Sejm wielki i konstytucja 3 maja notatki z lekcji

Pobierz

Lekcja 5.. Polski pozytywizm.Po tej lekcji niczego nie odsyłajcie do mnie.. Poznam postanowienia Konstytucji 3 maja.. Witajcie Moi Drodzy, Dzisiejsza lekcja jest szczególna i żałuję, że nie mogę się z Wami zobaczyć, aby samemu ją przeprowadzić.. Omówisz obraz Jana Matejki.CELE LEKCJI 1.. Realizacja tematu: dwie jednostki lekcyjne.. Zgodnie z naszymi ustaleniami przesyłam Wam prezentację, na jej podstawie zróbcie notatkę do zeszytu z lekcji.. Dowiem się, jakie były przyczyny I rozbioru Polski.. Postępuj krok po kroku zgodnie z podanymi instrukcjami.. Opracowując lekcję, będziesz musiał/musiała odczytywać notatki zawarte w podręczniku, wykonywać ćwiczenia/polecenia (czytaj je uważnie i nic nie omijaj!. str 28 ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI 3.. To ratunek dla kraju!. Lekcja( 2 godziny) Temat : Ważne wydarzenia historyczne - Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja Przebieg lekcji : 1.Lekcja z e-podręcznika, proszę skopiować poniższy link do przeglądarkitwój kontakt z siecią!. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.. Dowiem się dlaczego doszło do zawiązania konfederacji targowickiej.. Postępuj krok po kroku zgodnie z podanymi instrukcjami.. Podczas dzisiejszej lekcji dowiemy się kiedy obradował sejm zwany Wielkim, jakie były jego reformy oraz jak doszło do uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji.. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja Przebieg lekcji Uczeń: • przedstawia sytuację w Polsce po I rozbiorze • wskazuje cel obrad Sejmu WielkiegoSejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim..

Nie odsyłacie mi notatki.

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja _____ 1.. SEJM WIELKI I KONSTYTUCJA 3 MAJA Podręcznik - str. 169 - 173, film na You Tube: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja - Lekcje historii pod ostrym kątem - klasa 6 Po zapoznaniu się z opisem tematu oraz materiałem z You Tube, zwróć proszę uwagę na: - reformy Sejmu Wielkiego,3.. ), również w zeszycie.. Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja ( zrób notatkę w zeszycie).. Proszę przeczytać materiały z podręcznika str. 148-151. największym sukcesem zwolenników reform było uchwalenie w dniu 3 maja 1791r.. Materiał -uczeń - sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja (XVI.3)zapisać temat, cele i sporządzić notatkę z podanego poniżej materiału) Temat lekcji: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.. konstytucja na jej mocy zniesiono liberum veto oraz wolną elekcję a .Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.. - sytuujemy czasowo obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; - wymieniamy reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja;Po tej lekcji niczego nie odsyłajcie do mnie.. na podstawie podrĘcznika i filmikÓw zrÓb notatki (kolorem) sejm wielki - druga nazwa, czas trwania (lata), postanowienia; konstytucja 3 maja - czas (dzieŃ, miesiĄc, rok), ktÓra w europie i na Świecie, postanowienia; potwierdzenie wykonania zadania bĘdzie test na eduelo, a wiĘc w tym tygodniu nie przesyŁacie w librusie informacji.6 klasaTemat: Sejm Wielki i konstytucja 3 Maja..

Wyjaśnisz pojęcia - Sejm Wielki, konstytucja.

Wytłumaczenie uczniom znaczenia terminu konstytucja.. ), również w zeszycie.. Kto ma ćwiczenia śladami przeszłości do kl 1 notatkę z lekcji str 18 .. stronnictwa-dworskie patriotyczne oraz hetmańskie.. Proszę o zrobienie zadań 3 i 4, ze stron 71,72 z zeszytu ćwiczeń.Poznam najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja.. Wykonajcie po kolei polecenia: - w wyszukiwarce wpiszcie - -notatki z lekcji - historia,Witam na kolejnej lekcji historii!. Dla wszystkich.. Rozłóż sobie pracę na etapy, masz na nią kilka dni.CEL LEKCJI: Przedstawienie głównych założeń Konstytucji 3 Maja 1791 roku.. Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.. Wczoraj i dziś, wyd.. Poniższą notatkę, proszę wkleić do zeszytu ( jeśli jest możliwość drukowania), jeśli nie, wpiszcie proszę najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja 1791r (niebieska ramka) str .187 w podręczniku.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.. Zaczynamy.. Poznasz reformy i znaczenie Konstytucji 3 maja.. Będę umiał/umiała wskazać na mapie tereny odebrane Rzeczypospolitej w trakcie I rozbioru..

Sejm Wielki (Czteroletni) 1788 - 1792Notatka z lekcji Sejm Wielki.

Cele: -znamy najważniejsze daty i wydarzenia z nimi związane (; 3 Maja 1791 r.; 1792r.. Lekcja okolicznościowa Temat : Ważne wydarzenia historyczne - Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja Przebieg lekcji : 1.Lekcja z e-podręcznika, proszę skopiować poniższy link do przeglądarkiUzupełnij notatkę w oparciu o tekst podręcznika strony: 169 - 173 i prześlij do mnie na adres: do poniedziałku 20 kwietnia do 15.00.. Tematy lekcji, notatki do zeszytu, prace domowe zapisujemy w zeszytach przedmiotowych.. Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja 1.. Lekcja 20.04 Nacobezu: str. 169 oraz: znam daty obrad Sejmu Wielkiego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, konfederacji targowickiej, drugiego rozbioru Polski, wiem kim byli: Stanisław August Poniatowski, Katarzyna 2, Szczęsny Potocki, Ksawery Rzewuski, Seweryn Rzewuski.. Dzisiejsze spotkanie obejmuje dwa tematy, więc czytajcie uważnie a jeśli poczujecie znużenie- odpocznijcie chwilkę.. Dowiem się kiedy obradował Sejm Wielki i jakie były jego postanowienia.. Poznasz ważne postaci historyczne XVIII wieku - Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski.. Reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja wywołała sprzeciw stronnictwa hetmańskiego.W porozumieniu z carycą Katarzyną II trzej przywódcy stronnictwa hetmańskiego Ksawery Branicki,Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski podpisali akt konfederacji który ogłoszono w Targowicy 14 maja 1792 roku.Do Polski wkroczyła 100 tysięczna armia rosyjska .Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja..

Przypominam, że macie mieć kompletne notatki w zeszytach.

Temat: Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.. KRYTERIA SUKCESU: 1. zapamiętam wydarzenia: - obrady Sejmu Wielkiego 1791 r. - uchwalenie Konstytucji 3 maja 1793 r. - drugi rozbiór PolskiHISTORIA Klasa VI ( lekcja z 6 IV 2020 r.).. Opracowując lekcję, będziesz musiał/musiała odczytywać notatki zawarte w podręczniku, wykonywać ćwiczenia/polecenia (czytaj je uważnie i nic nie omijaj!. Z lekcji z Epodręcznika przeczytaj: Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, Wojna polsko‑rosyjska, Drugi Rozbiór Polski Podsumowanie.Kazimierza Wojniakowskiego " Uchwalenie Konstytucji 3 maja " z 1806 roku.. Był ą ustaw ą zasadnicz ą, która reformowała organy władzy pa ństwowej zgodnie ze zdobyczami wieku O świecenia (np. trójpodział władz).konstytucja!. Wymienienie postanowień Sejmu Wielkiego i wyjaśnienie, jak wpłynęły one na sytuację mieszczan w Rzeczypospolitej.. Rozłóż sobie pracę na etapy, masz na nią kilka dni.Sejm Wielki (zwany Czteroletnim) W latach 1788-92 w Warszawie obradował sejm, który podjął największą w XVIII wieku próbę reform Rzeczypospolitej.. Marszałkiem sejmu był Stanisław Małachowski.Rozdział V.. 4.Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.. Zapoznanie się z tekstem ze s. 145 podręcznika.. Pierwsza w Europie.RQVW\WXFMD PDMD IUDJPHQW REUD]X -DQD 0DWHMNL XFKZDOHQLH .RQVW\WXFML PDMD \MM 1918 QRZR \WQR Ê < 6HMP :LHONL Hura!. Wyjaśnij znaczenie terminów: konstytucja, Sejm Wielki, Sejm Czteroletni, liberum.Konstytucja 3 Maja jest najwa Ŝniejsz ą reform ą Sejmu Wielkiego.. Dowiesz się, jak Polacy próbowali uratować niepodległość 2.. Upadek Rzeczpospolitej.. Notatka: 1.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Wypisz reformy Sejmu Wielkiego (Czteroletniego) str. 169:Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.. Mało jest w życiu narodów i państw sytuacji, które mają znaczenieTemat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.. Przypominam, że macie mieć kompletne notatki w zeszytach.. Jego najsłynniejszym dziełem była Konstytucja 3 Maja 1791 roku.. CELE W JĘZYKU UCZNIA: Dowiesz się kto, kiedy, gdzie i po co wprowadził Konstytucję 3 Maja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt