Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy klasa 1

Pobierz

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .Sprawozdanie z klasyfikacji semestralnej .. Następny.. Sprawozdanie ze .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VITitle: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr IITitle: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASYSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY KLASY 1 - 3 SP.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPlik Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I.doc na koncie użytkownika renatak11 • folder Sprawdziany • Data dodania: 16 mar 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012..

Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I.

rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Małgorzata Klimczak) Przypominam, że w serwisie mamy również opublikowany Kalkulator Średniej Klasy do pobrania.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY Author: uczen Last modified by: x Created Date: 6/13/2014 9:55:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz w .W każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających..

... Charakterystyka klasy: ...

Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/: Uczniowie tej klasy uczestniczą m. in.. Frekwencja 92,86.. Poprzedni.. Informacje ogólne: Klasa Rok szkolny Wychowawca 1.. 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Informacja wychowawcy klasy na posiedzenie Zespołu Wychowawczego w dniu 17 .. nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Dodaj Twój komentarz:Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.Sprawozdanie z pracy dydaktycznej w klasie III..

Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.

Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Ilość uczniów1.. .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/16/2019 1:49:00 PM Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP)Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Nasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!.

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.

Powrót.. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.EDURADA.PL SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW W roku szkolnym ………………………….. Pobierz (docx, 18,1 KB) Podgląd treści.. Stan klasy na początku roku szkolnego: II.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną 16.06.2014 anna-krause Odsłony: 10396 Sprawozdanie wychowawcy zerówki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.