Zaświadczenie ze szkoły do kindergeld po polsku

Pobierz

Ten, ktory ja podaje moze slozyc jedynie jako dorazna pomoc w wypelnieniu wlasciwego wniosku.. k. Nazwisko i imię osoby składającej wniosek .. Zaświadczenie o szkole lub na .Zaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse - wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie - po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać, jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego), i dodatkowo okres pracy, jeżeli dziecko pracowało - nazwa i adres pracodawcy, ilość .Poniżej podaję linki do takowych wniosków: Wniosek o Kindergeld Wniosek o Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce Załącznik dziecko Załącznik dziecko mieszkające w Polsce Zaświadczenie ze szkoły (po niemiecku) Formularz do powiadamiania o zmianach (po .§ Rezygnacja/sprzedaż z udziałów sp zo.o.Po skompletowaniu powyższych dokumentów wypełniam wniosek o zasiłek wraz z załącznikami czyli Antrag auf Kindergeld , załącznik dziecko - Anlage Kind, załącznik zagranica -Anlage Ausland.. Formularze do Kindergeld, niektóre także po polsku, znajdą Państwo na stronie internetowej Arbeitsagentur.KLIKNIJ aby POBRAC: Zaświadczenie z szkoły dzieci (o ile są w wieku szkolnym) - Po Polsku i Niemiecku (wypełnia szkoła dziecka) Dodatkowe wymagane dokumenty: Unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci (jeśli są to dzieci z małżeństwa) lub zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego (jeśli rodzice nie są małżonkami)Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecka Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse)..

zasiłek rodzinny można się starać na dziecko do 25 roku życia (jeżeli uczęszcza do szkoły).

ZAŁĄCZ DOKUMENT BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS (strona 10) - zaświadczenie wypełnia i podbija pieczątką pracodawca.Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania zasiłku rodzinnego Zaświadczenie o nauce w szkole lub na wyższej uczelni poza granicami Niemiec Oświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy zarobkowej dziecka powyżej 18 roku życiaJeśli nie władasz jeszcze niemieckim na tyle dobrze, by wypełnić wniosek w tym języku, ale wiesz, że przysługuje ci prawo do Kindergeld, jak najbardziej możesz wypełnić wniosek po polsku.. 5 Bescheinigung des Arbeitsgebers - wypełnione i poświadczone przez pracodawcę.Nr zasiłku rodzinnego Kindergeld-Nr.. Tytuł dokumentu: E 402 - Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych.. - - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - Ankieta personalna - prosimy odpowiedzieć dokładnie na wszystkie pytania.. Załącznik dziecko musi być podpisany przez dorosłe dzieckoWniosek o Kindergeld-co oznaczają poszczególne punkty i jak go wypełnić.. O ile łatwo jest go znaleźć (można go ściągnąć z Internetu, np. tutaj o tyle jego wypełnienie często sprawia problemy, szczególnie jeśli mamy problemy z językiem.Jeżeli nasza pociecha skończyła szkołę dającą zawód i teoretycznie może podjąć pracę, ale z jakiś powodów jej jednak nie ma, to Kindergeld przysługuje także na to dziecko, jeśli udowodni się, że dziecko należycie szuka pracy..

Zapoznałem/-KLIKNIJ aby POBRAC: Zaświadczenie z szkoły dzieci (o ile są w wieku szkolnym) - Po Polsku i Niemiecku.

W przypadku dziecka powyżej 8 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez dziecko.

Liczba stron: 3.. Jednym z ważniejszych dokumentów, które składamy po przyjeździe do Niemiec jest wniosek o "Kindergeld".. Kindergeld może być maksymalnie wypłacany do 25 roku życia dziecka.. Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują.Prawo do Kindergeld dla dzieci, które ukończyły 18 lat i kontynuują naukę ustaje gdy: .. że osoby podpisujące wniosek o Kindergeld zobowiązują się tym samym do niezwłocznego poinformowania odpowiedniej kasy rodzinnej o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia Kindergeld.. Wniosek główny musi być podpisany przez oboje małżonków.. Wypełnij wszystkie pobrane dokumenty - Wniosek o Kindergeld należy wypełnić, - Zaświadczenie o zameldowaniu wypełnia urząd meldunkowy w twoim mieście/gminie, - Zaświadczenie ze szkoły wypełnia szkoła Twojego dziecka 6.Praca i Życie w Unii Europejskiej.. 4 Vollmacht - pełnomocnictwo - należy podpisać w miejscu Unterschrift.. Poniżej podaję linki do takowych wniosków: Wniosek o Kindergeld Wniosek o Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce Załącznik dziecko Załącznik dziecko mieszkające w Polsce Zaświadczenie ze szkoły (po niemiecku) Formularz do powiadamiania o zmianach (po niemiecku) Wniosek .Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane zaświadczenia!.

W przypadku dziecka powyżej 16 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły w języku niemieckim o pobieraniu nauki.

Wnioski na Kindergeld są w języku polskim.. Wśród naszych formularzy są wnioski na Kindergeld.Aktualny wniosek o Kindergeld mozna sciagnac ze stron urzedowych w Niemczech.. 2 Wniosek o Kindergeld wraz z dwoma załącznikami - należy podpisać w zaznaczonych miejscach.. Wiadomo mi, że wszystkie zmiany mające znaczenie dla prawa do zasiłku rodzinnego powinnam/powinienem bezzwłocznie zgłosić do kasy świadczeń rodzinnych.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.1.. Format pliku: Formularz w formacie PDF.. Prosimy wypełniać literami drukowanymi!. Czy jest szansa po wysłaniu pisma z taka decyzją zostanie pozytywnie rozpatrzony moj wniosek kindergeld?jeśli nie czy można się jakoś.O zasiłek rodzinny można ubiegać się na dziecko do 27 roku życia (jeśli uczęszcza do szkoły).. Dalej mamy dokumenty, które wystarczy, że podpiszemy.. Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia .. Wtedy nie jest nam potrzebne zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o podejmowanej nauce.Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, wzór uzupełnienia i druk, w formacie pdf.. To są dokumenty, które należałoby tylko i wyłącznie podbić w instytucji czy u pracodawcy.. Załącznik zagranica należy złożyć dodatkowo do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny, jeśli co najmniej jeden rodzicOstatnim dokumentem jeżeli dzieci są w wieku powyżej 18 lat jest zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki.. W razie jakiejkolwiek korespondencji z Urzędu Niemieckiego FAMILIENKASSE prosimy niezwłocznie o kontakt telefoniczny.Załącznik dziecko (wersja polska) - formularz dołączamy do wniosku o zasiłek rodzinny "Kindergeld" PDF: Zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły, dołączane do wniosku o Kindergeld: PDF: Prośba o zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły: Word: Terminy wypłat Kindergeld na rok 2021: PDFDokumenty ze strony numer 8 i 9 muszą być podpisane na każde dziecko osobno (czyli załącz tyle egzemplarzy każdej z tych stron, na ile dzieci wnioskuje sz o zasiłek )..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt