Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym

Pobierz

3 Spiders / ugly / …Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym 1.mountains/high/Hills 2.english/easy/polish 3.an elephant/big/a cat 4.dolphins/intelligent/sharksUłóż trzy zdania z przymiotnikami w stopniu równym,wyższym i najwyższym plis o szybkie odpowiedzi - MidBrainartUłóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym 2012-02-19 09:46:20; 1 mobile phone \ TV \ computers ( good ) 2 gold \ silver \ platinum …Ułóż zdania z przymiotnikami dobry, zły, duży w stopniu wyższym lub najwyższym.POMOCY daje naj !. Ułóż zgodne z prawdą zdania.. pomocy !. Dolphins are … ( intelligent) salmon.Napisz przymiotniki podane w nawiasie w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Tworzymy je następując Odpowiedź na zadanie z Steps plus V. Practice Book .. Ułóż zdania …marika123321.. o to sowa : quiet , boring , interestng , high , cheap ( 5 zdań ) 2010-02-21 16:07:51 …Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym 2012-02-19 09:46:20 Napisz po 5 zdań w stopniu najwyższym i wyższym angielski 2020-02-07 16:09:50 …2 Z rozsypanych wyrazów ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym.. 20 lutego 2019.. Dzisiaj mam dlaWas do pobrania dwie karty pracy z ćwiczeniami, które będą świetną kontynuacją gry z …Ułóż zdania z przymiotnikami : mały,duży,dobry,zły w stopniu wyższym lub najwyższym.. Następnie ułóż zdania, w których zastosujesz …Uzupełnij zdania przymiotnikiem w stopniu wyższym (z nawiasu) i dodaj than..

Zastosuj przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

2012-02-16 18:17:02 Ułóż zdania z przymiotnikami z ramki w stopniu najwyższym !Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym 1 Zobacz odpowiedź .. Zad.. ↳ Jest to przymiotnik z jedną sylabą, dlatego dodajemy końcówkę '-er'.Napisz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.. 1.mountains,high,hills2.english,easy,polish,3.an elephant,big,a cat4.dolphi…Zrobione Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym.. 2012-01-17 11:37:34; Ułóż zgodne z prawdą zdania.. "Miał wówczas zaledwie 15 (!).. />2.Egypt /dry / country/ in the world.Zdania należy uzupełnić stopniem wyższym (comparative) przymiotników.. - MidBrainartZadanie: ułóż sześć zdań z wykorzystaniem przymiotnika w stopniu najwyższym przymiotniki popular, funny, good loocking young, tall, successful, talented …Stopień wyższy przymiotnika - karty pracy.. Przymiotniki należy wpisać w … jak zapisujemy formy zaprzeczone przymiotniki w stopniach równym,wyższym i najwyższym następnie ułóż zdania w jktóryc - Pytania i odpowiedzi - Język polski …*Z przymiotnikami w stopniu najwyższym często używamy konstrukcji the .. of/in.. b) Uzupełnij zdania.Stopień najwyższy Stopień najwyższy przymiotnika …Przymiotniki w stopniu wyższym Przymiotniki w stopniu najwyższym good the best bad the worst far the furthest / the farthest Niektóre przymiotniki mają …Ułóż po dwa zdania z partykułą nie - z rzeczownikiem (razem) - z przymiotnikiem w stopniu równym (razem) - Z przysłówkiem w stopniu równym utworzonym …Formę złożoną stopnia wyższego przymiotników w języku rosyjskim tworzymy poprzez połączenie formy przymiotnika w stopniu równym z wyrazami более lub менее ….


wave

Komentarze

Brak komentarzy.