Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa 1

Pobierz

Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.karta pracy klasa 1 - kolorowanki, karta pracy klasa 2 - łamigłówki, karta pracy klasa 3 - krzyż ówki.. Silny kontrast Inwersja Monochromia .. "Zabawy z liczbami".. Główka pracuje".. w ramach Projektu Unijnego.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Ogólne założenia programu: Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .Plan pracy - zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 1. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. Atutem jest tu także zakres materiału i zagadnień omawianych na kartach pracy - można znaleźć tematyczne karty, które poza wartością edukacyjną omawiają także podstawowe zagadnienia z zakresu sportu, nauki, zabawy itp .ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI .. wokół nas" wraz z płytą CD-ROM, Ćwiczenia wyrównawcze, Zeszyty ćwiczeń, przygotowane przez wydawnictwo dla każdej z klas..

Zajęcia matematyczne dydaktyczno-wyrównawcze.

Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 1- 3 gimnazjum "Daj sobie szansę".. Szalone Liczby to strona matematyczna, na której znajdziesz nie tylko wyjaśnienie zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych pomocy naukowych.Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze.. Jest on zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem "Matematyka 2001" oraz "Matematyka z .Tarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice tel.. ZAŁOŻENIA PROGRAMU.. PROGRAM ZAJĘC DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Wyrównaj do lewej Wyrównaj do środka Wyrównaj do prawej.. 2 b. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.. Szachy; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI; Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy VPODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI z dnia 23 sierpnia 2007 w roku szkolnym 2010/11 obowiązuje w klasie III gimnazjum Cele edukacyjne 1.. ZAŁOŻENIA PROGRAMU; Program jest skierowany do uczniów klas IV - VII SP, mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej z matematyki..

Zadania logiczne - klasa 5; Zadania na szóstkę - graniastosłupy.

Czytelność tekstu.. Przyswojenie podstawowych pojęć i technik matematycznych w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach z życia codziennego, w szczególności:Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Źródła tych potrzeb to: nieobecności w szkole spowodowane chorobami.. Dopuszczalne jest również .. II etap kształcenia - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI Cele edukacyjne 1.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. 41 354 90 12 email: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.1 Odstęp między literami.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Program ten realizowany będzie w czasie zajęć dydaktycznych .nauczania "Matematyka z plusem" Nr dopuszczenia DKW-4014-138/99, korzystającz podręcznika wydanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Uzupełnienie podręcznika stanowią trzy zeszyty ćwiczeń.Zajęcia wyrównawcze z matematyki realizuję w wymiarze 1 godz. tygodniowo począwszy od drugiej połowy września do końca roku szkolnego.Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze..

Wysoki kontrast Wysoka saturacja Niska ...Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.

poniedziałek.. Prezentowany program został opracowany w oparciu o program "Matematyka 2001" dla III etapu kształcenia ( DKOW—5002-16/08) zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.23 .ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Źródła tych potrzeb to: • nieobecności w szkole spowodowane chorobami.1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, KONSULTACJE Matematyka 1b Ewa Janiec Poprawy i konsultacje z biologii Małgorzata Žiška Zajęcia wyrównawcze z matematyki Anna Kalbarczyk Język angielski klasa 2e - 2 gr, spotkania co drugi tydzień Monika Spurtacz Konsultacje z psychologiem Monika Szymańska Matematyka dla wszystkich od 23 lutego Ewa Janiec Konsultacje z historii, poprawy, zaliczenia Ewa Tymek .Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów "Trening logicznego myślenia -.. Czytelny font Dysleksyjny font.. Nowa .1 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH z zakresu edukacji matematycznej realizowany w ramach zajęć dodatkowych w klasie Ib w roku szkolnym 2018/2019 I.. 1 Odstęp między słowami.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności .PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej..

Program ten jest skierowany do uczniów klas IV -VII mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.