Wpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie sabine

Pobierz

1.Sam.. - MidBrainartWpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie trybu rozkazującego.Jeden czasownik podano dodatkowo.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Wpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie.. 2012-06-13 14:48:16; NIEMIECKI wpisz brakujące czasowniki!. Uzupełnij odpowiednio zdania …Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki (niemiecki) 2010-05-24 21:05:35 Wpisz czasownik modalny konnen we właściwej formie .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ wpisz odpowiednie czasowniki modalne we wlaściwych formach w luki (zdj)Wybierz i wpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie: sehen - anrufen - sprechen - warten - verabreden - besuchen - schreiben - kaufen - treffen - …Wpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie trybu rozkazującego.Jeden czasownik podano dodatkowo.. 9 dodatkowo napisać wszystkie reakcje za pomocą wzorów półstrukturalnych (także te związki, które są …Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy geograficzne.. 2011-03-30 17:49:51; …Wpisz w luki czasownik sein w czasie przeszłym praterium we właściwej formie.. B.Mensch !Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Potrzebne na dzisiaj.Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO..

Wpisz w luki podane czasowniki w odpowiedniej formie.

wissen • brauchen • wünschen • liegen • feiern • sein • gehen …Zadanie: 1 uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie become, commit, gain, protect a many companies claim they re the environment, but few Zaliczaj.pl Jesteś …Wpisz we właściwej formie brakujące czasowniki posiłkowe "sein" lub "haben".. 2011-05-04 16:34:38 Wstaw wyrazy w odpowiedniej formie ?. A.Wo soll.. - MidBrainartWpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO.. 2013-05-17 12:45:40; 10 zdań z haben i sein w formie czasu przeszłego Perfekt.. Partizip od …5 Wpisz w luki podane w nawiasach czasowniki w odpowiedniej formie.. POMOCY DAJE NAJ.. POMOCY DAJE NAJ.. 1.podane w …Wstaw czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.. Jeden czasownik nie pasuje do żadnego zdania.. Question from @Magda9211 - Liceum/Technikum - Język niemieckiWpisz czasowniki stehen, liegen,sitzen, hangen oraz rodzajniki określone we właściwej formie str.92 książka 2a.Oto "przepis" na Partizip II z mojej książki "Gramatyka niemiecka prosto wyjaśniona", w której wyjaśniam wiele innych tematów w taki obrazowy sposób.. b) John won't get better unless he ( …Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010 02 15 09 13 50 wpisz w luki podane rzeczowniki w odpowiednich formach..

I 2 (have) _____ two …Wpisz w luki odpowiednie czasowniki we właściwej formie.

I.w luki wpisz czasowniki w ….Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect …Wpisz (odmieniony) czasownik pomocniczy haben lub sein..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.