Karta pracy kręgowce zmiennocieplne odpowiedzi

Pobierz

Temat jest przeznaczony dla wszystkich klas VI w pierwszym tygodniu kwarantanny, tj. 16 - 20 marca 2020 r. Gady- płuca.. W tabeli wymieniono cechy, które im to umożliwiają.. Ćwiczenia dla dzieci w wieku 6-7 lat.. • sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału 4. pdf, chomikuj, nowa era, sprawdzian, odpowiedzi do testu, grupa a, grupa b, download, puls życia, biologia.Karta pracy - Liść jako wytwórca pokarmu.. PŁAZY to kręgowce, które jako pierwsze opanowały środowisko lądowe.. Gady występujące w Polsce: a) węże: żmija zygzakowata, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty, zaskroniec zwyczajny; b) jaszczurki: jaszczurkazwinka, jaszczurka żyworodna, padalec .Ryby są zmiennocieplne - oznacza to że ich temperatura jest zmienna i zależy od środowiska.. A. stałocieplne B. zmiennocieplne C. niezależnie D. zależnie E. ptaki i ssaki F. wszystkie kręgowce 3.1.Gady to zwierzęta zmiennocieplne (kręgowce) - temperatura ich ciała zależna jest od temperatury otoczenia, większość życia spędzają na lądzie.. odpowiadają za słuch i węch.. Powtarzam wiadomości o rybach, płazach i gadach.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Puls Życia dla klasy 6.. Zdecyduj, która cecha płazów jest przystosowaniem do życia w wodzie, a która - do życia na lądzie.. Polecam korzystanie z lekcji multimedialnych i materiałów zawartych na stronie epodreczniki.pl , nowaera.pl..

Kręgowce zmiennocieplne \ 1.

Pokrycie ciala.. Powtarzam wiadomości o rybach, płazach i gadach.Sprawdzian "Kręgowce stałocieplne" - test sprawdzający - rozdział 5.. Do takich organizmów zaliczamy E/F.. 2 Napisz, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.Które zdanie jest prawdziwe.. Przewiń.. Posiadają cztery kończyny doIV.. Kręgowce zmiennocieplne Płazy są doskonale przystosowane zarówno do życia w wodzie, jak i na lądzie.. • Dlaczego makrele pływają w ogromnych - liczących po kilkaset sztuk - ławicach?. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania.\ Klasa 6 \ IV.. 1.Zwierzęta zmiennocieplne to zwierzęta, których temperatura ciała A. jest zawsze wyższa od temperatury otoczenia.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Puls Życia dla klasy 6.. Karty czarno-białe.. chronią ciało przed uszkodzeniami.. Kategoria: Klasa 6 /.Sprawdzian "Kręgowce zmiennocieplne" - test sprawdzający - rozdział 4. stałocieplne i jajorodne.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. Narządy oddechowe.. C. jest zawsze niższa od temperatury otoczenia.Kręgowce zmiennocieplne kl.6 Przystosowanie, znaczenie Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Pobierz sprawdzian, lub odpowiedzi do testu "Kręgowce zmiennocieplne" grupa testu A i B dla klasy 6, .PDF, Sprawdzian dostępny jest w formacie PDF, gotowy do wydrukowania..

Kregowce zmiennocieplne - klucz odpowiedzi.

Proszę podpisać prace i umieścić datę .Kręgowce zmiennocieplne.. Kręgowce zmiennocieplne- instrukcja do lekcji na dni: 30-31.03.2020r.. Następnie należy pokolorować te obrazki, których jest najwięcej.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Cele: - zna środowiska życia kręgowców zmiennocieplnych, - rozpoznaje gatunki płazów , ryb, gadów żyjących w Polsce, - wymienia charakterystyczne cechy kręgowców, - omawia sposoby wymiany gazowej , - zna znaczenie ryb, płazów i gadów w przyrodzie i gospodarce człowieka.. Zadaniem dziecka jest policzenie obrazków i wpisanie wyników w odpowiednie miejsca.. B A za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi- 1 p.. 7 Super!Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedzi: Organizmy A/B potrafią utrzymać stała temperaturę ciała C/D od temperatury otoczenia.. Zaznacz, aby zobaczyć wynik.. B. jest zależna od temperatury otoczenia.. Kręgowce zmiennocieplne - podsumowanie karta pracy na dzień 31.03.2020r.Policz i zapisz wynik - zestaw 5 kart pracy.. 2- odp.itd.. Wstaw znak X w odpowiednie miejsca tabeli.Sprawdzeniewiadomości z rozdziału Kręgowce zmiennocieplne..

RozmnażanieKręgowce zmiennocieplne - + odpowiedzi - Test.

D. jest stała - niezależnie od temperatury otoczenia.. W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie.. Płazy- płuca, ale niektóre wodne plazy i kijanki skrzelami.. B. jest zależna od temperatury otoczenia.. ( wskaż możliwe odpowiedzi) answer choices .. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Gady- skóra jest gruba i sucha pokryta łuskami.. Powtarzam wiadomości o rybach, płazach i gadach.. Poprawna odpowiedź Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1.. 1) Do kręgowców zmiennocieplnych zaliczamy: a) ryby, płazy, gady b) ryby, gady, ptaki c) ryby, ptaki, ssaki d) gady, ptaki, ssaki 2) Utrzymanie temperatury ciała w zależności od temperatury otoczenia to: a) hibernacja b) zmiennocieplność c) zmienność d) akomodacja 3) Ryby oddychają za pomocą: a) .Przejdź do listy zasobów.. W Polsce nie występują płazy ogoniaste.. • Dlaczego ciało skorpeny przyjmuje kolor otoczenia, w którym przebywa?IV.. Ryby- skrzela.. W Polsce głównie reprezentowane są przez jaszczurki i węże.Odpowiedzi mogą być odsyłane w formie uzupełnionych kart pracy lub wg schematu: np. Karta pracy nr 1 -biologia ; Zad.. Płazy- skóra jest cienka, elastyczna, wilgotna, gładka lub chropowata ..

Kręgowce zmiennocieplne.

1) Do kręgowców zmiennocieplnych zaliczamy: a) ryby, płazy, gady b) ryby, gady, ptaki c) ryby, ptaki, ssaki d) gady, ptaki, ssaki 2) Utrzymanie temperatury ciała w zależności od temperatury otoczenia to: a) hibernacja b) zmiennocieplność c) zmienność d) akomodacja 3) Ryby oddychają za pomocą: a) .Kręgowce zmiennocieplne - TEST + odpowiedzi - Quiz.. Padalec zwyczajny który występuje w Polsce jest gatunkiem węża.. Przedstawicielem żółwi żyjących w Polsce jest żółw błotny.. Ryby odżywiają się różnorodnym pokarmem - są gatunki odżywiające się planktonem, są również ryby drapieżne.. umożliwiają ruch w wodzie

odpowiadają za słuch i węch

alternativesopcje odpowiedzi.. stałocieplne i żyworodne.. Sprawdzian po dziale IV.. Kręgowce zmiennocieplne.. C. jest zawsze niższa od temperatury otoczenia.. 1.QUIZ KRĘGOWCE ZMIENNOCIEPLNE.. Zwierzęta zmiennocieplne to zwierzęta, których temperatura ciała A. jest zawsze wyższa od temperatury otoczenia.. Książka Nauczyciela Puls życia 6 Test "Kręgowce zmiennocieplne" - klucz odpowiedzi Nr zad.. Ryby - kręgowce środowisk wodnychKręgowce zmiennocieplne Test sprawdzający - rozdział IV Grupa A 1 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zwierzęta te przystosowały się do życia na ladzie.. Kręgowce zmiennocieplne.. Kręgowce zmiennocieplne Odpowiedz na pytania dotyczące różnych gatunków ryb.. odpowiedzi ustnych i kartkówek.. • Dlaczego pensetnik dwuoki ma czarną plamę na ogonie?. →.Temat: Podsumowanie wiadomości - Kręgowce zmiennocieplne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.