Wskaż środki stylistyczne i retoryczne zawarte w przemówieniu chodkiewicza

Pobierz

Jako figura stylistyczna ożywia intonację wypowiedzi.. Ważne, by nie zanudzić nad-mierną ilością powtórzeń!Najbardziej znanym fragmentem eposu Wacława Potockiego pt. "Wojna chocimska" jest niewątpliwie mowa przywódcy Chodkiewicza, w której przejawiają się ogromne zdolności oratorskie mówcy i wodza.. Retoryka Retoryka (od.. rhetorike 'sztuka przekonywania, wymowy'.. Po­et­ka przed­sta­wi­ła prze­mi­ja­nie na przy­kła­dzie wi­zy­ty w ty­tu­ło­wym mu­zeum .Środki retoryczne Inwersja To celowe naruszenie szyku zdania, przestawienie kolejności.. Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.. Wyróżnić możemy środki stylistyczne wyrażające się w warstwie językowej utworu, czyli środki fonetyczne oraz środki słowotwórcze oraz te, które nadają tekstowi oryginalnych, charakterystycznych cech za sprawą wykorzystania wyszukanego słownictwa, czyli środki leksykalne.Wskaz srodki stylistyczne z opisu bitwy w wojnie chocimskiej +2 głosów.. poleca 82 % .. EPITET - to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów, np.: "szklana równina".Muzeum interpretacja.. Polega ona na naśladowaniu dźwięków za pomocą wyrazów.Wypowiedź podmiotu lirycznego jest dynamiczna, pojawiają się liczne środki stylistyczne.Porównanie- rodzaj figury stylistycznej polegający na skomponowaniu słów w celu uwydatnienia podobieństw..

Wskaż środki stylistyczne i retoryczne.

podac funkcje srodkow.. Może podkreślać punkt widzenia osoby mówiącej, w formie aporii wyrażać jej powątpiewanie.. Mówca zachowuje równowagę między myślą i uczuciem.. ocenę.. W języku polskim wyróżniamy bardzo dużo środków stylistycznych.. Służą także argumentacji, zwiększając funkcjonalność tekstu.. Takeś odmienna i takeś pierychliwa.Mowa Chodkiewicza to dowód oratorskiego kunsztu Wacława Potockiego, autora Transakcji wojny chocimskiej.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. Szkoła - zapytaj eksperta (830) Szkoła - zapytaj eksperta (830) Wszystkie (830) Język angielski (618) Język polski (0) Matematyka (0) .tonący okręt".. W wolnych chwilach przemierza urokliwe szlaki tatrzańskie .Mowa Chodkiewicza to dowód oratorskiego kunsztu Wacława Potockiego, autora "Transakcji wojny chocimskiej".. Filmy Komentarze.. Miłośniczka kultury podhalańskiej.. W wolnych chwilach przemierza urokliwe szlaki tatrzańskie .Rodzaje środków stylistycznych.. Plan przemówienia - schemat.. Można je podzielić na tropy i figury (figury słowne i figury myśli).. Retoryka - mapa myśli.. Może też pełnić funkcję .W tym celu: - znajdź w przemówieniu fragmenty wskazujące na logikę wypowiedzi - odpowiedz, co jest cel em wypowiedzi filozofa..

Środki stylistyczne: - ,,chłopiec piękny i młody".

przygotuj opis rzeźby zamieszczonej przy tekście w wypowiedzi wykorzystaj informacje zawarte w podpisie dzieła ma .Środki stylistyczne zawarte w poezji 29 czerwca 2021 0 Przez admin .. Drukuj.. Historia informuje nas o zasługach hetmana Jana Karola Chodkiewicza.. Polega ona na naśladowaniu dźwięków za pomocą wyrazów.Środki stylistyczne.. Średnia: 4.33.. W tym celu : - znajdź w przemówieniu fragmenty wskazujące na logikę wypowiedzi - odpowiedz , co jest celem wypowiedzi filozofa - zapisz najważniejszy argument , który Sokrates przytacza w swoim wystąpieniu - wskaż w tekście Obrona Sokratesa środki stylistyczne , które służą nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu ze słuchaczami .W przemówieniu ważne są również elementy pozawerbalne: sposób wejścia, rozpoczęcie, gest, ruch, mimika, zejście.. Powtórzenie Niewątpliwie pewne treści kilkukrotnie powtórzone, utrwalają się.. 5 Zadanie.. Indywidualne.. Porównanie: "…Jako oliwka mała pod wysokim sadem (.). Tak ci się mej najmilszej Urszuli dostało .Retoryka to dział, w którym udostępniono podstawy retoryki: przemówienie (jak wygłaszać, jak napisać), mowa retoryczna (budowa, rodzaje), argumenty, figury retoryczne, styl retoryczny.. Zjawiskiem językowym występującym we wszystkich językach jest ONOMATOPEJA.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie ..

Pytanie retoryczne- odpowiedz zawarta jest w kontekście pytania.

W przemówieniu dominują argumenty odnoszące się do emocji słuchaczy, a także do ich poglądów.. Kontrast (antyteza) - zestawienie dwóch opozycyjnych .Środki stylistyczne zawarte w poezji | W języku polskim wyróżniamy bardzo dużo środków stylistycznych.. Mówca odwołuje się do etosu rycerskiego, religijności i patriotyzmu.Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej.. Ten temat nie wymaga wysyłania pracy domowej na.. Indywidualne.. Zjawiskiem językowym występującym we wszystkich językach jest ONOMATOPEJA.. Funkcja: ironia Inwersja - szyk przestawny.. Z pewnością zwróci uwagę odbior-ców, pod warunkiem że nie jest po prostu błędem językowym.. - wskaż w tekście Obrona Sokratesa środki stylistyczne, które służą nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu ze słuchaczami (apostrofy, pytania retoryczne, wyrażenia potoczne).. Epitety: "oliwka mała", "wysokim sadem", "macierzyńskim śladem", "ostre ciernie", wyrażają uczucia ojca - miłość do małego, bezbronnego dziecka.. poleca 81% 18315 głosów.. Stwórz ściągę .. Stosowane w ramach elokucji - działu retoryki zajmującego się celowym i odpowiednim do myśli użyciem słów.. Przemówienie, mowa retoryczna - mapa myśli.. Tropy wiążą .Odszukaj w tekście świtezianka środki sltylistyczne następnie napisz jaką funkcje pełnią Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie..

Funkcja: nadaje podniosły styl Pytanie retoryczne - pytanie, które nie wymaga odpowiedzi.

Ja wymienię tylko kilka z nich.. Tak było w przypadku młodego strzelca.. 5 Zadanie.. Zadanie.. Środki stylistyczne i retoryczne zawarte w mowie Chodkiewicza: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Treść.. Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.. Przemówienie - jak mówić .Środki stylistyczne i ich funkcje.. Surowe zasady moralne oparte są na wierze, że za popełniony grzech grozi kara.Pytanie retoryczne służy wzmocnieniu uwagi odbiorcy, zdobyciu przez nadawcę aprobaty poprzez budowanie wspólnej płaszczyzny refleksji ze słuchaczem.. Miłośniczka kultury podhalańskiej.. Przemówienie - wzorzec.. Pytania .. Antyteza- przeciwstawienie - służy skontrastowaniu problemu, ukazanie tematu z odmiennej strony np. " trudno zrozumie co się w ciebie wlewa.. Ja wymienię tylko kilka z nich.. Zadanie.. Nie gra fikcyjnej postaci, ale pozostaje sobą, z wewnętrznym zaangażowaniem przekazuje treść i swój stosunek do niej.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: W fragmencie wiersza wskaż i nazwij środki stylistyczne .. ῥητορική τέχνη, łac. rhetorica) - sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami.W starożytności retoryka była nie tylko specjalną dziedziną nauki i sztuki, ale także ideałem .Przeanalizuj sposób , w jaki broni się Sokrates .. 3,576 wizyt.. W utworze występuje wiele środków stylistycznych.. Funkcja: wzbogacenie języka Przerzutnia - przerzucenie myśli z jednego wersu do drugiego.ŚRODKI RETORYCZNE.. W świecie, w którym żyją bohaterowie utworu, istnieją pewne normy i zasady, za których przekroczenie grozi surowa kara.. Poeta umiejętnie stosuje różnorodne środki retoryczne.. klasa 8 str22 zadanie 5sciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Środki stylistyczne zawarte w poezjiPlik Retoryczne środki stylistyczne.jpg na koncie użytkownika ulia.meow • folder Informacje na tablicę • Data dodania: 27 wrz 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. rherorrike techne - 'sztuka wymowy') - oratorstwo, krasomówstwo - teoria i sztuka pięknego, poprawnego oraz skutecznego mówienia.Świtezianka - analiza i interpretacja.. Pozytywny obraz wodza zawiera się także w utworze barokowego autora .Karola9213.. Mówca odwołuje się do etosu rycerskiego, religijności i patriotyzmu.Wskaż środki stylistyczne i retoryczne.. waclaw; .. Tylko w momentach uroczystych, jak np. w inwokacji czy zakończeniu poematu, oraz w przemowach bohaterów (np. mowa Chodkiewicza) podejmuje autor styl podniosły i wówczas popada w charakterystyczną dla epoki przesadę .Środki stylistyczne.. Środki stylistyczne i retoryczne zawarte w mowie Chodkiewicza: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Na koniec wpisz przykłady środków stylistycznych wskazanych w karcie pracy.). Średnia: 4.33..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.