Test wiedzy do izby skarbowej

Pobierz

Testy do służby celnej / Testy do służby celno-skarbowej to zaawansowana platforma informatyczna, dzięki której pozyskasz wystarczającą wiedzę i umiejętności do przejścia przez wszystkie testy związane z rekrutacją do służby celnej.Ja pisałam taki test, na stanowisko starszego referenta ds. analiz kont szczegółowych podatników w dziale rachunkowości podatkowej.. Liczba wolnych etatów - 50 (istnieje możliwość zwiększenia liczby etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy) Jednostka organizacyjna do której prowadzone jest postępowanie - Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we WrocławiuW trakcie dwóch poprzednich edycji odbyło się 1660 spotkań w szkołach w całej Polsce.Dopuszcza się przeprowadzenie zdalnie testu wiedzy i kompetencji oraz spawdzianu wiedzy.. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych.Rok 2018 rozpoczynamy kolejnym test sprawdzającym Wasze postępy w przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.. Poziom trudno[ci: Zredni 1.. - Najpierw przeprowadzany jest test wiedzy.Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zakres tematyczny testu wiedzy, zakres testu sprawności fizycznej oraz wykaz kompetencji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowaniaTermin przeprowadzenia testu wiedzy i kompetencji odbywa się w okresie nie krótszym niż 2 dni od daty przekazania kandydatom zawiadomienia o jego przeprowadzeniu..

Test wiedzy trwa 30 minut i zawiera 30 pytań.

(Pamiętam sytuację, gdy po tym teście odpadła tylko 1 osoba - wtedy zrobili test ze znajomości komputerów i oprogramowania.. Podania o przyjęcie do służby można składać do 9 sierpnia.. : 12 25 57 347, e-mail: ), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.. )rachunek ten musi być potwierdzony w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR).. Dokumenty prawie zawsze składałem za to do Izby Skarbowej w Gdańsku (na ul. Przycztaj ustawę o KAS.. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu .. W tym celu niezbędne będzie przekazanie w danych do kontaktu swojego e-maila.. 2, wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu.. Łączna liczba wolnych stanowisk służbowych - 41 (istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych stanowisk w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy).. Przed rozpoczęciem testu wiedzy sprawdza się tożsamość kandydatów oraz informuje ich o warunkach organizacyj-Co jakiś czas publicznie ogłaszany jest nabór do urzędu - tłumaczy pracownik UKS-u i właściciel strony internetowej .. Żytnia).. Ogólnie cztery części: Funkcjonowanie organów państwowych RP, funkcjonowanie organów UE, Ogólnie o KAS i członkostwo Polski w UE..

2.Test wiedzy planowany jest już 28 sierpnia.

Tym razem zadajemy 4 pytania kontrolne, za które możecie zdobyć łącznie 8 punktów.Potwierdzam wyrzucenie kasy w błoto te testy z testy na celnika.. Długiej).. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli - zastępstwo.. Fot. KASNumer oferty: 83446.. Takie bloki.Platforma internetowa, która zawiera symulator (testy do służby celnej / służby celno-skarbowej oraz testy multiselect), który ma za zadanie przygotować Cię do rzeczywistych egzaminówPlatforma zawiera testy, które zaznajomią Cię z psychologicznym podejściem egzaminów do służby celnej oraz sprawdzi czy Twoja osobowość jest odpowiednia do pracy w wymarzonym zawodzie.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.. 3.Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów.. Sankcje za wpłatę na rachunek spoza wykazu będą obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Gdzie zgłaszać ewentualne błędy: do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej ,Nie daj się zaskoczyć i sprawdź swoją wiedzę na temat Krajowej Administracji Skarbowej.test wiedzy; test sprawności fizycznej; test psychologiczny i kompetencyjny; rozmowa kwalifikacyjna; ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień politycznych oraz społeczno-gospodarczych..

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując egzamin z aktów prawnych wymaganych na egzaminie na inspektora kontroli skarbowej.

Tym razem bierzemy na warsztat dział Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej.. Miejsca pełnienia służby:Test wiedzy przeprowadza się w wydzielonych pomieszczeniach, pod nadzorem co najmniej jednego członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust.. - Pierwszy etap obejmuje weryfikację formalną złożonych dokumentów, test wiedzy (40 pytań z organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby celno-skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych), test sprawności .Załącznik do zarządzenia nr 42/2017 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 27 marca 2017 r. IZBA ADMINISTARCJI SKARBOWEJ w GDAŃSKU 80-831 Gdańsk, ul.. Przepisów ordynacji podatkowej nie stosuje siˇ do A - OpBaty skarbowej B - ZwiadczeD pieniˇ|nych, wynikajcych ze stosunków cywilnoprawnychZachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie.. Znajomość ustawy Służba Cywilna (Dz.U.2020.265) Znajomość ustawy Krajowa Administracja Skarbowa (Dz.U.2020.505 t.j.. A - Konstytucja B - Ustawy podatkowe C - Ordynacja podatkowa 2.. Nie wiem jak jest (być może lepiej) w Gdyni i Wejherowie.W moim US zawsze w pierwszym etapie jest test wielokrotnego wyboru ze znajomości Ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej..

Data publikacji: 20.08.2021 07:03.Kandydaci, aby dostać się do służby celno-skarbowej, muszą przejść kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Obowizek podatkowy okre[laj ?. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) e-Urząd Skarbowy.. Szczegółowe dane na temat naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.. Ja miałem w sierpniu w Bydgoszczy i test nie był trudny.. Długa 75/76 ZASADY I TRYB NABORU KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ ORAZ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ W IZBIE ADMINISTARCJI SKARBOWEJ w GDAŃSKU .. JPK_VAT z deklaracją.. )test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia .Poznaj nasze usługi.. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach naboru jest Izba Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.. podatki.gov.pl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt