapu konfliktu Rzeczpospolitej z jednym z jej sąsiadów.Podaj nazwę tego panstwa.b) Zaznacz wszystkie przyczyny, które doprowadziły do tego konfliktu.dażenie sąsiada do opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiegolupieskie wyprawy Kozaków na .2. Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. (0-2p)a) Mapa odnosi się do pierwszego etapu konfliktu Rzeczpospolitej z jednym z jej sąsiadów.Podaj nazwę tego panstwa.b) Zaznacz wszystkie przyczyny, które doprowadziły do tego konfliktu.dażenie sąsiada do opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiegolupieskie wyprawy Kozaków na .Correct answers: 2 question: 2. Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. 2011-02-05 10:44:25; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013 .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przyjrzyj się powyższej ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. (0-2p)a) Mapa odnosi się do pierwszego etapu konfliktu Rzeczpospolitej z jednym z jej sąsiadów.Podaj nazwę tego panstwa.b) Zaznacz wszystkie przyczyny, które doprowadziły do tego konfliktu.dażenie sąsiada do opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiegolupieskie wyprawy Kozaków na .rozwiązane..

(0-3) Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.

Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj - Zadanie 7: Bliżej historii 2 - strona 271 A.. Przyjrzyj się powyższej ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. b) Podaj dwie informacje na temat treści dokumentu, który zakończył to wydarzenie.. Odp.. search.Correct answers: 3 question: 2. Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. rozwiązane.. a) Wyjaśnij, z jakim wydarzeniem jest związana ta mapa.. - Zadanie 1: Historia 8 - strona 36Wyjaśnij, z jaką postawą władcy Rzeczpospolitej wiąże się stwierdzenie: "Nie jestem królem waszych sumień".. : Zadanie 2. a) Zaznacz właściwy tytuł mapy.. Zadanie 2 (0-2) przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj poleceniaanswer.. Uzasadnij swoje zdanie .. a) Napisz, co się działo w państwie, gdy doszło do wydarzenia ukazanego na obrazie.. Z mapy wynika, że tereny oznaczone literą A zostały zabrane przez: 3.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przyjrzyj się mapie przedstawiającej kierunki wypraw krzyżowych a następnie wykonaj polecenie Monika111111CrC Monika111111CrCprzyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przyklady d) wymien 2 przyczyny które w xv wieku skłoniły europejczyków do organizowania dalekich wypraw oceanicznych bardzo proszę o odpowiedzi bo to bardzo wazne !Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia..

(0-2) Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.

a) Zaznacz właściwy tytuł mapy.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Napisz, co się działo w państwie, gdy doszło do wydarzenia ukazanego na obrazie.. c) Określ jakie zmiany terytorialne zaszły na obszarze korony i wielkiego księstwa litewskiego w związku z tym wydarzeniem.. Wybierz jedną odpowiedź.. Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia - Zadanie 4: Bliżej historii 3 2013 - strona 195 A.. Następnie wykonaj polecenia.. Odp.. Następnie wykonaj polecenia.1)pokoloruj na mapie obszar trzynastu kolonii angielskich,które powstały na wschódnim wybrzeżu Ameryki Północnej.. a) Zaznacz właściwy tytuł mapy.. dażenie sąsiada do opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiego lupieskie wyprawy Kozaków na ziemie sasiadaAnswers: 3 on a question: 2. Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. : b) Podaj rok tego wydarzenia.. Wybierz jedną odpowiedź.. .Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu.. Następnie wykonaj polecenia pliss pomocy.. b) Podaj rok tego wydarzenia.Kształtowanie się absolutyzmu w Europie Rosja Piotra I Rosja Katarzyny II Prusy Fryderyka II Austria Marii Teresy ………… ………… ………… ………… Zadanie 2. a) Napisz, co się działo w państwie, gdy doszło do wydarzenia ukazanego na obrazie.. a) Podkreśl na mapie nazwę miasta,w którym w 1569 roku zawarto Unię polsko-litewską.. (0-2p) a) Mapa odnosi się do pierwszego etapu konfliktu Rzeczpospolitej z jednym z jej sąsiadów.. b) Zaznacz wszystkie przyczyny, które doprowadziły do tego konfliktu.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. b) Ustal na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku (s. 108), w których strefach klimatycznych znajdują się wymienione miejsca.Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. ćwiczenie 1 str 10,11 blizej historiiNastępnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Państwo zaznaczone na mapie literą A to: Odpowiedź na zadanie z Bliżej historii 3 2013Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie .. Pałac w Wilanowie Światynia Il Gesù a) Zaznacz styl architektoniczny, w którym powstały te budowle.. Wybierz jedną prawidłową odpowiedź..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.