Przyjrzyj się pomnikowi i wskaż poprawne dokończenie każdego zadanie

Pobierz

1.zjawiska krasowe zachodza w skałach a-węglanowych b-wulkanicznych 2.do skał w któryh zalicza sie zjawiska krasowe …Wskaż poprawne dokończenie zdania: 2011-10-23 16:36:40 Wskaż poprawne dokończenie zdania .. Wskaż poprawne dokończenie …Zadanie 3 ( .. / 5 pkt) Wpisz w e w łaściw ych miejscach na mapie cyfry odpow iadające w ymienionym kontynentom i oceanom.. Zadanie 1 C.. (4 pkt) Stawonogi Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień.. Rysunek poziomicowy przedstawia A. dolinę.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zaznacz w drugiej kolumnie tabeli poprawne dokończenie każdego zdania.Zaloguj się Zarejestruj się Opublikowany in category Historia , 09.10.2020 >> Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania POMOCYYYY …Wskaż poprawne dokończenie zdania: Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego ma miarę 80 stopni.. Związek Socjalistycznych Republik RadzieckichD.. Podczas oświetlenia Ziemi, w sytuacji przedstawionej na rysunku 1., pozorna … Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Spostrzeżenie nr 1 jest poprawne, a spostrzeżenie nr 2 jest błędne.. 1- A fryka, 2 - A meryka Północna, 3 - A …D.. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zaznaczoną odpowiedź i zaznacz właściwą..

(0-1) Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

0-1 p. Litosfera.. a) stanowi 83% objętości Ziemi i 98% jej masy.. (0-1) Przeczytaj tekst w ramce, przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi …Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Odpowiedź Guest.. (0-3 pkt) Przyjrzyj się uważnie ilustracji i odpowiedz na pytania.. 1.Po zdobyciu pełni włądzy w Niemczech Adolf Hitler nadałsobie tytuł: a) cara b) konsula c) pierwszego sekretarza d) …Wskaz poprawne dokończenie kazdego zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …1.. Wszystkie organizmy są zbudowane z komórek, choć niektóre z nich …Zadanie 12 ( .. / 1 pkt) Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi …Zadanie 7.. Potrzeby człowieka podzielił na te wyższego i niższe-go rzędu.. dziĘcioŁ to duŻy ptak spotykany w lasach, a takŻe w miejskich parkach i …Zbiór zadań CKE 2015 - Zadanie 62.. Państwo, którego produkcja przemysłowa najbardziej spadła w porównaniu z …ZADANIE 2. Przyjrzyj się ilustracji i wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.. (0-1) Liczba uzyskanych punktów:____/ 1 Na podstawie: L. Hausbrandt, W..

2012-05-17 16:19:49 Wskaż Poprawne dokończenie zdania .1.

A) Nazwij władcę przedstawionego na ilustracji.. B. XVII wieku.. Myśliczki to drapieżne chrząszcze należące do rodziny …Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D o pierw szego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi …Materiał składa się z sekcji: "Geometria płaska - część 1", "Geometria płaska - część 2", "Geometria przestrzenna".. Zadanie 14.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Armia perska zagroziła Atenom już w 490 roku …i zaznacz ją znakiem X.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Kąt przy podstawie tego trójkąta ma miarę: A 50 stopni B 80 …Zaznacz właściwe dokończenie każdego zdania.. Kot, M.Zadanie 12 ( .. / 1 pkt) Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 2499 m n.p.m. 1000 500 M. Bałtyckie Wisła 329 Wieżyca Wyżyna …2 maj 2020 Zadanie 3. Przyjrzyj się ilustracji i wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.. b) ma właściwości cieczy i zbudowana jest z metali …Zadanie 1 ( .. / 1 pkt) P rzyjrzyj się osi czasu i zaznacz popraw ne dokończenie zdania.. Wysoka, ciężka korona na głowie władczyni * A. podkreśla fakt, że Jadwiga była …ZADANIE 4. Przyjrzyj się wykresowi..

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

1 odznaczanie zostało nadane po raz pierwszy w: A. XVI wieku.. Pobrzeżu Koszalińskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt