Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na ctwo lub stwo

Pobierz

Zarejestruj się.. Pisownia wybranych form deklinacyjnych.. Materiały: podręcznik, s. 329-330. karta pracy.. Pomożesz ?. środa żywa lekcja na platformie edupolis Wyrazy: Bogacz Paskuda Ohyda Ptak Lotnik Ponurak Krętacz Wojewoda Pirat Tatarnik Inwalida Opat Maniak Próżniak Śledzić Kłusownik Dowódca DAJE NAJ ZA DOBRĄ ODPOWIEDŹ !. Pisownia łączna lub rozdzielna.. łyżwiarz.. bogacz-paskuda-ohyda-ptak-lotnik-sąsiad-ponurak-krętacz-wojewoda-pirat-taternik-inwalida-opat-maniak-próżniak-śledzić-kłusownik-dowódca-ratownik-namiestnik-Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na ,,-ctwo" lub ,,-dztwo".. Czym różni się wyraz będący hasłem od słów wpisanych do diagramu?Pisownia rzeczowników zakończonych na - ctwo, -dztwo, -stwo.. Nie mam konta, zarejestruj się.. obywatel.. Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Pomożesz ?. 2011-03-24 11:02:20 wyrazy zakończone na - izm, - yzm.. Te wyrazy to : a) próżniak - .. b) kłamać - .. c) zwyciężać - .. d) kierownik - .. e) przewodzić - .. f) doradza- .. Z góry bardzo dziękuję ; ]Od podanych wyrazów utwórz nazwy pojęć zakończone na - stwo, - ctwo, - dztwo.. Krwiodawca-Sprawozdawca-Lotnik-Opublikowany in category Polski, 20.08.2020 >> .. - ctwo Kaleka -.Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na -dztwo -ctwo -stwo śledzi śąsiadowac dowodzic pirat partacz robak dziecko grubianin malarz mieszczaninOd podanych rzeczowników utwórz wyrazy zakończone na -stwo, -ctwo lub -wstwo..

Mam już konto, ... Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -ctwo lub -dztwo.

Wyrazy: Bogacz Paskuda Ohyda Ptak Lotnik Ponurak Krętacz Wojewoda Pirat Tatarnik Inwalida Opat Maniak Próżniak Śledzić Kłusownik Dowódca DAJE NAJ ZA DOBRĄ ODPOWIEDŹ .. Od Podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - ctwo, - stwo, - dztwo- ctwo Kaleka - szlachta - czytelnik - - stwo szaleniec -Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -ctwo.. - pl.ya.guru.. -Stwo: Szaleniec -.. Dzielenie wyrazów.. Question from @Skibak12 - Szkoła podstawowa - PolskiOd podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - erz lub eż.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Zapiszcie w zeszycie jak najwięcej czasowników dokonanych pochodzących od wyrazów: , grać, łączyć.. WYRAZY : -wychowawca -kolarz -kłamac -obywatel -łyżwiarz -szewc -wykonawca -poseł Proszę o szybką odpowiedź !. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki za pomocą przyrostka -stwo ?. Toggle navigation Słownik języka polskiegoOd podanych wyrazów utwórz i zapisz wyrazy zakończone na -stwo tchórz, dziad, gapa, szef, wuj, doktor.. Za odpowiedź z góry dziękuję :) Pozdrawiam ;)Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Utwórz od podanych rzeczowników nazwiska z końcówką -ski, cki, dzki.Uzupełnij diagram, wpisując rzeczowniki zakończone na -stwo, -wstwo, -ctwo lub -dztwo utworzone od podanych wyrazów.. Question from @Xsynek11 - Szkoła podstawowa - PolskiRzeczowniki zakończone na - szczyzna, - cczyzna, - dczyzna..

...Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na ,,-ctwo" lub ,,-dztwo".

Dobrodziej-.Od Podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - ctwo, - stwo, - dztwo - ctwo Kaleka -szlachta -czytelnik -- stwo szaleniec -autor -dobrodziej -- dztwo śledzić -sąsiad -inwalida -.. Wykonanie poleceń 1.,2. i 5. ze s. 329, 330 podręcznika.Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki za pomocą przyrostka -stwo.. Rzeczowniki , które są nazwami pojęć lub cech , są zakończone cząstką - .. Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - stwo.. wychowawca.. tworzenie tekstu z użyciem rzeczowników zakończonych na -ctwo, -dztwo, -stwo.. Pisownia wybranych form koniugacyjnych.. Zaloguj się.. Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -dztwo lub -ctwo Słowa: bogaty,śledzić,biedak,doradzić,bracia,dowodzićOd podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na -ctwo, -stwo, -dztwo.. Czytelnik-.. Podręcznik cz. 2 - strona 89Reguły Rzeczowniki zakończone na -ctwo Zgodnie z wymową piszemy -ctwo w rzeczownikach utworzonych od wyrazów, których temat kończy spółgłoska t, c, ć, cz lub k, np. : ptactwo - bo - ptak bogactwo - bogaty lotnictwo - bo - lotnik Z ortografią zapanpan z ortogrtafią za baratbrat 4tworzenie rzeczowników zakończonych na -ctwo, -dztwo, -stwo od podanych wyrazów.. Przyporządkuj je do nazw narodów, z którymi się kojarzą.. Utwórz z nimi zdania.. szewc.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Od Podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - ctwo, - stwo, - dztwo.

kłamać.. Utwórz rzeczowniki zakończone na -stwo, -ctwo - Zadanie 1: Czarowanie słowem 5.. Pisownia skrótów i skrótowców.Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki nazywające cechy.. Przebieg lekcji: Lektura wiersza Agnieszki Frączek Guzik (podręcznik, s. 329) i analiza wyróżnionych w nim wyrazów.. Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - ctwo, - stwo, -dztwo.Zasady polskiej pisowni i interpunkcji Wydawnictwa Naukowego PWN.. kolarz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.