Opisz skutki kolonializmu

Pobierz

-odkrycie nowych lądów.. Pozaeuropejskie ludy stykały się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie techniki i medycynySkutki ekspansji kolonialnej: zanik kultur i lokalnych tradycji wyniszczenie grup ludności, które przeciwne były kolonizacji zniszczenie środowiska rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych rozpowszechnienie systemu edukacyjnego rozwój gospodarczy - dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć .Pozytywne: -Rozwój żeglugi.. -Nowe rynki zbytu.. Wyjaśniam pojęcia: kolonializm, kolonie, imperium kolonialne.Frantz Fanon powiedział światu o skutki kolonializmu Frantz Fanon (20 lipca 1925, 06 grudnia 1961) był psychiatra, intelektualny i rewolucyjny urodzony we francuskiej kolonii Martynice.. 1 Przyczyny kolonializmu 2 Skutki .Plik opisz zjawiska charakterystyczne dla polityki imperialnej ktore pietnowali krytycy kolonializmu.pdf na koncie użytkownika tommyr17 • Data dodania: 22 lis 2018Czy opisane dolegliwości to rzeczywiście skutki przyjęcia tabletki?. Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2.Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s.21.. - tępienie ludności zamieszkującej nowo skolonizowane miejsca, - okradanie i oszukiwanie tamtejszej ludności..

XX wieku, lecz jej skutki odczuwalne są do dzisiaj1.

- wymienić skutki XIX-wiecznego imperializmu (P), .. (PP), - opisać różne formy oporu wobec kolonizatorów i wyjaśnić przyczyny niepowodzeń tych działań (PP), - przedstawić następstwa polityczne i kulturowe .W 1974 roku powstała Gwinea‑Bissau, a w 1975 roku niepodległe stały się Angola i Mozambik.. 20.12 podczas stosunku z partnerem pękła prezerwatywa ,nie doszło do wtrysku, po minucie, dwóch partnerem zmienił prezerwatywę.. Obok pozytywnych skutków kontaktu z cywilizacją zachodnią przywoływane są liczne negatywne konsekwencje polityki kolonialnej.Państwa Europy zachodniej w drugiej połowie XIX wieku, skupiły swą politykę na ekspansji kolonialnej.. Świat na przełomie wieków .. Celem tej strony jest dostarczenie prostych, konkretnych, uporządkowanych wiadomości historycznych w formie notatek z lekcji.. 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami.. Kolonia - najczęściej zagraniczna posiadłość państwa, gdzie władzę sprawuje przedstawiciel metropolii.Mocarstwa kolonialne zdawały sobie sprawę, że utrzymanie panowania w Afryce siłą wymagałoby nieobliczalnych kosztów, próbowały więc zachować wpływy drogą pokojową.. -rozwój nowych upraw w Europie.. Stopniowo kolejne państwa afrykańskie otrzymywały niepodległość: już w 1958 r. niepodległa była Gwinea, a w 1960 r. - Senegal, Mali, Mauretania, Kamerun.Skutki rewolucji przemysłowej..

źródło: sciaga.plPozytywne skutki kolonializmu: Europejczycy poznawali nowe ludy oraz kultury.

2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii.. -Rozwój handlu.. Największe państwa kolonialne: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia.NEGATYWNE-państwo przestaje prowadzić własną politykę handlową,po przystąpieniu do Uni walutowej Polska będzie musiała zrezygnować z prowadzenia własnej polityki pieniężnej,brak granic,przekazanie części uprawnień narodowych władzom wspólnotowym.1) Dla mieszkańców kolonii państwo do którego należy dana kolonia to: a) Miasto b) Metropolia c) Państwo 2) Polityka państw europejskich polegająca na podporządkowaniu sobie słabo rozwiniętych terytoriów na innych kontynentach to: a) Ekspansja kolonialna b) Kolonializm c) Kolonia 3) Pozytywnym skutkiem kolonializmu jest: a) Dążenie do zwiększenia zysków b) Konieczność .Kolonializm − polityka państw rozwiniętych polegająca na podporządkowywaniu sobie innych krajów zamorskich, niecywilizowanych i zacofanych.. Dekolonizacji sprzyjały kłopoty polityczne metropolii, czyli tzw. rewolucja goździków w Portugalii w latach , która umożliwiła przejęcie władzy przeciwnikom kolonializmu.. Działo się tak dlatego, że obszar Europy był już w tym czasie podzielony między kilka głównych mocarstw.. Ruchy Fanon pisał o efektach kolonializmu i ucisku w książkach takich jak "czarnej skórze, White Maski" i "Nieszczęśnikiem Ziemi".Twierdzi, że jej społeczne efekty - narzucenie niższej tożsamości kolonialnej - są szkodliwe dla zdrowia psychicznego ludności kolonizowanej, a ideologiczną esencją kolonializmu jest systematyczne odmawianie praw do wszystkich elementów człowieczeństwa ludności kolonizowanej; dowodzi, że ów proces dehumanizacji osiągnięty jest poprzez fizyczną i psychiczną przemoc, poprzez którą kolonizatorzy zaszczepiają służalczą mentalność u kobiet i mężczyzn tubylczych, ci .Ćwiczenia | 2/21 Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich..

-Odkrycie nowych zasobów surowców naturalnych (złoto,srebro)Pozytywne skutki: -zmiana dróg handlowych.

Mieszkańcy Afryki, Ameryki Łacińskiej czy Azji mają do tego okresu często stosunek krytyczny.. -pojawienie się nowych gatunków zwierząt hodowlanych.. -Miejsce do uprawy rolnictwa.. Skutki negatywne: -powstanie kolonii.. -napływ do Europy złota i srebra.. Żadne z nich nie dążyło do konfrontacji, gdyż skupiano swą ekspansję na terenach pozaeuropejskich.KOLONIALIZM - polityka państw gospodarczo rozwiniętych, polegająca na na opanowywaniu i utrzymywaniu w zależności politycznej i gospodarczej krajów słabo rozwiniętych.. Wymieniam imperia kolonialne i ich kolonie.. Państwa, które posiadały lub nadal posiadają kolonie, to: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Rosja, Niemcy, Turcja, Szwecja, Belgia,Holandia, Stany Zjednoczone, Dania, Szkocjai Japonia.. Rodzaje kolonizacji ze względu na pochodzenie osadników: .. wewnętrzna - przeprowadzana w ramach jednego państwa (jednego obszaru etnicznego);Opiszę 3 przyczyny i 4 skutki kolonializmu europejskiego.. Kryteria sukcesu: Omawiam przyczyny ekspansji kolonialnej w XIX wieku.. Opieramy się na podstawie programowej dla szkoły podstawowej, choć skorzysta z tego również licealista czy jeszcze starszy internauta, a .Przyczyny dekolonizacji: 1.Niezgoda żołnierzy z kolonii, którzy walczyli w II wojnie światowej, za rolę narzędzi polityki białych..

Poproś kolejne pary lub grupy o przedstawienie jednego cytatu i określenie, jakiego skutku kolonializmu dotyczy.

10.12 rozpoczął się mój cykl.. Cel strony.. Jeden cytat może się łączyć z więcej niż jednym skutkiem, więc dopytuj uczniów.Temat: Omawiamy rozwój kolonializmu w XIX wieku - przyczyny i skutki .. 2.Obietnica więk.SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach.. Polityka kolonialna - polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków.. II połowa XIX wieku mocarstwa europejskie rozpoczęły politykę podbojów Afryki i Azji.. W czasach kolonializmu rozpoczęto pogłębione badania naukowe nad zwyczajami innych kultur, co stanowiło początek nowoczesnej etnologii i antropologii.. Skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich były tragiczne dla ludności tubylczej - nastąpiło wyludnienie wielu obszarów Ameryki, nawet do 90% rdzennych mieszkańców zostało zabitych .Kolonizacja - osadzenie mieszkańców i tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.. -rozwój niewolnictwa.To są główne skutki kolonializmu, nalezy je tylko rozwinąc: -powstanie potęg kolonialnych (Hiszpania, Portugalia) -rozwój osadnictwa (południe Afryki) -powstanie nowych szlaków morskich wiodących przez oceany -wyniszczenie cywilizacji Majów, Azteków i Inków -handel niewolnikamiSkutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich były tragiczne dla ludności tubylczej - nastąpiło wyludnienie wielu obszarów Ameryki, nawet do 90% rdzennych mieszkańców zostało zabitych przez konkwistadorów, ciężkie warunki pracy lub przez choroby pochodzące z Europy, takie jak ospa, dżuma, tyfus czy cholera.Epoka kolonialna zakończyła się w latach 60..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.