Przeczytaj opis ilustracji. uzupełnij każdą lukę (1-3) jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawnoć ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów Proszę o jak najszybszą odpowiedź!. Zadanie w załączniku.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji Uzupełnij każda lukę (1-10) jednym wyrazem .. Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami w poprawnej formie.. wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.. , and to get toZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał logiczny i spójny tekst zgodny z ilustracją p…Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.Z… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.answer.. ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. o poprawności ortograficznej i gramatycznej.. Szkoła podstawowa.. !Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją 1 Zobacz odpowiedźanswer.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

Przeczytaj opis ilustracji.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (2.1. jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst.. rozwiązane.. Przeczytaj opis ilustracji.. (0-3) Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki 12.1-12.3 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zadanie 2.. Plis na już.Język angielski.. Uzupełnij każdą lukę (1-3) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracjom.. rozwiązane.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. rozwiązane.. 2.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją…Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę od 1 do 4 jednym wyrazem tak aby powstały spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracjąZadanie 3.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zad D Przeczytaj teksty 1 i 2.Uzupenij luki 1-3 w poście zgodnie z trzecia tekstów 1 i 2.Luki należy uzupenic w języku ang.10 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (2.1.-2.6.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

4 Przeczytaj opis ilustracji.

Ilogiczny tekst zgodny z ilustracja, Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych.. He's wearing a plain T-shirt and aZad E Przeczytaj opis ilustracji.Uzupenij każda lukę (1-3) jednym wyrazem ,tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracja.Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów .. wpisywanych wyrazów.. rozwiązane.. rotate.Zadanie 13.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji.. Pamiętaj.. Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność.. rozwiązane.. uzupełnij każdą luke (2.1-2.6) jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. This is my older brother's room.Przeczytaj opis ilustracji.. Od 13 do 18.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.