Pasmowate zageszczenia w polach dolnych pluc

Pobierz

Aleksandra Witkowska.. Odoskrzelowe zapalenie płuc; Obraz w RTG: plamiste cienie mające tendencje do zlewania się.Zagęszczenia okołooskrzelowe w polach dolnych płuc.. 1 odpowiedzi.. Prześwietlenie płuc jest w tym przypadku absolutnym standardem, bardzo przydatnym nie tylko w postawieniu rozpoznania, ale i ocenie ciężkości choroby oraz diagnozowaniu powikłań, tj.ropień płuca, wysięk (obecność płynu) w jamie opłucnej, ropniak (obecność ropy) w jamie opłucnej.Często na podstawie zdjęcia rentgenowskiego płuc można nawet .do pulmologa opis RTG płuc Pasmowate zageszczenia w polach dolnych obu płuc, najpewniej zwloknienia.. Na opisach określane są jako plamy, cienie krągłe lub owalne.. Zmiany nasilone po stronie prawej.. Zmiany te sprawiają, że zarówno obrzęknięte oskrzele, jak i biegnące obok naczynie lepiej pochłaniają promieniowanie .Cienie na płucach widoczne są w badaniu RTG.. Jacek ŁawnickiPulmonologia Biopsja płuca.. Zniekształcone obrysy łuku zebra III po prawej stronie .w obu płucach w przedłużeniu dolnych biegunów wnęk nieliczne odoskrzelowe zagęszczenia zapalne.. Niestety w opisie nie ma podanych żadnych informacji dotyczących pacjenta, tj. powód wykonania RTG, wiek, objawy, itd.. Jeżeli szybki krok to zapiera dech w płucach,aż do bólu.z rozsianymi, nieregularnymi, pasmowatymi zagęszczeniami w polach dolnych Figure 1..

Zagęszczenia drobnoguzkowe w dolnych polach obu płuc.

W lipcu 2011 zachorowalam na Zespół Guillain -Barre.. Średnie przeżycie w tej chorobie jest porównywalne do przeżycia w chorobach nowotworowych i wynosi od chwili rozpoznania 2-3 lata.¹.. Mogą być pojedyncze lub mnogie.. W twoim przypadku raczej trudno podejrzewać nowotwór płuca.. Sylwetka serca w normie.. Poza tym pola płucne powietrzne bez zagęszczeń ogniskowych.Opis: zagęszczenia ze zwłóknieniami w polu dolnym lewym, na drugi dzień miałam już pilną konsultację u pulmonologa.. Nie kaszlę, ale zawsze rano mam flegmę, lekarz stwierdził, że to alergiczne, że z nosa katar spływa mi do gardła.Zagęszczenia miąższowe w dolnym polu tego płuca.Obraz może odpowiadać zmianom zapalnym,nie można wykluczyć innego charakteru zmian,zalecona kontrola po leczeniu.Zwapnienia we wnęce lewego płuca.Serce nie co powiększone.Aorta ze zwapnieniami w łuku.Krążenie płucne wydolne.Możliwość niewielkiej ilości płynu w pprawej opłucnej.Bardzo proszę o interpretację RTG: "W polach dolnych dyskretne zagęszczenia okolooskrzelowe, przy zgodnych danych klinicznych odpowiadają niewielkim zmiana zapalnym.. Nie można wykluczyć innego podłoża zmian.. W listopadzie 2011 wyszłam ze szpitala, kontynuuję rehabilitację.Mam 53 lata.. Wnęki obu płuc o charakterze naczyniowym.Sylwetka serca w granicach normy.Fragment wyniku z TK płuc HRCT: "W dolnych platach obu pluc nasilone zageszczenia srodmiazszowe drobnoplamiste i drobnoguzkowe,z tendencja do zlewania sie w wieksze obszary w okolicach nadprzeponowych Podobne,znacznie mniej nasilone zmiany w segm 3 PP,w jezyczku i płacie srodkowym.Zwłóknienie płuc to jedna ze śródmiąższowych chorób prowadzących do zaburzeń wentylacji i upośledzenia wymiany gazowej..

bardzo prosze o pomoc.Zagęszczenia drobnoguzkowe w dolnych polach obu płuc.

Bibliografia: 1.Pytanie nadesłane do redakcji.. W zależności od rozległości procesu chorobowego, może obejmować całe płuco, płat lub segment (segmentowe zapalenie płuc).. Ostatnio bardzo się pocę,jestem osłabiona i nie mam siły.. W diagnostyce zmian w płucach, w tym raka, ważna jest także ich lokalizacja - czy znajdują się we wnęce płuca, na jego szczycie, w dolnym polu płuca.. HRCT płuc — w polach dolnych rozsiane ogniska matowej szyby, niewielkie zagęszczenia miąższowe i zmiany siateczkowate1.. bardzo prosze o pomoc.. Przyczyny włóknienia to: obrzęk lub alergiczne zapalenie płuc czy powikłania niewydolności oddechowej.. Przeczytaj więcej o płatowym zapaleniu płuc.. 6 lat temu byłam operowana na złośliwy nowotwór piersi.. poza tym jamy oplucnowe wolne.konieczna.W dolnych polach płuc z przewagą strony prawej plamiste zagęszczenia miąższowe A B. Jakub Ptak i wsp., Badania obrazowe w zapaleniach płuc u dorosłych 59 U chorych z obniżoną odpornością połączenie obrazu radiologicznego z informacjami kliniczny-Siateczkowaty rysunek płuc jest objawem niespecyficznym, czyli występuje w licznych chorobach płuc (częstsze to: niewydolność serca z obrzękiem płuc, niewielkie zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli - w tym POChP)..

w dolnych odcinkach obu pul płucnych smugowate zagęszczenia włuknisteWitam!

zagęszczenia o charakterze zapalnym okołooskrzelowym, o cechach przewleklych.Poza tym pola płucne powietrzne, rozedmowe.Wnęki naczyniowe.Serce rtg typu leżącego.. Gorączki nie mam, kaszel średni, ale straszny ból w klatce i plecach, ciężko mi .Plamisto-pasmowate zagęszczania w płucach.. Wzmozony rysunek okolooskrzelowy w polu dolnym prawego pluca.. Małgorzata Horbaczewska.wynik rtg klatki piersiowej-pasmowate zageszczenia u podstawy obu pluc, pluca bez zmian ogniskowych-co oznacza .. pierścieniowate i pojedyncze pasmowate w dolnych obszarach płuc - odpowiada Lek.. Opis RTG - w szczycie płuca lewego nieregularne zacienienie o wym.. Pasmowate zagęszczenie w dolnym polu płuca, uwapniona blaszka miażdżycowa - odpowiada Lek.. Płuca bez większych zagęszczeń i zmian ogniskowych, wnęka płuc nieposzerzona - odpowiada Lek.. Zdjęcie RTG zapalenia płuc.. Kąty przeponowo- żebrowe obustronnie wolne.. Kąty p-ż wolne.. Izabela Ławnicka.. Skrocony lewy kat przeponowo-zebrowy- zrosty oplucnowe.. 82 poziom zaufania.. Patologią bez wątpienia są jednak pasmowate zagęszczenia miąższowe, które najpewniej są wynikiem infekcji.Pasmowate zagęszczenia mogą być pozostałością po przebytym w przeszłości zapaleniu płuc, stan ten nie jest jednak obecnie powodem do niepokoju..

Jacek Ławnicki ... Plamisto-smugowate zacienienia w polach górnych obu płuc - odpowiada Lek.

napisał/a: PaulinaLustyk 2007-12-11 14:13.. Przyczyny zwłóknienia płuc są różnorodne, czasami nie da się jednak ich ustalić - tak jest w przypadku idiopatycznego włóknienia płuc, którego przyczyna nie jest znana.Zwłóknienie płuc mogą powodować niektóre leki, choroby układowe, pyły - azbest, krzem, pył węglowy oraz sarkoidoza.Niewielkie zagęszczenia w płucu mogą raczej świadczyć o zapaleniu, tak właśnie jak napisał radiolog, ewentualnie o zmianach ziarniniakowych w miąższu płuc.. W razie utrzymywania się dolegliwości bólowych wskazany jest jednak kontakt z pulmonologiem.Proszę o interpretację wyniku badania radiologicznego.. Zrobili dzisiaj RTG i opisy wyglądają następująco.. Stwierdzono za to GBS, zastosowano palazmaferezę (x2).. 42/11 mm, niecharakterystyczne.. Przeszłam szereg badań.. Pozostałe pola płucne bez zagęszczeń ogniskowy.. Powiedział, że to zapalenie płuc, dostałam kolejny antybiotyk (juz piąty), wziewny i inne leki, do tego bańki i leżeć w łóżku.. Ka.Zwłóknienie płuc - przyczyny.. Poza tym płuca bez zmian ogniskowych.. Doszukiwano się u mnie sarkoidozy- nie stwierdzono.. Wzmożenie rysunku zrębu dolnego pola płuca prawego - odpowiada Bartłomiej Rawski.. Witam mam 17 lat .. Wynik RTG mówi o tym, że ojciec może mieć (o tym decyduje też badanie kliniczne) przew.Obraz w RTG: lite zacienienia w obrębie płata płuca.. W przypa.Pytanie nadesłane do redakcji.. TK potwierdziła zacienienie i dalej nie wiem co to jest.. Pozostałe pola płucne bez zagęszczeń ogniskowych zapalnych.. Opis: Pasmowate zagęszczenia o cechach zapalnych okołookskrzelowych w okolicy dolnego bieguna wnęki płuca prawego.. Czasem mamy do czynienia z idiopatycznym włóknieniem płuc (samoistnym).. Witam, moja mam dostała wynik badania RTG KLATKI PIERSIOWEJ, jest napisane: w lewym górnym polu płucnym delikatne plamisto-pasmowate zagęszczania, które delikatnymi pasemkami łączą się z górnym biegunem wnęki lewej, mogące odpowiadać zmianom zapalnym.. Witam!. Obecne lekarz zleca mi szereg badań, w tym TK, rezonanse, w celu ustalenia przyczyny.W tym przypadku skuteczność leczenia jest bardzo mała, a śmiertelność wynosi 50-100 proc.² Oporne na leczenie jest też zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc.. Zalecane jest zachowanie zdjęcia dla porównania, w razie wykonywania RTG w przyszłości.. Zachorowania na raka płuc zdarzają się także u osób niepalacych.. Co oznacza wynik "Pasma zagęszczeń okołooskrzelowych pod wnęką prawą.Jamy opłucnowe wolne,serce w normie.". Kobieta lat 45: Badanie radiologiczne klatki piersiowej przeglądowe w projekcji P/A wykonane w pozycji .. Zagęszczenia drobnoguzkowe w dolnych polach obu płuc.. Badanie kliniczne pacjenta z rwą kulszową.Witam .. 2011-03-08, 23:04.W schorzeniach tych dochodzi do zwężenia światła oskrzeli, obrzęku błony śluzowej oraz do obrzęku tkanki okołooskrzelowej, a w konsekwencji do zwiększenia natężenia przepływu przez sąsiadujące tętnice..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.