Skutki 1 wojny światowej polityczne gospodarcze społeczne kulturowe

Pobierz

Postanowienia traktatu wersalskiego.. Zostań naszym fanem.. Wraz z eksterminacją Żydów hitlerowcy osłabili kapitał prywatny i drobnomieszczaństwo.I wojna światowa była pierwszym na tak ogromną skalę i o takim zasięgu konfliktem zbrojnym.. Obciążenia wojenne, zadłużenie i w efekcie dewaluacja pieniądza doprowadziły do poważnego osłabienia Wielkiej Brytanii i Francji.5.. Rozwój medycyny(rozpowszechnienie antybiotyków).. - śmierc ok. 10 mln żołnierzy, rannych ok. 22 mln - SPOŁ.. c) polityka mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu 1 wojny światowej .. Rozwój techniki (motoryzacja, lotnictwo, rakiety, energia atomowa).. • Cele powołania i charakter Ligi Narodów.. Toczyła się ona przez cztery lata i pochłonęła życie ponad 10 mln żołnierzy, a około 20 mln ludzi odniosło rany.. Wojna doprowadziła także do ogromnych zniszczeń i strat materialnych.Konsekwencje kulturowe W czasie wojny: - rabunek (a w dużej części utrata) dóbr kultury: dzieł sztuki, zabytków, książek - zniszczenie, a następnie odbudowa (czasem w innej postaci) miast, np. Warszawy - faktyczna likwidacja istniejącej od 1000 lat kultury żydowskiej w Europie 8.II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.) Gospodarka, kultura i społeczeństwo ; Gospodarcze i społeczne skutki II wś Ogłoszenia.. Zagłada europejskich Żydów, w sumie 6 milionów ofiar, zniszczenie kultury żydowskiej w środkowej i wschodniej Europie..

• Skutki I wojny światowej ( polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe).

Wielka Wojna, jak w czasach międzywojennych zwano I wojną światową, była z pewnością wielkim ciosem dla społeczeństwa europejskiego.. Wideo.. Pytania w czerwcowym (1946 rok) referendum zostały przez komunistów tak sformułowane, aby społeczeństwo, odpowiedziało na nie "3 razy tak".1. .. Obrazy.. Samochód był też jednym z wyznaczników statusu społecznego.Po wojnie większość państw europejskich znalazła się na krawędzi załamania finansowego.. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.1.. SPOŁECZNE: 1) wielu ludzi zginęło, albo w trakcie działań wojennych, albo w epidemii hiszpanki .1.. • Polityka mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej.. Życie utraciło 50 milionów osób, z tej liczby 20 milionów było ofiarami terroru i ludobójstwa .Ginęli głównie Żydzi ,ulegli oni prawie całkowitej zagładzie.Zdający: 1) opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe.. Niemal całkowicie zmieniły się granice w Europie środkowej, południowej i wschodniej.. Odpowiedz przez Guest.. Pod koniec XX wieku po świecie jeździło ponad pół miliarda pojazdów.. Po 1945 r. narodził się nowy świat.. Zdający: 1) opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe; 2) wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów; 3) wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej..

2 .Skutki 1 wojny światowej Polityczne Gospodarcze Społeczne ... Zaloguj się Zarejestruj się.

Konflikt Wojna stuletnia nazwa nadana przez XIX - wiecznych historyków serii konfliktów .Pierwsza wojna światowa zakończyła się podpisaniem 11 XI 1918 r. we Francji traktatu o zawieszeniu broni kończącym działania na frontach I wojny światowej.. - skutki polityczne : m.in - zimna wojna [powiązanie z gospodarką], wytworzeni się dwóch wielkich obozów politycznych w świecie, uznanie .Polityczne skutki wojny: dekolonizacja, powstanie nowych państw w miejsce kolonii, Wlk Brytania traci Algierię, kapitulacja państw odpowiedzialnych za wojnę: Niemcy, Włochy, Japonia, wytworzenie się stref wpływów na wiecie i Europie, nowe.Wojna i okupacja spowodowały istotne zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego.. Opublikowany in category Historia, 27.09.2020 >> Skutki 1 wojny światowej Polityczne Gospodarcze Społeczne..

Podaj dwa polityczne skutki I wojny światowej.

1) zmiany terytorialne: - rozpad Austro-Węgier, utrata 13% terytorium przez NiemcyI wojna była konfliktem, który pozostawił po sobie szereg poważnych konsekwencji, zarówno społecznych, jak i politycznych, gospodarczych oraz ekonomicznych.. Stronami konfliktu był blok państw utworzony wokół III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Japonii.. Europa i świat po I wojnie światowej.. Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej?". Niemcy i Rosjanie wywłaszczyli lub upaństwowili wielki przemysł, zrujnowali lub wymordowali polską burżuazję i ziemiaństwo.. DAJE NAJ - MidBrainartSkutki polityczne W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania, Francja i USA.. "Czy jesteś za zniesieniem Senatu?. Wymień gospodarcze następstwa I wojny światowej.. Cel powołania Ligi Narodów.. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.Skutki pierwszej wojny światowej: głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, zakończyła "belle epoque", zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, rozwój nowych technik wojskowych, zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa, umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń, upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów, koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej .Skutki pierwszej wojny światowej: •głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, •zakończyła "belle epoque", •zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, •rozwój nowych technik wojskowych, •zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa, •umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń, •upadek .W pierwszych powojennych latach prym nadal wiedli Amerykanie, ale stopniowo w krajach Europy Zachodniej i Japonii przemysł samochodowy stawał się jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki..

Wymień polityczne następstwa I wojny światowej.

b) cele powołania i charakter Ligi Narodów .. głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, zakończyła "belle epoque", zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, rozwój.1.Europa i świat po 1 wojnie światowej : a) następstwa wojny , konsekwencje polityczne , gospodarcze , społeczne i kulturowe .. 8.Wojna stuletnia konflikt między Anglią a Francją w latach Wojna stuletnia Calakmul i Tikál konflikt między Calakmul i Tikál w latach 526 Wojna stuletnia Calakmul i Tikál to konflikt zbrojny pomiędzy dwoma miastami - państwami Majów, trwający 154 lata, między 526 a 680 rokiem n.e.. W następstwach I wojny światowej można wyodrębnić pozytywne skutki, np.: - znaczne zmiany.Skutki społeczne, gospodarcze i polityczne II wojny światowej.. Wymień społeczne następstwa I wojny światowej.. Skutki I wojny światowej, GOSPODARCZE (inflacja, zniszczenia wojenne, rozwój nauki i techniki, gospodarka wojenna musi zmienić się na przemysłową, długi wojenne reparacje), KULTUROWE (zniszczenia miast, zabytków, grabież dzieł sztuki, zmiana mentalności ludzi, wojna tematem sztuki, inne podejście do śmierci i wojny), SPOŁECZNE (weterani wojenni, STRATY ludności, wdowy i sieroty, bieda i głód, pandemia grypy hiszpanki), POLITYCZNE (ŁAD WERSALSKI, ZMIANY NA MAPIE, Liga .1.. Żaden dotychczasowy konflikt wojenny nie zaangażował bezpośrednio tylu uczestników i tak ogromnych środków.b) Gospodarcze - czteroletnia wojna wyniszczyła kraje gospodarczo które prowadziły tę wojnę a zwłaszcza Francję bo na jej terenie toczył się najbardziej krwawe bitwy i starcia I Wojny Światowej.. Uważa się, że jej kontynuacją, przez nietrafione decyzje polityczne zwycięskich państw była II wojna światowa.Podaj skutki I wojny światowej: polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe.. Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno -gospodarczych?. * największe bitwy nad Marną, Sommą, pod Verdun * epidemia grypy hiszpanki - nowa technika wojenna (karabiny, granaty, czołgi, samoloty, łodzie podwodne, gazy bojowe - iperyt) - GOSP.Skutki polityczne, społeczne i gospodarcze I wojny światowej.. Druga Wojna światowa to zdecydowanie największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945.. Obserwuj nas w social mediach : ) 12/11/2016..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.