Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale geriatrycznego

Pobierz

Wcześniej nie przyjmowała leków na nadciśnienie.. Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy pacjentki, zmiana stylu życia.. zapewnienie intymności, zachowanie taktu stosowanie niewerbalnych środków przekazu wykonywanie inhalacji dwa razy dziennie (berodual) pozycja półsiedząca odpowiednie dbanie o higienę cewnika założonego do pęcherza moczowego (płukanie cewnika dwa razy dziennie) prowadzenie bilansu płynów podanych i wydalanych kontrolowanie i zaznaczanie wypróżnień w karcie pacjenta dbanie o higienę krocza i pośladków tak, aby nie doszło do powikłań .11.. Zmiana pieluchomajtek, bielizny osobistej i pościelowej w razie potrzeb.Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego z cukrzycą typu II.. Opublikowanie niniejszych standardów ma na celu: 1) poprawę jakości opieki nad pacjentem geria-trycznym przez: a) prezentację standardu oceny i opieki geriatrycz-Proces pielęgnowania.. proces pielegnowania dziecka z oddziału pediatrycznego Wydział Nauk Medycznych Kierunek: Pielęgniarstwo Licencjat II rok Rok akademicki 2009/2010 Grupa 4 SPRAWOZDANIE Z PROCESU PIELEGNOWANIA DZIECKA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM Pielęgniarska ocena stanu bio ?. Holistyczna opieka, opracowanie standardów i procedur dotyczących pielęgnacji oraz leczenia osób otyłych może bezpośrednio wpływać na jakość opieki i gwarantować skuteczność terapeutyczną.Bada ona aspekt fizjologiczny tego zjawiska oraz aspekt patologii starzenia..

Proces pielęgnowania opisany każdy etap oddzielnie.

Rozwiązywanie problemów żywieniowych pacjenta geriatrycznego z zaburzeniami połykania w przebiegu zaawansowanej demencji.. Interwencje pielęgniarskie: - Przekazanie pacjentce wiedzy dotyczącej diety cukrzycowej - Przedstawienie zamienników niezdrowych przekąsek - Polecenie spożywania dużej ilości niesłodzonych płynówPielęgnacja i leczenie pacjenta bariatrycznego w warunkach OIT stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego, wymaga rzetelnej wiedzy i umiejętności.. Społeczność Pielęgniarska.. około godziny 1330 w trybie natychmiastowym, z powodu zawału mięśnia sercowego.. 3. pomoc w utrzymaniu higieny i ułożenie włosów.. 14 187 osób lubi to · 2 osoby mówią o tym.. Etapy podejścia geriatrycznego stosowane wobec indywidualnego pacjenta geriatrycznego Ocena zdrowia, stanu klinicznego (zgodnie z profesją poszczególnych członków zespołu); Ocena sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej (ocena kwestionariuszowa) i wspólna dyskusja nad wynikami; I Etap COGpediatria.. Pacjentka jest w stanie ogólnym dobrym, obawia się o swoje zdrowie.. .nika w Gdańsku na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w maju 2019 r., po uzyskaniu zgody dy-rekcji szpitala, pielęgniarki oddziałowej, kierownika od-działu oraz chorego..

Akcja serca miarowa ...w procesie pielęgnowania pacjenta).

Proces pielęgnowania pacjenta paliatywnego1.. Dziêki interwencjom pielêgniarki pacjent bêdzie sam móg³ zaspokajaæ w³asne zapotrzebowanie na samoopiekê.Proces pielęgnowania to 1. zbieranie informacji o pacjencie ( stan bio-psycho-społeczny, kulturowy i duchowy)- obserwacja, wywiad, rozmowa z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym ( tu poznajemy problemy) 2. analiza uzyskanych danych- określamy zdolność pacjenta do zaspokajania potrzeb życiowych (poziom samoopieki) 3.Rycina 1.. Do szpitala została przyjęta 04 marca 2009r.. wykonania,Proces Pielęgnowania: Procesy pielęgnowania: Reanimacja i Resuscytacja: Rymowanki-utrwalanki: Sirometria: studia: Szczepienia ochronne: Testy skórne: Zabawne i ciekawe: Zabawy i ćwiczenia logopedyczneProces pielęgnowania pacjentki na oddziale internistycznym.. 3.Postępowanie pielęgniarskie: 1. rozmowa z chorym na temat znaczenia dbałości o higienę i estetyczny wygląd dla poprawy własnego samopoczucia.. Zawiera on istotne informacje dotyczące pacjenta i jego środowi-ska, hospitalizacji i stanu zdrowia, stanu psychicznego (reakcji na chorobę i hospitalizację, a także aktualnego stosunku do choroby).• Proces pielęgnowania • Próba pracy MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Kod .. Opracowanie procesu pielęgnowania pacjenta na podstawie opisu przypadku..

Motywowanie pacjenta poprzez wskazywanie na czynności, które wykonuje poprawnie i właściwie.

Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz cech podrażnienia otrzewnej w wyniku pęknięcia narządów wewnętrznych.. Powinien on pośrednio doprowadzić do nawiązania dobrego kontaktu z podopiecznym i otoczeniem.. PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także .Zastosowanie buprenorfiny w formie przezskórnej u pacjenta z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego .. 2. rozmowa motywująca 2 razy w tygodniu do wykonywania toalety.. Problem: Deficyt wiedzy pacjentki na temat cukrzycy.. Problem wymaga dalszej obserwacji.. Pielęgniarstwo geriatryczne obejmuje zagadnienia pielęgnacji pacjentów w starszym wieku.. Podejście geriatryczne sprzyja redukcji polifarmakoterapii i oszczędzaniu środków w systemie ochrony zdrowia.. 5. prowadzenie pogadanek na tematy dotyczące konieczności utrzymania .Zapewnienie komfortu fizycznego..

D, lat 70, kawaler przebywa na oddziale szpitalnym trzecią dobę z powodu niedokrwistości i niedożywienia.

Nie przyjmują pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy.. Powodem przyjęcia do szpitala było omdlenie i utrzymująca się bradykardia poniżej 40 u/'.Proces pielęgnowania pacjenta niewydolnego oddechowo, zaintubowanego Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia Problemy pielęgnacyjne: 5.. Oddział proponuje kompleksowy system leczenia, w skład którego wchodzi m.in.: farmakoterapia, psychoterapia indywidualna i grupowa, społeczność terapeutyczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa (gimnastyka), choreoterapia, edukacja zdrowotna, treningi umiejętności życiowych (higieniczny, budżetowy, pierwsza .Proces pielęgnowania.. Witam wszystkich poszukuję procesu pielęgnowania pacjenta urologicz .. że na oddziale jest mnóstwo pracy to wstawanie idzie bardzo opornie :)) Proces Pielęgnowania.W opiece pielęgniarki rodzinnej nad pacjentem geriatrycznym istotne znaczenie odgrywają działania edukacyjne podejmowane zarówno wobec samego pacjenta, jak i jego rodziny.. oklepywanie pacjenta, przyjęcie pozycji półwysokiej, nawilżanie powietrza; Odessałam wydzielinę z drzewa oskrzelowego, Oklepałam pacjenta, Ułożyłam pacjenta w pozycji półwysokiej, Założyłam w sali nawilżacz powietrza: Po odessaniu wydzieliny z drzewa oskrzelowego pacjent czuje się lepiej.. Starzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny zachodzący w organizmie człowieka.. Ból głowy.na oddziale krótkotrwałego pobyty geriatrycznego (36 ł): średni czas pobytu pacjentów wynosi 11 dni przyjmowani są na oddział z izby przyjęć lub kierowani z oddziałów wewnętrznych oddział o profilu mocno medyczno - diagnostycznym, w celu określenia dalszego typu opieki geriatrycznej świadczenia finansowane wg.. Prawidłowe leczenie bólu przewlekłego neuropatycznego u pacjenta w wieku senioralnym stanowi zawsze wyzwanie dla zespołu leczącego, a także dla opiekunów i rodziny.Pacjentka nie jest na nic uczulona.. 60 - letnia pacjentka przyjęta z powodu coraz częściej zdarzających się skoków ciśnienia tętniczego krwi.. W chwili przyjęcia RR wynosi 150/80 mmHg.Proces pielęgnowania pacjentki niepełnosprawnej z niewydolnością lewokomorową serca i zapaleniem płuc w oddziale geriatrii Pani Helena P. lat 86 została przywieziona 2 dni temu do oddziału internistycznego z DPS-u , w którym przebywa od wielu lat.. Starość jest końcowym okresem starzenia się, który nieuchronnie .wie przygotować pacjentów geriatrycznych do ko-niecznych interwencji.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. 4. kąpiel raz dziennie.. Brak nałogów.. Dane o stanie poszczególnych układów niezbędne do określenia stanu biologicznego: 1) Układ krążenia Tętno pacjentki wynosi 70 ud/min.. Dane osobowe Tadeusz Nowaczyk, wiek: 78 lat Stan cywilny: żonaty Wykształcenie: średnie Zawód: emeryt Miejsce zamieszkania: Otwock 2.Pacjent Z.. Wykonywanie higieny ciała chorego lub pomoc w jej wykonaniu.. Pacjenta w wieku 61 lat przyj ęto do szpitala z powo-du utrzymujących się od 3 dni dolegliwości bólowych jamy brzusznej zlokalizowanych w okolicy środkowegoProces Pielęgnowania.. Proces pielęgnowania pacjenta z odleżyną III stopnia - studium indywidualnego przypadku Proces pielęgnowania .Proces pielęgnowania z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii medycznej Planowanie opieki nad chorym po NZK i chorym nieprzytomnym.. Mieszka z 90- letnią matką w mieszkaniu w bloku.. Działania te koncentrują się na edukacji zdrowotnej jako procesie przygotowującym pacjenta i jego rodzinę do samoopieki w różnych sytuacjach zdrowotnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt