Przeczytaj tekst z ktorego usunieto cztery zdania. uzupelnij luki

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. uzupełnij luki 1-4 zdaniami A-E tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki 1-5 zdaniami A-F, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nei pasuje do żadnej luki.Dear Candidate___1___We are pleased to inform you that it has been successful and you are through to the interview stage.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. A NOISY PARROT Parrots make wonderful family pets.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

B. The voice, even angrier now, asked for the train .. [MATURA 2018] Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) literą, którą oznaczono brakujące zdanie (a-e), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Dopasuj zdania A-E do luk 1-4 tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. A.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki (1-4) w tekście zdaniami podanymi poniżej (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.. Wpisz w luki 3.1.-3.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

C.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Wpisz w luki 4.1-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. PILNE NA DZISIAJ!. 1 _____ She said it was too tight.Zadanie 1 przeczytaj ponizszy tekst z ktorego usunieto 4 zdania uzupelnij luki 1-4 w tekscie podanymi zdaniami a-f tak aby byl on spojny i logiczny .. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Question from @Konrad121212 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj poniższy list,z którego usunięto cztery zdania.Uzupełnij w tekście luki (1-4) podanymi zdaniami (A-E) tak,aby był on spójny i logiczny.Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki,i przetłumacz tekst na j.polski A.Last Saturday we went to see a romantic comedy B Well,he's tall and very handsomezad.1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga : dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. 2010-01-05 16:28 .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.PRZECZYTAJ UWAZNIE TEKST, Z KTOREGO USUNIETO PEIC ZDAN.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

30 pkt i daje najPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki zdania do wstawienia A) Another director, Andrzej Wajda, has an honorary Oscar B) Unfortunately he hasn't got an Oscar for this film C) a lot of Polish people watch it every .Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania do każdej luki od 1-4 dopasuj zdanie od A do e tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki odpowiedzi zapisz w zeszycie PLIS NA TERAZ​ 1Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. W KAZDA LUKE (1-5) WPISZ LITERE (A-F) OZNACZAJA BRAKUJACE ZDANIE JEDNO Z PODANYCH ZADAN NIE PASUJE DO TEKSTU.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.