Sprawozdanie wychowawcy klasy 3 na koniec roku szkolnego

Pobierz

Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Klasy 1-3 SP.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Klasy 4-8 SP 2.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów; przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymNazwisko i imię poprawkowe sprawdzające przedmiot ocena przedmiot ocena Wykaz uczniów niepromowanych ( na koniec roku szkolnego): l.p.. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bukowsku na lata 2011-2018. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIELICZBA% UCZNIÓWZapisaniKlasyfikowaniNiesklasyfikowaniPosiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnychPosiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafiiPosiadający orzeczenie .. Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy.. 6 367 / 2071 dni .. Podziękowania dla wychowawcy na koniec roku po prostu wypada złożyć, bo z założenia to on poświęca najwięcej czasu klasie i .PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. 2.Poprawianiem sprawności ruchowej i manualnej dzieci poprzez .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI..

Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Sprawozdanie wychowawcy klasy.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. #sprawozdanie wychowawcy klasy kl1 na koniec roku s. losthongsimpwa81: sprawozdanie wychowawcy klasy kl1 na koniec roku szkolnego.. Wnioski do dalszej pracy.. Dla nauczyciela: Rok szkolny 2020/2021.. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Szkół w Bukowsku - Szkoła PodstawowaWierszyki na zakończenie roku szkolnego 2019.. Choć dzieli wielka nas różnica Pani doświadczonych - naszych młodych lat, jednak zatarła się granica,Sprawozdanie z projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" I semestr 2014 r. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" realizowanego przez Gminę Stara Biała.sprawozdanie wychowawcy klasy kl1 na koniec roku szkolnego .. Przedstawienie rodzicom osiągnięć zarówno całej klasy ( np. II miejsce w przeglądzie artystycznym Teatralia 2006), jak i poszczególnych uczniów (konkursy szkolne i pozaszkolne, nagrody).. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Przebieg zebrania: 1.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0..

Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.

Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie: zadania opiekuńczo-wychowawcze w grupie 3 latków w roku 2015/16 Problem trudności w przystosowaniu się dziecka nieśmiałego do życia w grupie "Samochodowe zabawy", czyli w co się bawić z dzieckiem podróżując autemSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY …….. rok szkolny ………………….. INFORMACJE OGÓLNE UCZNIOWIE LICZBA Ogółem Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Niepromowani Posiadający opinię PPP Posiadający orzeczenie PPP Objęci nauczaniem indywidualnym FREKWENCJA Frekwencja uczniów:.. % Wykaz uczniów mających 100% frekwencję:#sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowa arobecun6 : sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego na koniec roku szkolnego Plik pod linkiem: om.gy/YeHj7Inne informacje o klasie: osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach sportowych , itp. nie organizowanych przez szkołę (imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa i szczebel konkursu, osiągnięcia):Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika jaaga1 • folder 3. dokumenty w szkole • Data dodania: 3 kwi 2010Życzenia dla nauczyciela na koniec roku, które go wzruszą..

Koniec roku szkolnego 2019/2020.

Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.. Imię i nazwisko Uwagi Problemy wychowawcze i edukacyjne w klasie.. Wyniki sprawdzianu przedstawiają się następująco: Sprawdzian polonistyczno-przyrodniczy: 12% uczniów klasy uzyskało oceny bardzo dobre,sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego na koniec roku szkolnego (…) Zobacz wpis »Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika madzikD • folder Oceny opisowe • Data dodania: 6 maj 2013SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.

3.Rok szkolny 2018/2019.. Lp.W następnym roku szkolnym będziemy nadal pracowały nad: 1.Rozwijaniem czynności samoobsługowymi dzieci w grupie poprzez: poprawne korzystanie z WC, schludny wygląd, poprawianie ubrań, czysty wygląd, zwrócenie uwagi na mycie twarzy i rąk po spożyciu posiłków.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol monslighdogood87 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Pobierz plik: om.gy/Z3LBi#sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowa tescaterge16 : sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego na koniec roku szkolnego Do pobrania za darmo: om.gy/mXnz8Potraktujmy je jako wstęp do lepszej współpracy w przyszłym roku szkolnym.. Ilość uczniów1.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?. Informacja o realizacji programu nauczania.. Klasa .. liczy 21 uczniów (10 chłopców i 11 dziewcząt)- 18 uczniów pochodzi z Brzezin, a 3 to mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego.Pod koniec pierwszego semestru uczniowie klasy II pisali sprawdzian polonistyczno- przyrodniczy i matematyczny mający na celu sprawdzenie wiadomości dzieci za 5 miesięcy nauki.. Powitanie rodziców.. Frekwencja 92,86.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt