W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 36 molowy

Pobierz

W jakim stosunku masowym należy zmieszac 36-procentowy kwas solny z roztworem 2,88 (d=1,05 g/cm^3) aby otrzymac roztwór 15-procentowy?. W momencie zakończenia elektrolizy roztwór siarczanu sodu wykazywał stężenie 15,0 %.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 5-molowy roztwór KOH z roztworem 3-molowym, aby otrzymać roztwór 4-molowy.Oba składniki roztworu pirania miesza się w stosunku objętościowym (odpowiednio) 7:3, a produktem przebiegającej reakcji chemicznej jest kwas nadtlenosiarkowy (H 2 SO 5) oraz woda.. Odp.. 8.126 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym .Autor: mania1992 Dodano: 2.10.2010 (13:58) proszę o pomoc w zadaniach.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania W jakim stosunku objętościowym nalezy zmieszać roztwór 36-molowy z woda, aby otrzymać roztwór ok.2-molowy?. Zmieszano 15 cm3 3-molowego roztworu z 25 cm3 1,4-molowego roztworu.. 8.146 Cytat: W jakim stosunku masowym należy zmieszać 20- procentowy roztwór NaOH z wodą, aby.. "Zbiór zadań z chemii.Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.5.89 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 36-molowy z wodą, aby.. "Zbiór zadań z chemii…Zakres podstawowy" Krzysztof Pazdro.. Oblicz objętości roztworów 4,3-molowego i 1,5-molowego, które po zmieszaniu dadzą 2,7 dm3 roztworu 2,8-molowego..

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór 3,7-molowy, aby otrzymać roztwór 2,5-molowy?

W jakim stosunku masowym zależy zmieszać 36-procentowy kwas solny z roztworem 2,88 molowym (d=1,05 g/cm3) ,aby otrzymać roztwór 15-procentowy?. Do 20cm3 roztworu Ca(OH)2 o stężeniu 0,01M dodano 20cm3 roztworu HCl .Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2-molowy roztwór wodorotlenku sodu z 6-molowym roztworem tego wodorotlenku, aby uzyskać roztwór 3-molowy.. DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. - KOREPETYCJE.Zadanie: 1 w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać Rozwiązanie:1 w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 69,2 procentowy kwas azotowy d 1,41g cm3 z roztworem 2,5 molowym,aby otrzymać roztwór ok 10,5 molowy przeliczamy stęż na stęż molowe mol hno3 1 14 3 16 63g mol cm cp d m 100 cp 69,2 d 1,41g cm3 1410g dm 3 m 63 cm 69,2 1410 63 100 15,5 mol dm 3 dalej .W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym roztworem KOH, aby wytrącić ilościowo osad Fe(OH)3 ?8.125 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80-procentowy kwas siarkowy (d=1,63g/cm 3) z 20-procentowym .. "Zbiór zadań z chemii.Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.. Stosunek liczby atomów 63Cu do liczby atomów 65Cu w mieszaninie jest równy 8:3.. Zadanie jest zamknięte.. 2 Zobacz odpowiedzi Balbinka91 Balbinka91 Załącznik należy zmieszać w objętości 1 do 3 1- 1molowego 3- 5molowego obsesyjna obsesyjna .Określ w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2 molowy roztwór wodorotlenku sodu z roztworem 0,5 molow… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7% rozwtór NaOH Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: dzastinka 13.6.2010 (14:10) W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 20% roztwór NaOH(d=1,12g/cm3) z Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: dzastinka 13.6.2010 (14:11)DH2O = 1g/ cm3 2011-10-02 22:40:36; W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5 molowy z roztworem 1 molowym aby otrzymać roztwór 2 molowy..

Ile...w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5 - molowy z roztworem 1 - molowym, aby otrzymać roztwór 2 - molowy ?

DH2O = 1g/ cm3 2012-11-07 18:48:26W celu obliczenia w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 0,2-molowy z roztworem 1,2-molowym, aby otrzymać roztwór 0,73-molowym korzystamy z metody krzyża: Ze schematu wynika, że roztwór 0,2-molowy należy zmieszać z roztworem 1,2-molowym w stosunku objętościowym 0,53 : 0,47.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5 molowy z roztworem 1 molowym aby otrzymać roztwór 2 molowy.Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 2-molowy z roztworem 7-molowym, aby otrzymać roztwór 5-molowy?W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 4- molowy i roztwór 1,5- molowy, aby otrzymać roztwór 2,5 - molowy.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 1- molowy Al2(SO4)3 z 1- molowym NaOH, aby po reakcji nie było osadu?Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań: 1 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 molowy roztwór Fe NO3 3 z 0,6 molowym roztworem KOH, aby wytrącić ilościowo osad Fe OH 3?. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.2.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.W jakim stosunku objętościowym nalezy zmieszać roztór 36 molowy z wodą ,aby otrzymac roztwór ok.2molowy w szkole robilismy to w ten sposób ,że po lewej stronie 36 pod tym 0% na środku 2 i się odejmowało.8.145 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 36-molowy z wodą, aby ..

w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2 molowy roztwór H2SO4 z 0,2 molowym roztworem H2SO4 aby otrzymać roztwór o stężeniu 1,4 m.

zad3.w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 4=molowy chlorku sodu z 3 % roztworem o gęstości 1,2 g/cm3 aby otrzymać roztwór 1,5 molowy10.. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór kwasu solnego o pH = 1 z roztworem wodorotlenku sodu o pH = 12, żeby otrzymać roztwór o pH = 10.. 2012-01-23 20:23:28; Ile gramów chlorku magnezu i ile cm3 wody należy przygotować, aby otrzymać 500g 1-procentowego roztworu?. i poddano elektrolizie.. Mieszanie roztworów.. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszac 69,2-procentowy kwas azotowy (d=1,41g/cm^3) z roztworem 2,5-molowym, aby otrzymac roztwór ok. 10,5-molowy?naucz się w 5 minut!W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 1,5-molowy z roztworem 0,5-molowym, aby otrzymać roztwór 0,8-molowy?. 2010-06-07 22:01:14; W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym aby otrzymać roztwór 2-molowy 2011-02-21 20:22:51 2 W jakim stosunku powinny być do siebie stężenia molowe roztworów.w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2 molowy roztwór H2SO4 z.. - Zaliczaj.pl.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2M roztwór HCl i 1,5 molowy roztwór Ca(OH)2 aby otrzymać roztwór obojętny?.

23.zad1.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym roztworem KOH,aby wytrącić ilościowo osad Fe(OH)3?

poniżej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt