Przykładowe sprawozdanie z realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

Pobierz

Formy pracy: indywidualna.. Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaIndywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Kiedy był zmuszony uczestniczył w rewalidacji, bo np. przyprowadziła go do szkoły po ucieczce matka - wykonywał polecenia nauczyciela bez słowa.. Rewalidacja przystosowujeStrona 9 z 9 FORMY I METODY PRACY Rodzaj zajęć: Formy pracy Metody Podczas zajęć obowiązkowych indywidualna, grupowa, metody aktywizujące, angażujące wiele zmysłów, uczenie się poprzez doświadczanie, Podczas zajęć dodatkowych indywidualna, grupowa, praca w kręgu, rundka, burza mózgów, rysunkirewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docSprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych realizowanych w ramach projektu"Wsparcie edukacji inwestycja w przyszłość" Zajęcia rewalidacyjne prowadziłam z uczniem klasy V Kamilem K., który posiada orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z afazją ..

atowice 2015Dokumentacja dotycząca zajęć rewalidacyjnych.

Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h ) E-szkolenia, webinaria na żywo i bazę ponad 700 narzędzi.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Nazwisko i imię ucznia, klasa Liczba godz./tydz.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyIndywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Przy ich realizacji należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarza baza dydaktyczna naszej szkoły.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Marzenna Czarnocka.. Unikał kontaktu wzrokowego i werbalnego, a po dzwonku na przerwę - wyszedł z klasy bez słowa.Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Umiejętności społeczne scenariusze zajęć, zabaw dla dzieci z ASD; Rewalidacja - scenariusze zajęć dla dzieci w spektrum autyzmu; Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Formułowanie oceny opisowej - przykłady, klasy I-III; Przykładowa opinia ucznia kierowanego do .VI..

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków.

XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.ZAJĘCIA REWALIDACYJNE O CHARAKTERZE KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYM PROGRAM OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nr ) 2. wywiadu z rodzicami ucznia oraz wychowawcą klasy 3. obserwacji własnej, diagnozy pedagogicznej ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 1.Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć.. auczyciel z mem.09.04.00 -24-002/12.. Jest to program długofalowy.. Zasady pracy.. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą"; • innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i8.Zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. Edukacyjno-Terapeutyczne — opracowanie.. - Wspólne wytyczanie celów i kierunka pracy z dzieckiem - udział rodziców w planowaniu pracy z dzieckiem oraz konstruowaniu indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - ogólne ustalenie planu zajęćZajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (dotychczas okres ten rozpoczynał i kończył się w dniu urodzin dziecka, co sprawiało trudności organizacyjne .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH..

Treści zajęć.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Zasada korekcji zaburzeń (skupienie się na ćwiczeniu najbardziej deficytowych obszarów).Natomiast w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli znalazły się regulacje dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu, który powinien wynosić około 15 minut - z dziećmi w wieku 3-4 lata, a z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut, oraz .Plik sprawozdanie semesrtalne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze.doc na koncie użytkownika annk79 • folder Dokumenty • Data dodania: 5 sty 2013.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzmPojęcia przestrzenne - scenariusz zajęć rewalidacyjnychScenariusz zajęć rewalidacyjnych - Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożaremĆwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacjaRewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęćScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla .Często uciekał z zajęć rewalidacyjnych [bywało, że z innych lekcji również]..

Treści zajęć zostały dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia XY.

Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. Realizacja wniosków z I semestru : 1.Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych 25 stycznia 2021 Wyrażanie wdzięczności i pozytywne doświadczenia, autyzm - zajęcia 21 stycznia 2021 W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, różnorodność językowa - komunikacja niewerbalna - scenariusz 20 stycznia 2021Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania (dostosowanie ich do możliwości dziecka).. Data publikacji: 10 września 2015 r. .. Nauczyciel prowadzący: Uczeń objęty zajęciami rewalidacyjnymi: l.p.. Jego realizacja kontynuowana będzie w zależności od stopnia postępów edukacyjnych ucznia.Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć rewalidacyjnych zwarte w programie cele nie zostaną ujęte terminami realizacji.. Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. rewalidacyjne z 8 uczniami, dla każdego z uczniów prowadziłam dziennik zajęć indywidualnych, w którym uwzględniałam program pracy z uczniem,• zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Sprawdź, co oferuje Portal Oświatowy » .. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia: ocena efektywności oraz wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt