Przekształć podane zdania zachować ich sens tak aby

Pobierz

Nie nadużywaj słowa jest.B Nikt by tak nie pomyślał.. Bracia Lumière należeli do wynalazców, którzy w kinematografie WIDZIELI bardziej zabawkę niż sztukę.. (podmiot w mianowniku)Przekształć zdania,używając wyrazu podanego drukowanymi literami, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego 1.. W przekształconym zdaniu należy użyć podanych wyrazów, nie zmieniając ich formy.. It was my first time abroad.Przekształć podane zdania tak,aby uniknąć niejasności.Jakiej konstrukcji należy użyć?. Bracia Lumière należeli do wynalazców, którzy w kinematografie widzieli bardziej zabawkę niż sztukę.W którym z podanych zdań użyto wyrazu kino w znaczeniu 1?. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od podkreślonego czasownika.1.. Przekształć zdanie złożone: Widziałem, jak gaśnie zachwyt na jego twarzy - w zdanie pojedyncze.. I started to live here in 2001 SINCE I .Polski, opublikowany 13.09.2020 Przekształć podane zdania tak, aby zamienić wyróżnione czasowniki na pokrewne rzeczowniki.Ciepłemu słońcu zawdzięczamy, że roskwitają kwiaty.b/ Przekształć podane zdanie złożone na zdanie pojedyncze, a podkreślony wyraz zastąp odpowiednią formą z utworzonej rodziny wyrazów.. Przekształć podane zdania 1-5, tak aby powstały zdania PRZYDAWKOWE.. stosowania wyrazów modnych.. Przekształć podany fragment tekstu tak, aby zamienić mowę niezależną na mowę zależną..

!Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.

Nie wolno zmieniać podanych fragmentów zdań ani formy wyrazu w nawiasie.. 2.ZADANIE 1. b ) słońce , które wschodzi .. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od podkreślonego czasownika.. 7 Podkreśl podmioty w zdaniach.. - rzekłem.. Pamiętaj, aby zachować sens wypowiedzi.. -1) Wykorzystując informacje z tekstu, przekształć poniższe zdanie tak, aby uniknąć .. Sens czytania tak wielu tytułów polegał na tym, by znaleźć książki, które miałbym .Przekształć zdania, używając podanych początków i czasowników modalnych, tak aby znaczenie każdej wypowiedzi pozostało takie samo.. Ugotował obiad.. Question from @Sys164 - Gimnazjum - PolskiAngielski.. 8 Przekształć podane zdania, zachowując ich sens, tak aby podmiot w mianowniku zamienić na podmiot w dopełniaczu.. Bracia Lumière należeli do wynalazców, którzy w kinematografie widzieli bardziej zabawkę niż sztukę.Bracia Lumière należeli do wynalazców .. w kinematografie bardziej zabawkę niż sztukę.2.Przekształć podane zdania zachowując ich sens tak aby podmiot w mianowniku zamienić na dopełniaczu: Pieniądze zostały wydane.Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.. Daje naj;)Przekształć tytuł artykułu tak, aby pozbawić go metaforyczności, lecz zachować jego znaczenie w kontekście całego tekstu.Zadanie 1.1.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od podkreślonego czasownika..

2.Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.

Przykład: Pieczywo się skończyło.. 'I didn't take the painting', Jon said.przekształć podane fragmenty zdań , tak aby użyć imiesłowów : a ) argument , który przekonuje .. 1.I'm sure she's at least 40 years old.Przekształć podane zdania tak, aby zachować tylko najważniejsze informacje.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od podkreślonego czasownika.. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście całej powieści Stefana .Przekształć podane zdania zmieniając gramatyczny na logiczny postaraj się zachować ich sens: Bartek był na wycieczce Mam siwe włosy Uczniowie ciągle wychodzili z saliPrzekształć podane zdania tak,aby zachować ich treść.W przekształconym zdaniu należy użyć podanego wyrazu,nie zmieniając jego formy.. Bracia Lumière należeli do wynalazców, którzy w kinematografie WIDZIELI bardziej zabawkę niż sztukę.. C.W przyszłości multipleksy wyprą mniejsze kina.. Język angielski.. FARTHER (trzeba użyć tego słowa, nie koniecznie na początku)(0-1)Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.. D.Potężny krzyk zagłuszył dzwonek na lekcję.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Gwałtowna burza z piorunami, błyskawicami i ulewnym deszczem przeszła w nocy nad Krakowem.Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.. proszę-bardzo-o-szybką-pomoc..

... Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.

patrycjaa 2011-01-04 16:06:57 UTC #1.Przekształć podane zdania w pytania 2012-09-29 17:39:33; Podane wypowiedzi przekształć tak,aby oddawały zniecierpliwienie mówiącego.Użyj wyrazów i cząstek wyrazowych podkreślonych w poprzednim ćwiczeniu.Jak je nazywamy?. Nad każdym z nich zapisz, jaką częścią mowy został wyrażony.. Kto chce należeć do rycerzy, musi rozpocząć nowe życie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przekształć zdania tak aby nie zminić ich snensu a zarazem pozbyc się zwiżzków frazeologicznychUżywając podanego wyrazu, przekształć zdania tak, aby otrzymać zdanie poprawne gramatycznie i zgodne z treścią zdania wyjściowego.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od podkreślonego czasownika.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. ANGIELSKI.. Przekształć podane zdania, zachowując ich sens, tak aby podmiot w mianowniku zmienić na podmiot w dopełniaczu.. A.Przód samochodu osobowego zgniótł zderzak ciężarówki.. - Wszędzie jest tak samo.Podane dwa zdania połącz i przekształć tak, aby powstało zdanie: a) podrzędnie złożone, b) pojedyncze Tata wrócił z pracy.. gimnazjum-klasa-3.. W pięknym, kwitnącym ogrodzie dwoje uroczych dzieci bawiło się wesoło pod opieką niezwykle sympatycznej niani.. I saw my friend.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego..

Przekształć podane zdania (8.1.-8.4.

B.Niektóre książki mogą zastąpić ciekawe filmy.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od pdkreślonego czasownika.. c ) ogłoszenie , które ktoś zamieścił .. (0-1) Przekształć tytuł tekstu tak, aby wyrazić jego sens bez użycia metafory.. 2011-12-07 17:45:47; Podane równoważniki zdań przekształć w zdania i zapisz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.