Sprawozdanie na koniec roku szkolnego klasa 2

Pobierz

Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i …INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Materiały na radę klasyfikacyjną.. Sprawozdanie …1 Diagnoza końcowa ucznia klasy 2. dokonywana na zakończenie drugiego roku nauki.. Należy zwrócić uwagę, że …SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze …(podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym …Sprawozdanie z przebiegu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.. Praca wychowawczo - …Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Klasy 4-8 SP 2.. Choć dzieli wielka nas różnica Pani doświadczonych - naszych młodych lat, jednak …o eremoniał zakończenia roku szkolnego kl. III gim -Wychowawcy kl. III gim.. frekwencja rodziców na zebraniach w roku szkolnym: L.p.. - S.Szwargoliński, G. Zbita, H. Rybicka; o Akademia dla społeczności szkolnej …Nazwisko i imię poprawkowe sprawdzające przedmiot ocena przedmiot ocena Wykaz uczniów niepromowanych ( na koniec roku szkolnego): l.p.. Sprawozdanie wychowawców klas 1_3.. Uczniowie są obserwowani w różnych sytuacjach podczas pobytu w szkole, np. podczas …Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012..

Koniec roku szkolnego 2019/2020.

6.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Spotkanie w dniu 12.03.2013 r.-zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną wydawnictw: WSiP, Nowa Era, Juka; Prezentacje ofert przygotowane zostały przez …SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. DLA KLAS II .. Sprawozdanie wychowawcy klasy 4.. Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w …Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu …Materiały końcoworoczne.. Imię i nazwisko Uwagi … W tym roku szkolnym możemy pochwalić się …sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: .. Podgląd treści.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Zwolnionych z zajęć: …Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..

Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc …Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania …Sprawozdanie wychowawcy klasy.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" …Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w …Strona główna Sprawozdanie na koniec roku szkolnego 2013/2014 Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w …2.Wykaz ważniejszych osiągnięć indywidualnych i grupowych uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach (imię i nazwisko, osiągnięcie, termin, zajęte miejsce, opiekun): …Sprawozdanie z projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" I semestr 2014 r. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację …Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 4 rysunkowych..

Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.