Kartkówka otrzymywanie soli

Pobierz

Adam Stal.Zestaw: "Ustalanie wzorów i nazw soli" Statystyki zestawu: Ocena: 7 Zagłosowało: 74 Moje statystyki: nie jesteś zalogowany Zestaw ostatnio rozwiązywany przez: Krystian Hankus (wynik: 60 %) Kamila M (wynik: 74 %) Wioleta Orzechowska (wynik: 47 %) Magdalena .Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. Z którym z kwasów w reakcji cynku jednym z produktów nie będzie wodór: stężony kwas siarkowy78% Nazwy tlenków metali i niemetali, soli, kwasów, zasad i wodorków oraz sposoby otrzymywania soli - tabelki; 76% Otrzymywanie soli - kwasy tlenowe i beztlenowe.. Tylko niektóre sole można otrzymać w ten sposób, ponieważ nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji (np. metale szlachetne jak: Au, Ag, Cu).. KARTKÓWKA Sole GRUPA IISprawdzian "Sole" !. "Reakcje otrzymywania soli", plik: kartkowka-12-reakcje-otrzymywania-soli.pdf (application/pdf) Chemia Nowej EryPodobało się?. Otrzymywanie trudno rozpuszczalnych soli - reakcja strącania .. "Dysocjacja jonowa soli".. Reakcja chemiczna zachodząca w roztworze wodnym pomiędzy jonami pochodzącymi od zmieszanych ze sobą substancji, prowadząca do powstania trudno rozpuszczalnego związku, który wytrąca się z roztworu w postaci osadu, nazywana jest reakcją strącania (reakcją strąceniową).Jak są zbudowane sole i jak się nazywają Zawiera 30 pytań..

Daj łapkę w górę :)Odwiedź też mój profil na FB: trzy różne sposoby na otrzymywanie soli.

CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. 4, a jej wartościowość wynosi II.. metody_otrzymywania_soli.pdf .. Dysocjacja_jonowa_soli.pdf.. Pytanie 1 /10.. Przyporządkuj nazwy soli odpowiednim wzorom, wpisując w nawias właściwą literę 1.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Kartkówka chemia sole.. 91 KB.Seria: Chemia Nowej Ery (gimnazjum / chemia).. Poprawna nazwa związku o wzorze FePO4 to: a) fosforan żelaza; b) fosforan(V) żelaza; c .Napisz równania reakcji otrzymywania soli trzema sposobami.. Równania reakcji na poziomie cząsteczkowym, jonowym oraz jonowym skróconym.test > Poznajemy sposoby otrzymywania soli.. Sód ma symbol Na.Kartkówka 6.. 45minut.pl; Publikacje; Chemia; Autor Magdalena Mroczka Data publikacji 2011-06-03 Średnia ocena 5,00 Pobrań .Otrzymywanie soli - reakcja kwasów z metalami" - szereg aktywności metali oraz równania reakcji na poziomie cząsteczkowym otrzymywania wybranych soli.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.7.. Przerwij test.. Polecenie: Podaj równania reakcji otrzymywania siarczanu(VI) sodu trzema metodami.. FIZYKA.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.Zestaw: "Metody otrzymywania soli" 0..

80% Sposoby otrzymywania soli - 10; 82% Ściaga z kwasów, formułki, otrzymywanie soli, wodorotlenki; 85% Kwasy - ściąga!Zawiera 6 pytań.

Jest to sól kwasu siarkowego(VI) o wzorze H. 2.. Przygotuj się do kartkówki z wzorów sumarycznych i nazewnictwa systematycznego soli.. Podaj :wzór kwasu ,nazwe kwasu ,wartościowość reszty kwasowej ,nazwa soli ,wzór sumaryczny soli ,wartościowość metalu mam podane w pierwszym tylko nazwe soli: chlorek sodu w drugim wzór sumaryczny soli: CuSO4 w trzecim nazwe soli: Azotan(V)Glinu w czwartym wzór sumaryczny soli: CaCO3 w piątym nazwe soli: Fosforan(V)Poćwiczmy teraz pisanie równań reakcji otrzymywania soli trzema poznanymi metodami.. Reakcja zobojętniania to reakcja: kwasu z tlenkiem metalu kwasu z metalem kwasu z zasadą kwasu z solą.. prosze o rozwiązanie WERSJA A Część pierwsza 1.. Sole kwasów tlenowych mogą powstać również w reakcji: wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu tlenek kwasowy + zasada -> sól kwasu tlenowego + woda (tlenek niemetalu) np. SO 3 + 2 NaOH -> Na 2 SO 4 + H 2 O. tlenku metalu z tlenkiem .Metoda ta służy do otrzymywania soli beztlenowych, czyli takich które wywodzą się od kwasu beztlenowego.. MgCO3 - węglan magnezu.. a)KCl d) KBr g) NaCl b) BaS e) MgSO4 h) K2SO4 c) Mg(NO3)2 f) Na3PO4 i) Ca(NO3)2 Napisz cząsteczkowe równania reakcji zobojętniania: a) Ca(OH)_2 + HCl → b) NH_3 * H_2O + H_2S → c) Mg(OH)_2 + HNO_3 → d) Ca(OH)_2 + H_2SO_4 → e) NaOH + H_3PO_4 → f) Ba(OH)_2 + H_3PO_4 → g) KOH + H_2CO_3 → _ to cyfry na dole tak jak H 2 na .Plik kartkowka otrzymywanie soli.zip na koncie użytkownika consiliervacante • Data dodania: 3 kwi 2015Chemia Nowej Ery - klasa 8 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era6..

Przykłady: 2 Na + Cl 2 = 2 NaCl - zapis cząsteczkowyMetody otrzymywania soli sposoby otrzymywania soli otrzymywanie soli jak otrzymuje się sól Sole sól beztlenowa otrzymywanie soli beztlenowej Sól.

Dowiedz się jakie składniki trzeba ze sobą zmieszać, aby wynikiem reakcji chemicznej stała się sól.. [ ] NaCl A. siarczan (VI) magnezu (II) 2.Kartkówka 8.. Temat: Elektryzowanie ciała przez tarcie i dotyk.. Siarczek miedzi(II) nie rozpuszcza się w wodzie ani kwasach (z wyjątkiem kwasów mocnych) oraz w roztworach innych siarczków.Temat: Proces dysocjacji jonowej soli.. Sole to substancje zbudowane z: a) atomów metalu i anionów reszty kwasowej; b) kationów metalu i anionów reszty kwasowej; c) atomów metalu i grup wodorotlenkowych; d) kationów metalu i anionów grup wodorotlenkowych.. Która z metod nie dotyczy otrzymywania soli: a) reakcja kwasu solnego z magnezem b) reakcja zasady sodowej z tlenkiem cynku c) reakcja żelaza z tlenem d) reakcja kwasu azotowego z zasadą potasową 7.. Sposoby otrzymywania soli.. "Otrzymywanie soli przez działanie kwasem na zasadę" .Otrzymuje się go poprzez strącenie siarkowodorem z roztworów soli miedzi(II), albo w wyniku działania ciekłej siarki na miedź.. elektyzowanie_przez .Kartkówka 12.. Ustalmy zatem wzór siarczanu(VI) sodu.. Wodorotlenki metali ciężkich można otrzymać w reakcji: zasad z roztworem soli danego metalu wody z danym metalem wody z tlenkiem danego metalu; 1.. Temat: Metody otrzymywania soli - wprowadzenie.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona..

Przykłady z podręcznika dla chętnych str. 90 Ćwiczenia - do 8 do str.61 7/11/2016 kartkówka - wzory sumaryczne i strukturalne oraz nazwy soli.Poznaj trzy różne sposoby na otrzymywanie soli.. 28/11/16 kartkówka - 3 sposoby otrzymywania soli.Kartkówka - metody otrzymywania soli.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.