Na podstawie ilustracji nr 1 wskaż poprawne dokończenie każdego zdania

Pobierz

Państwo, w którym rządził tutanchamon, oznaczono na mapie numerem A.. Postacie przedstawione na ilustracji A. sym Odpowiedź na zadanie z Historia 7 .. Historia 7 (Podręcznik, WSiP) Klasa: 7 szkoły podstawowej.. Zauważyłem - zdanie nadrzędne -> (co? ). C. Franciszek Salezy Potocki.. (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. kogo?. (0-1) Na podstawie informacji zawartych w poniższym zdaniu wykonaj polecenie.. zad.1 wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi Jakie cechy są przystosowaniem ptaka do lotu?. D. Stanisław August Poniatowski.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Na podstawie ilustracji nr 1 oraz tekstu źródłowego wskaż poprawnie dokończenie każdego zdania klasa 6 str 201 historiaPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. roślin zarodnikowych.. 2011-09-15 17:32:57 Wskaż poprawne dokończenie zdania : 2011-10-23 16:36:40 Wskaż poprawne dokończenie zdania .. Znajdziecie je na naszej stronie.. Wartość wyrażenia (1/2)do potęgi -2 *2 do potęgi -3 + 4 do potęgi -2 : (1/2) do potęgi 3 jest równa : A. czemu?. Na podstawie fotografii i własnej wiedzy uzupełnij obok podanych imion i nazwisk dowódców .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Możliwe odpowiedzi: 1.. Kościół garnizonowy znajduje się A. przy ulicy 3 Maja.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 1..

Na podstawie ilustracji wskaż poprawne.

2011-09-15 17:32:57 Wskaż poprawne dokończenie zdania 2011-10-09 19:24:29 wskaż poprawne dokończenie zdania 2013-10-03 18:40:05Wskaż poprawne dokończenie zdania.. B.Rolnik podzielił pole o powierzchni 2,5 ha na 25 jednakowych działek.. Są substancje, które rozpuszczają się w niej tylko w niewielkim stopniu (np. w ilości 1,5 · 10-25 g w 100 g wody).. Stela zwycięstwa króla Akadu Naram-Sina, III tysiąclecie p.n.e. Na podstawie: Sztuka świata, t. 1, Warszawa 1989, s. 195. organowców.. b) płytkie zaleganie zwierciadła wód podziemnych.. B. przy ulicy Bolesława Chrobrego.. Na podstawie ilustracji wskaż poprawne dokończenie - Zadanie 1: Bliżej historii 3 - strona 98 1.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Przedstawiona ilustracja ukazuje C. pocztówkę.. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na powstanie gleb bagiennych jest a) występowanie w podłożu skał magmowych.. c) klimat gorący i wilgotny.. - Zadanie 3: Bliżej historii 3 - strona 196 1. .. Rozpoznaj paprotniki na podstawie opisów.. Do spulchniania gleby prehistoryczni rolnicy używali Zadanie 6.. Życie wodza, o którym mowa w źródle 1., przypada na okres .. B. Adam Poniński.. 4Poprawna odpowied ź 1.. Jeżeli jednak znamy konkretne miejsce na mapie świata i mamy kilka istotnie różniących się od siebie klimatogramów, to łatwo możemy wybrać ten z nich, który przedstawia klimat wybranego miejsca..

1/4 B.1/2 C.1 D.1 1/2Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Jedna działka ma powierzchnię 1000 m ²., 2.. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Wskazówka do zadaniaNa podstawie ilustracji przedstawiającej relief na steli1 wykonaj polecenie.. Postać przedstawiona na ilustracji to [x] A. Giuseppe Garibaldi.. iV9fie2VPX_d5e813Zdanie (łac. sententia) - w językoznawstwie termin ten oznacza wypowiedzenie służące do zakomunikowania jakiejś treści i podlegające ograniczeniom formalnym.Budowa zdania opiera się na związkach między wyrazami, zarówno współrzędnych, jak i podrzędnych.. Aby wypowiedzenie było zdaniem, musi zawierać orzeczenie.W języku polskim podmiot może pozostać domyślny ze względu .Matura 2015.. 5 Zadanie.. 16/2 = 8 -10/2 = -5 -3 0 100 Liczby całkowite to liczby, których możesz używać do numerowania czegoś (1, 2, 3 i tak dalej, nie numeruje się na przykład 0,5, 2/3), liczby do nich przeciwne (-1, -2, -3 i dalej) oraz 0.Obejrzyj przedstawione na ilustracjach okazy paproci i spróbuj ustalić, która z paproci mogła być uznawana przez Słowian za tę, która posiadała kwiat.. ODPOWIEDŹ A.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Zadanie 1.. 3 Zadanie.. 4 Zadanie.. Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej biorą udział w… Możliwe odpowiedzi: 1. prezentacji antygenów konwencjonalnych limfocytom T., 2. prezentacji antygenów konwencjonalnych limfocytom B., 3. prezentacji antygenów konwencjonalnych komórkom NK., 4. prezentacji antygenów konwencjonalnych makrofagom.Zaznacz poprawne dokończenie zdania..

... Wskaż poprawne dokończenia zdania.

Rozpuszczalność .. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. F Zadanie 2. brak zębów obecność worków powietrznych kości wypełnione powietrzem silnie rozwinięte mięśnie piersiowe kończyny przednie w postaci skrzydeł brak gruczołów potowych zapłodnienie wewnętrzne Zad.2 Wskaż poprawne dokończenie każdego z .Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe - odpowiada na pytania przypadków zależnych: kogo?. Wskaż zdania prawdziwe.. czego?. Żadna substancja nie może zostać rozpuszczona w wodzie w nieograniczonej ilości.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Zadanie 10.. Zadanie 12.. 6 Zadanie.. Każdemu fragmentowi tekstu ze źródła 2. przyporządkuj przedstawiciela dynastii Karolingów związanego z opisanymi w nim wydarzeniami.. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach .Wskaż poprawne dokończenie zdania.. 2012-05-17 16:19:49Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż poprawne dokończenie zdania .. tutanchamon był władcą starożytnego Egiptu.. (0-1) Określ, która ilustracja przedstawia pismo hieroglificzne.. Jedną zamieszał energicznie a drugą nie.. Wskaż poprawne dokończenie zdania .. .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Zaznacz poprawne doko ńczenie zdania.. Zad 6 (0-1pkt) Na podstawie wzoru strukturalnego rys 1.określ wartościowość azotu.. Na podstawie ilustracji wskaż poprawne.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, F, jeśli jest fałszywe.. - że ostatnio zrobiłeś się wyjątkowo roztargniony - zdanie podrzędne 2:1 - zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe 1N 2P Zauważyłem, że ostatnio zrobiłeś się wyjątkowo .Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.. Kościół farny Św. Trójcy wraz z plebanią znajduje się A. na południowy wschód od Wzgórza Lecha.. Budowle takie, jak ukazana na ilustracji, najwcześniej mogły pojawić się na ziemiach Polski.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 1 Stela - stojąca pionowo płyta kamienna, zwykle czworoboczna, często z inskrypcją.4.. Na wykresie przedstawiono zale żno ść warto ści pr ędko ści poruszaj ącego si ę po linii prostej samochodu w funkcji czasu.. Zaznacz odpowiednie pole.Zad 7 (0-3pkt)Oceń prawdziwość każdego zdania.. z czym?. Zadanie 2.1.. B. na północ od Wzgórza Lecha.. Na podstawie wykresu mo żna stwierdzi ć, że samochód poruszał si ę ruchem: A. jednostajnym.. Cywilizacja, z którą wiąże się powstanie rodzaju pisma opisanego w źródle 1., istniała na terenie oznaczonym na mapie numerem: A. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Wpisz znak X pod Wskaż poprawne dokończenie zdania.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 3.7. o czym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.