Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij zdania 1-5 the team old

Pobierz

Napisz odpowiedzi w zeszycie.. Przeczytaj teksty z ćwiczenia 2 jeszcze raz i odpowiedz na pytania 1-4.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.1.. Neu" klasa 1 część A. zadanie 19 b, strona 36.. Uzupełnij zdania.. poniedziałek, 12.04.2021r.. 3 str. 73 (do zdań 1-5 dopasuj zdania z should / shouldn't) Zadania sprawdzimy na lekcji online.. W razie wątliwości skorzystaj ze słownika.. Cześć Marcin!. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów dodaj wszystkie niezbędne elementy odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Effekt 2 ćw.Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 75 i ułóż zdjęcia w dobrej kolejności.. Subject: Travel verbs .Przeczytaj na głos, posłuchaj jeszcze raz nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Neu" klasa 1 część A. zadanie 19 b, strona 36.. Proszę o przesłanie mi odpowiedzi do zadania: 3 i 5 z podręcznika oraz zadania 1 z zeszytu ćwiczeń do piątku.Ex 3 - Posłuchaj trzech dialogów Cd 3.6 3-06_Steps_Plus_Grade_6_Class_Audio.mp3i uzupełnij .. Powodzenia!. Słuchaj, wpadłem na pomysł, jak pomóc tej rodzinie z Wołomina, której spali się dom parę dni temu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.Przeczytaj dialog jeszcze raz..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij zdania odpowiednim słowem w ćw.

Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij zdania 1-5.10 1B Performers 3 Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).. Uzupełnij luki 1-4 w czacie zgodnie z treścią tekstu.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Przeczytalem artykuł o dwóch dziewczynach z Anglii, które 1 w zaledwie .kewelin.. Uzupełnij zwroty związane z podróżowaniem w ćw.. Exercise 4 - przeczytaj tekst i zaznacz który komputer Emma kupiła.Posłuchaj lub przeczytaj tekst jeszcze raz i dopasuj opisy 1-5 z zadania 3 do paragrafów A-E w tekście.. Napisz czy są one prawdziwe, czy fałszywe oraz przepisz fragment tekstu, który o tym mówi.. some revision .Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w .Przeczytaj teksty i uzupełnij zdania imionami Jan lub Eric.. 2) Zadanie 2.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.Przeczytaj tekst jeszcze raz.. 15.04.2020Uzupełnij zdania 1 -5 wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak aby zdania były logiczne i gramatycznie poprawne w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy..

przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełni przymiotniki.

2 str. 73 (uzupełnij zdania używając You must, You mustn't) Zad.. Exercise 3-napisz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Przeczytaj podpunkty 1-5 i spróbuj je przetłumaczyć ustnie.. Dobierz początki zdań 1-5 do zakończeń A-E.. 3) Zadanie 3.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.Rozwiązania wszystkich zadań zapisuj na kartach odpowiedzi, pamiętając o podaniu numeru zadania.. Jeszcze raz spójrz na tekst, przeczytaj zdania w zadaniu 4.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i ustal czy zdania w zadaniu nr 3 są prawdziwe czy fałszywe.3.Exercise 1 - przeczytaj tekst z zadania 2 i uzupełnij definicje za pomocą podkreślonych wyrazów z tekstu.. Przeczytaj tekst 'Harlem Globetrotters' i odpowiedz w zeszycie na pytania 1-5.. Bardzo proszę o pomoc!. Wyraź swoje zdanie na temat podróżowania bez bagażu w zeszycie.. Uzupełnij poniższe zdania.. 1 str. 73 (uzupełnij zdania odpowiednim gatunkiem filmowym z ramki) Zad.. lekcja 2 Popatrz na tabelki na stronie 54.Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania.Przeczytaj historyjkę jeszcze raz, wykonaj pisemnie zadania: Zad.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 1.Przeczytaj teksty na pocztówkach jeszcze raz przyporządkuj wypowiedzi 1-10 na s. 15 lotcie 2021-01-21 08:04:36;Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie..

Exercise 2 - przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij zdania pod tekstem.

4) Zadanie 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.