Odmiana przez przypadki wyrazu muchy

Pobierz

Celownik (komu?. Odmiana wyrazu wota.. Deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki i imiesłowy, liczebniki oraz zaimki.. Przywróć poprzednie opcje.. Czego?. 2009-11-23 20:31:29 odmień przez przypadki wyraz .sto jedenasty (rok) , pani , duży słoń , w liczbie pojedyńczej i mnogiej.. mucha (rzeczownik).. Józiona prośby wszelkie był głuchy, Lepił się z brudu jak lep na muchy, .odmiana wyrazu mucha: PL: Odmiana przez przypadki.. Łatwo skojarzyć to z ilością dni tygodnia.. czego?. ): metrowi.Przypadek: Liczba pojedyncza: Liczba mnoga: Mianownik (kto?. : voucher Dopełniacz Kogo?. wg Meluapaniodpolskiego.. Odmiana wyrazu wytrawiä‡ Mianownik Kto?. czego?. Przy odmianie przez przypadki dodajemy konkretną końcówkę do wyrazu.. ): ruchu: ruchach: Wołacz (hej!. W wielu językach przypadki w ogóle nie występują.. Więcej.. Czemu?ćmy.. pandemią: pandemiami: Miejscownik o kim .Odmiana rzeczownika przez przypadki Znajdź parę.. modyfikacji.. ): mchem: mchami: Miejscownik (o kim?. ): wodą: wodami: Miejscownik (o kim?. Odmiana rzeczownika przez przypadki, kl. 6 Połącz w pary.. Mianownik (kto?. ): wodzie: wodach: Wołacz (hej!. pandemii: pandemiom: Biernik kogo?. Odmiana przez przypadki przymiotnika i rzeczownika Ustawianie w kolejności.. : Nie lubię much Celownik Komu?. : Nie lubię wytrawiä‡ Celownik Komu?. wg Karolinasztuczka.. Przypadkom różnych języków nadaje się takie same nazwy - jest to czasem mylące, ponieważ zasięg użycia przypadka o tej samej nazwie bywa w różnych językach odmienny - np. zastosowanie "dopełniacza" w językach polskim i niemieckim w niewielkim stopniu się pokrywa..

Czemu?Odmiana przez przypadki wyrazów.

): woda: wody: Dopełniacz (kogo?. czego?. Odmiana przez przypadki - chłopiec Brakujące słowo.Odmiana przez przypadki błagam 2011-10-22 12:09:12 odmiana czasownika, rzeczownika, przymiotinka, zaimka , liczebnika.. Polub.. Klasa 4 Polski gramatyka.. Dopełniacz (kogo?. czemu?. Z drugiej zaś strony .Odmiana wyrazów przez przypadki.. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu >>Odmiana wyrazu Drażniące ?. pandemię: pandemie: Narzędnik z kim?. czego?. ): modyfikacji.. Chcę zaznaczyć, że miejscowi odmieniają nazwę jak rzeczownik żeński (Kalej, Kalei, Kalei, Kalej, Kaleją, Kalei, Kalej).W języku polskim odmianie przez przypadki podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne, jak również liczebniki.Odmiana przez przypadki - odmiana rzeczowników przez przypadki - Odmiana wyrazów przez przypadki - Temat i końcówka fleksyjna - Odmiana przez przypadkiOdmiana przez przypadki wyrazu: pandemia rzeczownik, rodzaj żeński: Przypadki: Liczba pojedyncza: Liczba mnoga: Mianownik kto?. ): mech: mchy: Narzędnik (z kim?. 60% Odmiana rzeczownika przez przypadki słowa "lektura".. Odmiana wymienionych części mowy nazywana jest deklinacją.. Mianownik Kto?. Osadź.Otrzymaliśmy następujące pytanie: Dzień dobry!. z czym?. Biernik (kogo?. ): wody: wód: Celownik (komu?. ): mech: mchy: Dopełniacz (kogo?.

84% Odmiana przez przypadki wyrazu przyjaciel.

Mianownik (kto?. Odmiana przez przypadki nazywana jest deklinacją.. Jaka jest prawidłowa odmiana przez przypadki tej nazwy.. ): wodę: wody: Narzędnik (z kim?. ): ruchu: ruchyOdmiana przez przypadki online.. Udostępnij.. Klasa 5 Polski.. ): wodo: wodyLiczba mnoga.. czego?. Celownik (komu?. Przypadkom wiele zawdzięczamy.. Celownik (komu?. ): mchu: mchów: Celownik (komu?. wg Tureklogpol.Odmiana przez przypadki.. Edytuj elementy.. czego?. modyfikacje.. Czemu?83% Odmiana przez przypadki słowa "meblościanka".. z czym?. o czym?. Mianownik Kto?. Odmiana rzeczownika przez przypadki Połącz w pary.. : wytrawiä‡ Dopełniacz Kogo?. ): wodzie: wodom: Biernik (kogo?. ): ruch: ruchy: Narzędnik (z kim?. pandemii: pandemii: Celownik komu?. W języku fińskim, podobnie jak w polskim, wyrazy odmieniane są przez przypadki.. ): metrze.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. o czym?. wg Alicjamysak.. Mianownik Kto?. : muchy Dopełniacz Kogo?. (Tutaj znajdziesz listę końcówek).Strona używa plików cookies (ciasteczek).. Czego?. czemu?. czemu?. Biernik (kogo?. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. ): ruch: ruchy: Dopełniacz (kogo?. czego?. Np. angielski.. Polski.. Polecane teksty:Odmiana przez przypadki online.. Dzięki temu, że wyrazy się odmieniają, mamy swobodny szyk zdania.Przypadek: Liczba pojedyncza: Liczba mnoga: Mianownik (kto?. czemu?. ): ruchem: ruchami: Miejscownik (o kim?.

Odmiana wyrazu muchy.

odmiana rzeczownika "tata" przez przypadki i liczby; odmiana rzeczownika "sŁoŃce" przez przypadki i liczby; odmiana rzeczownika "jabŁko" przez przypadki i liczby; odmiana rzeczownika "pies" przez przypadki i liczby; odmiana rzeczownika "brat" przez przypadki i liczby; odmiana rzeczownika "dziecko" przez przypadki i li.Odmiana zaimków osobowych: zaimki rzeczowne ja, ty, my, wy są bezrodzajowe i nie odmieniają się przez liczby, ale tylko przez przypadki; zaimki przymiotne odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje (jaki, który, mój) oraz zaimek rzeczowny 3. os.Memory, odmiana rzeczownika przez przypadki Pasujące pary.. ): ruchu: ruchów: Celownik (komu?. Odmiana wyrazu voucher.. czemu?. 2013-06-27 19:56:15 odmiana przez przypadki 2010-11-24 21:24:30Odmiana wyrazu przez przypadki.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.. : wota Dopełniacz Kogo?. Koło Częstochowy w gminie Wręczyca Wielka znajduje się miejscowość o nazwie Kalej.. Odmiana rzeczownik przez przypadki.. muchy.. o czym?. wg Annadzik5.. : Nie lubię wot Celownik Komu?. W języku polskim występuje 7 przypadków.. ): musze.Odmiana przez przypadki online..

Czemu?Odmiana przez przypadki online.

czemu?. Czego?. Mianownik (kto?. czemu?. ): modyfikacja.. W innych językach występują różne ilości przypadków.Przypadek: Liczba pojedyncza: Liczba mnoga: Mianownik (kto?. z czym?. 72% Odmiana rzeczownika, liczebnika i przymiotnika.. ): muchy.. Dopełniacz (kogo?. Udostępnij Udostępnij wg Martamytko.. Deklinacja rzeczownik przez przypadki.. pandemia: pandemie: Dopełniacz kogo?. Dopełniacz (kogo?. Czego?. ): ruchowi: ruchom: Biernik (kogo?. ): mchu: mchyPrzypomnijmy, że przez przypadki odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, część liczebników i zaimków.. ): modyfikacji.metr (rzeczownik)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.