W jakim stosunku masowym należy zmieszać hydrat fe

Pobierz

zad.2Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu KOH,aby zobojętnić całkowicie 3,57 mola HNO3?. w jakim stosunku masowym należy zmieszać r-r 40% z r-rem 10% aby uzyskać r-r 20% - Rozwiązanie: W celu obliczenia w - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Potas, żelazo i miedź znajdują się w tym samym okresie.. Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać:A) 70-procentowy roztwór z 25-procentowym roztworem, aby otrzymać roztwór o stężeniu 50%, b)15-procentowy roztwór z 6-procentowym roztworem, aby otrzymać roztwór o tężeniu 10%.Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą 30% roztworu wodorotlenku potasu i wodę aby otrzymać roztwór 20%.W jakim stosunku wagowym należy zmieszać syrop cukrowy o stężeniu 20% z syropem cukrowym o stężeniu 40%,aby otrzymać mieszaninę o stężeniu 25% ?. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać opiłki żelaza ze sproszkowaną siarką żeby mieszanina otrzymana po reakcji chemicznej zawierała 12\% masowych nieprzereagowanej siarki.Opublikowany in category Chemia, 01.10.2020 >> .. w formacie 1:X, gdzie X jest liczbą obliczoną z dokł.. Oblicz masę hydratu Na2SO4*7H2O i masę roztworu tej soli o stężeniu 13 % które po zmieszaniu utworzy 420g roztworu o stężeniu 40%2.. Ktoś?. Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór 5-procentowy z 20-procentowym, aby otrzymać roztwór 15-proce - Pytania i odpowiedzi - Chemia ..

W jakim stosunku masowym należy zmieszać hydrat Fe(NO3)3*4H2O z wodą aby otrzymać roztwór 25 procentowy.

Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. do części setnych.. Oblicz stosunek masowy w jakim należy zmieszać 0,7-molowy roztwór o gęstości 1,1g/cm3 z roztworem 2,3-molowym o gęstości 1,3g/cm3, aby powstał roztwór 1,6 molowy.. 6 kwietnia 2021.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.W jakim stosunku masowym należy zmieszać te dwie sole aby zawartość procentowa azotu w nawozie wynosiła 20.90%?".. zad2 Zmieszano 15 cm3 3-molowego roztworu z 25 cm3 1,4-molowego roztworu.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Proszę o.. - MidBrainartOblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać 30 - procentowy roztwór pewnej soli z roztworem 60 - procentowym tej samej soli, aby otrzymać roztwór 45 - procentowy.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Nawóz zawiera KNO3 i NH4NO3.. Proszę tylko o pewne odpowiedzi.Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszac perhydrol (30-procentowy roztwór H2O2) z wodą, aby otrzymać wodę.. - MidBrainartOblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać 20% roztwór z wodą, aby otrzymać roztwór 15%.. Żelazo tworzy jony Fe 2+ oraz trwalsze jony Fe 3+.W jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór o stężeniu 6% z roztworem o stężeniu 10%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 8%.proszę o pomoc w zadaniach zad1 W jakim stosunku masowym zależy zmieszać 36-procentowy kwas solny z roztworem 2,88 molowym (d=1,05 g/cm3) ,aby otrzymać roztwór 15-procentowy?.

W jakim stosunku masowym należy zmieszać 15% roztwór CaCl2 z hydratem CaCl2 x 2H2O, aby powstał roztwór 60%.

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą wodę destylowaną i roztwór wodorotlenku sodu, o stężeniu 6,10 mol/dm3 i gęstośc.zad1.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym roztworem KOH,aby wytrącić ilościowo osad Fe(OH)3?. Coś?. Żelazo tworzy jony Fe 2+ oraz trwalsze jony Fe 3+.. Podaj odp.. Proszę o rozwiązanie i w.Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać opiłki żelaza ze sproszkowaną siarką żeby mieszanina otrzymana po reakcji chemicznej zawierała 12% masowych nieprzereagowanej siarki.. Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać 10-procentowy roztwór amoniaku z roztworem 20-procentowym, aby otrzymać roztwór amoniaku o stężeniu 16% ?. zad3.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym roztworem KOH, aby wytrącić ilościowo osad Fe(OH)3 ?Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać 63-procentowy roztwór kwasu azotowego (V) HNO/3\ z 10-procentowym roztworem tego kwasu aby otrzymać roztwór 30-procentowy.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7% rozwtór NaOH Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: dzastinka 13.6.2010 (14:10) W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 20% roztwór NaOH(d=1,12g/cm3) z Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: dzastinka 13.6.2010 (14:11)Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 2% z roztworem tego wodorotlenku o stężeniu 6 mol/ dm3 i gęstości d= 1,2 g/cm3, aby uzyskać roztwór o…"..

9.W jakim stosunku masowym należy zmieszać 20-procentowy roztwór NaOH z wodą, aby otrzymać roztwór 2,8 molowy d=1,12g dm3 ?

Żelazo tworzy jony Fe 2+ oraz trwalsze jony Fe 3+.W jakim stosunku masowym należy zmieszać 10-procentowy ocet z wodą aby otrzymać ocet 6-procentowy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.