Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownik biurowy

Pobierz

Liczba narażonych: 1.. Ta forma pracy także powoduje ryzyka zawodowe, najczęściej związane z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, a także z układem kostno-stawowym czy bardzo częstym schorzeniem związanym z pracą przy komputerze - tzw. zespołem cieśni nadgarstka.- Ocen ą ryzyka zawodowego nr 25 pracownik administracyjno biurowy - Ocen ą ryzyka zawodowego nr 16 kierowca samochodu osobowego Fakt zapoznania pracownika z ocen ą ryzyka zawodowego powinien by ć udokumentowany np. na li ście osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego (wg.. Regulamin Pracy.. Narażenie na czynniki szkodliwe, bądź dokuczliwe w pomieszczeniach biurowych, mogą prowadzić do tzw. "zespołu chorego budynku".. Biuro powinno być odpowiednio zaprojektowane zgodnie z normami .. 3 sierpnia 2019.. Znajomość przyczyn wypadków i chorób ułatwia opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych.6.. Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.Wybrana metoda oceny ryzyka zawodowego: Metoda oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N 18002.. Numer karty: 02 Dokumenty odniesienia: PN-N- 18002.. Praca jest wykonywana przez 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym.. W sformułowaniu tym chodzi o to, że pracownicy biurowi mogą doświadczyć wielu dolegliwości, do których należy zaliczyć w szczególności: obniżenie zdolności .Co to jest karta oceny ryzyka zawodowego Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jej wyniki powinny zostać udokumentowane..

Inspektor ds. Obrony Cywilnej Stanowisko pracy: sprzątaczka.

Od osób zatrudnionych na stanowisku pracownika biurowego wymagane jest, ukończenieNa stronie zawarto informacje o tym, jakie zagadnienia powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - pracownik biurowy.1 Załącznik Nr 8 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wólka DOKUMENTACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku pracownik administracyjno biurowy (z obsługą komputera) występujące w Urzędzie Gminy WÓLKA Wybrana metoda oceny ryzyka zawodowego RISC SCORE Wykonał: Andrzej Siuda ZatwierdziłW karcie oceny ryzyka należy również uwzględnić pracę zdalną.. 8.KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY.. Zarówno forma, jak i zawarte informacje muszą odpowiadać: potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności,Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego..

Zapoznać się z opracowanym dokumentem oceny ryzyka zawodowego.

z 2003 r. Nr 6, poz. 69),NA STANOWISKU PRACY Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy dotyczy omówienia wszystkich istotnych zagrożeń zawodowych, występujących na stanowisku pracy, jak: zagrożenia wypadkowe, choroby zawodowe, awarie.. Imi ę i nazwisko pracownikaOcenę sporządził: oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Stanowisko: PRACOWNIK BIUROWY Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: PN-N-18002 pracownik biurowy Opis : PracownikW KARCIE wymieniono, w określonym, ustalonym porządku, różne czynniki środowiska pracy, na które mogą być narażeni pracownicy podczas wykonywania rutynowej pracy.. poni ższego wzoru).. KARTA jest źródłem raczej informacji niż zaleceń.. Na stanowiskach nie wykonywano pomiarów oświetlenia, które wizualnie przy monitorze ekranowym nie jest niższe niż 500 lx.. Kodeks Pracy.. Poniżej przedstawiono podstawowe zagrożenia występujące na stanowisku pracy administracyjno - biurowym.Dla pracownika na stanowisku pracy przypada odpowiednia wolna powierzchnia tj. 13m3 i 2m2.. Charakterystyka stanowiska pracy sprzątaczki: Sprzątaczka wykonuje pracę w obiekcie biurowym.Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik działu, główny księgowy 21..

Charakterystyka stanowiska pracy księgowy, specjalista ds. płac, pomoc biurowa w DFI 25.

Być wyposażony w środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na stanowisku pracy i przeszkolony w zakresie ich używania (jeśli takie istnieją).. Zagrożenie Źródło zagrożeniaŚliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.. Instrukcje Sporządził: Włodzimierz Wątor ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.