Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2021 logopeda

Pobierz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Plik Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc na koncie użytkownika kamela20 • folder na dyplomowanego • Data dodania: 3 wrz 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.WN/05/01 • Awans zawodowy - zakończenie stażu do 7 czerwca 2020 r. Opiekun stażu (imię .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01..

SubskrybujSprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego .

Zostało napisane na podstawieInformacje.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Na podstawie art.9c ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, trwa 2 lata i 9 miesięcy, jednak:Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wspomagający) na mianowanego.. Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Gotowy wzrór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.. - Planu rozwoju zawodowego i .Imię i nazwisko nauczyciela: Stanowisko.. Bardzo lubię swoją pracę, którą, mimo że często jest trudna i wymagająca, wykonuję z dużym zaangażowaniem, nazywanym przez wielu: pasją.Stąd pomysł na nazwę bloga, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami.Sprawozdanie na mianowanego 2021 świetlica..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku.. 1.W jeden ze styczniowych weekendów postanowiłam zabrać się za napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: O…SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (2021-09-05) Aneks do planu rozwoju zawodowego został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy w czasie odbywania stażu.. 31 maja 2020 r. Planowana data złożenia sprawozdania..

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela.

do 20 września 2019 r. Planowana data zakończenia stażu.. Anita Stefańska.. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej.. (2021-06-16) .. (2021-06-12) Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel przedmiotów przyrodniczych.. poz. 2215 z późn.zm.). 2017 r. - 31.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.. Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie .Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.. 1 września 2019 r. Data przedłożenia dyrektorowi planu rozwoju zawodowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.

wtorek, 8 października 2019 32Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01.. Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły .Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);Staż.. Dokumentacja nauczyciela kontraktowego: sprawozdanie za okres stażu, realizacja zadań, dorobek zawodowy.. na stopień nauczyciela mianowanego.. Podczas trwania stażu na bieżąco korzystałam ze stron internetowych w pozyskiwaniu wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego i awansu zawodowego.. 2019r., poz. 2215) wnioskuję o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.. Damasławek.. aspekt prawny 2021. przykładowy wniosek 2021 r. do komisji egzaminacyjnejNauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego 31 maja 2010 roku.. Karta nauczyciela (Dz. U. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Sprawozdanie za okres stażu Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły,w terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. Nauczyciel kontraktowy, w odróżnieniu od nauczyciela stażysty, MUSI złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły, nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Inne.. 2013 poz. 393)Mam na imię Ewa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt