Na mapie literami a–d zaznaczono główne porty morskie polski. wykonaj polecenia

Pobierz

Wykonaj polecenia 0-2p.. Zadanie 2.. Wykonaj polecenia.. Nazwa obszaru.. Porty Morza Bałtyckiego.. 0-2 p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami.. Ameryka północna -.. Wykonaj polecenia.. B - _____ D - _____ b) Podkreśl zestaw, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu B. A.. Ładunki masowe suche oraz kontenery.. Wykonaj polecenia a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i C. b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu A. a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i D. b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu A.. Wykonaj polecenia.. A - _____ C - _____ b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupyPolecenie:.. B. Ładunki masowe suche i drobnicowe.. Spośród podanych niżej cech dobierz dla każdej pary regionów A i B oraz C i D po dwie cechy odnoszące się do podanych warunków przyrodniczych rolnictwa obu regionów lub prowadzonej na ich obszarze produkcji rolniczej.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij tabelę, wpisując cyfry, którymi zaznaczono na mapie porty morskie, oraz litery odpowiadajce opisom tych portówPorty morskie.. Wykonaj poniższe ćwiczenia Sprawdzimy je na lekcji online w następnym tygodniu, nie przysyłaj ich.. Ładunki masowe suche oraz kontenery.11.. 0-2 p. a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami..

Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.

A - .. C - .. B - .. D - .. b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarówna mapie Lokalizacja hydroelektrowni Nazwa rzeki, nad którą została zbudowana 1 2 3 11.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Porty wodne w Polsce.11 Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. 1. żeglarstwo.. owies, buraki cukrowe, żyto, chmiel, rzepak, pszenicana mapie Lokalizacja hydroelektrowni Nazwa rzeki, nad którą została zbudowana 1 2 3 11.. Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-3. a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i D. A.na mapie Lokalizacja hydroelektrowni Nazwa rzeki, nad którą została zbudowana 1 2 3 11.. Wykonaj polecenia.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. B - _____ D - _____ b) Podkreśl zestaw, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu B. A. a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A-D.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. 0-1 p. wydobycie węgla brunatnego, produkcja wyrobów chemicznych, wydobycie surowców skalnych, zaopatrywanie w energię, produkcja artykułów spożywczych,4.W polskich portach przeładowuje się towary masowe (np. ropę naftową, skroplony gaz ziemny, węgiel i koks), i drobnicowe (np. sprzęt elektroniczny)..

0-2 pNa mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.

A. Ropa naftowa i jej przetwory oraz ładunki masowe suche.Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Port morski Władysławowo.. Na mapie literami od A do D zaznaczono wybrane regiony Polski.. B - _____ D - _____ b) Podkreśl zestaw, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu B. A. Afryka -.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami B i D.. 0-2 p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami B i D. Europa - Mam Lizbonę.. Wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Podaj nazwy portów: A - _____ B - _____ C - _____ D - _____Port morski Gdańsk: Polska: Gdańsk: 31 685 7 508 200 Eurostat Port morski Gdynia: Polska: Gdynia: 15 391 5 552 709 Eurostat Port morski Police: Polska: Police: 1 724 0 Eurostat Port morski Szczecin: Polska: Szczecin: 8 276 511 1 Eurostat Port morski Świnoujście: Polska: Świnoujście: 11 759 5 1 047 Eurostat Port Aabenraa: Dania: Aabenraa: 1 564 0 Eurostat Port Aalborg2.. Ładunki masowe suche oraz kontenery.. Porty morskie według państw.. 49°00'N, 22°51'E 2) Aby obliczyć rozciągłość południkową naszego kraju .12.. Wykonaj polecenia.. Rodzaj turystyki.. Ładunki masowe suche oraz kontenery.Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski..

Gdańsk, Gdynia,Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.

Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Wykonaj polecenia.. 0-2 p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami B i D. Wymie ń trzy walory turystyczne polskiego wybrze ża.. Wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia: a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i C - do pomocy mapka w podręczniku na stronie 142 A - _____ C - _____ b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu A.Zad.1 Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Wykonaj polecenia 0-2p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i C.. Wykonaj polecenia .. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Wykonaj polecenia 0-2p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A -D.. Z podanych roślin podkreśl zboża uprawiane w Polsce.. Ładunki masowe suche oraz kontenery.. Podaj nazwy portów zaznaczonych literami B i D.. B - _____ D - _____ b) Podkreśl zestaw, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu B. A.. B - _____ D - _____ b) Wybierz zestaw, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu B. A.. A - _____ D - _____ b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu A.. 1) Zaznacz i podpisz na mapie odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na północ i na południe naszego kraju..

Wykonaj polecenia.Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.

A - _____ .. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj porty morskie i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy wybrane spośród podanych.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskiena mapie Lokalizacja hydroelektrowni Nazwa rzeki, nad którą została zbudowana 1.. Ameryka południowa -.. Litera na mapie.. Wykonaj polecenia.. B - _____ D - _____ b) Podkreśl zestaw, w którym wymieniono grupy4.. Źródło: " ".. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i C. b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu A.Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. A. Ropa naftowa i jej przetwory oraz ładunki masowe suche.. Podkreśl zestaw, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu B.Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. A. Ropa naftowa i jej przetwory oraz ładunki masowe suche.. 0-2 p Zadanie 1. Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A - D.. Potrzebuję nazwy miast, z danego kontynentu w których jest port morski.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski.. Kategorie: Budowle hydrotechniczne w Polsce.. Wykonaj polecenia.. 0-2 p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami B i D.. Na mapie literami A-D zaznaczono główne porty morskie Polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.